Dnes je 24.09.2017, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Úradná tabuľa - archív

 • Návrh VZN pre zasadnutie MsZ dňa 28.9.2017

  08.09.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach [pdf; 203,93 kB] Návrh VZN - Trhový poriadok ...

 • Schválené VZN č. 2/2017 a 3/2017

  23.05.2017 VZN

  Na čítanie: VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

 • Návrh VZN pre zasadnutie MsZ dňa 22.5.2017

  05.05.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom ...

 • Schválené VZN č. 1/2017

  21.03.2017 VZN

  Na čítanie: VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 5 [pdf; 523,77 ...

 • Návrh VZN pre zasadnutie MsZ dňa 17.3.2017

  01.03.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 5 [pdf; ...

 • Schválené VZN

  05.12.2016 VZN

  Na čítanie: VZN č. 11/2016 o miestnych daniach [pdf; 440,22 kB] VZN č. 12/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 ...

 • Schválené VZN č. 9/2016

  21.11.2016 VZN

  Na čítanie: VZN č. 9/2016 o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 406,26 kB]   ...

 • Návrhy VZN pre zasadnutie MsZ dňa 2.11.2016

  02.11.2016 VZN

  Na čítanie:  Návrh VZN o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 419,05 kB]  

 • Schválené VZN

  03.10.2016 VZN

  Na čítanie: VZN č. 6/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 545,05 kB] VZN č. 7/2016 ...

 • Návrhy VZN pre zasadnutie MsZ dňa 29.9.2016

  12.09.2016 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 495,40 kB] Návrh VZN, ktorým sa ...