Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Úradná tabuľa - archív

 • Schválené VZN č. 1/2018

  26.02.2018 VZN

  Na čítanie: VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o ...

 • Pozvánka na zasadnutie MsZ: 22.2.2018

  15.02.2018 VZN

  V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ...

 • Návrh VZN na zasadnutie MsZ dňa 22.2.2017

  07.02.2018 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní ...

 • Schválené VZN

  13.12.2017 VZN

  Na čítanie: VZN č. 7/2017 o miestnych daniach [pdf; 450,55 kB] VZN č. 8/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

 • Návrhy VZN na zasadnutie MsZ dňa 11.12.2017

  27.11.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom [pdf; 252,74 ...

 • Schválené VZN č. 5 a 6/2017

  29.09.2017 VZN

  Na čítanie: VZN č. 5/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach [pdf; 209,40 kB] VZN č. 6/2017 - ...

 • Návrh VZN pre zasadnutie MsZ dňa 28.9.2017

  08.09.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach [pdf; 203,93 kB] Návrh VZN - Trhový poriadok ...

 • Schválené VZN č. 2/2017 a 3/2017

  23.05.2017 VZN

  Na čítanie: VZN č. 2/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

 • Návrh VZN pre zasadnutie MsZ dňa 22.5.2017

  05.05.2017 VZN

  Na čítanie: Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom ...

 • Schválené VZN č. 1/2017

  21.03.2017 VZN

  Na čítanie: VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom - Zmeny a doplnky č. 5 [pdf; 523,77 ...