Dnes je 16.01.2018, meniny má Kristína.   

Centrum zhodnocovania odpadov je najväčšou investíciou samosprávy do odpadového hospodárstva

Zverejnené: 01.03.2016 15:48:46 |   | vytlačiť
obr: Centrum zhodnocovania odpadov je najväčšou investíciou samosprávy do odpadového hospodárstva

V utorok 1. marca bola oficiálne otvorená prevádzka Centra zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom. Projekt s celkovými investičnými nákladmi 18,5 milióna eur je najväčšou investíciou do odpadového hospodárstva, ktorú na Slovensku zrealizovala samospráva.

Otvorenia závodu na spracovanie odpadov sa spolu s primátorom Petrom Antalom zúčastnili aj štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych projektov a programov MŽP SR Martin Húska či riaditeľka sekcie fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia Katarína Kellenbergerová.

Podstatnú časť investičných nákladov na projekt tvorila dotácia z európskych fondov. Cieľom vybudovania závodu na spracovanie odpadov je maximálne zhodnotiť komunálny odpad a minimalizovať tak množstvo odpadu, ktoré končí na skládke. Projekt je unikátny aj spojením štyroch rôznych technológií, čo nie je možné vidieť takmer v žiadnej inej krajine v rámci Európy. Podľa dostupných informácií sme pravdepodobne druhou krajinou v Európe, ktorá využíva kombináciu týchto technológií na zhodnocovanie odpadu. Ide pritom o komplikované technologické celky, ktoré potrebujú určitý čas na optimálne nastavenie, aby bolo možné v budúcnosti generovať zisk. Najmä čo sa týka energetického centra, čo je výroba elektrickej energie a tepla cez bioplynovú stanicu. Keďže mesto na projekt získalo dotáciu z Európskej únie, nemôže tvoriť zisk. Avšak musí postupovať tak, aby nevznikala strata.

Zníži sa objem odpadu končiaceho na skládke

Jedeným z výstupov Centra zhodnocovania odpadov je teplo a elektrická energia, ktoré sa získavajú spracovaním biologicky rozložiteľných zložiek, a to zmesového komunálneho odpadu, ale aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý poznáme ako „to zelené". „Nie je to iba klasické separovanie alebo dotrieďovanie separovaných zložiek, ktoré sme povinní separovať už v domácnostiach, ale je to práve energetické zhodnotenie, čo robí projekt unikátnym," hovorí primátor Peter Antal a konkretizuje: „Elektrická energia pôjde do siete, čiže pôjde o klasický predaj. To bude zdrojom financovania tejto prevádzky, ktorá je veľmi nákladná. Rovnako sa presunie aj teplo, ktoré využijeme vo svojich objektoch a tým sa tak budú z rozpočtu šetriť náklady mesta." V súčasnosti sa v centre počíta s vytvorením 29 pracovných miest. Primátor však avizuje, že v budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie.

„Môže vzniknúť viaczmenná prevádzka. Vtedy bude priestor aj na rozširovanie pracovných miest. Verím, že odpady budú v centre sústredené aj zo širšieho okolia. Vtedy je možné prijímať aj ďalších pracovníkov," avizuje a ako dodáva, projekt už na začiatku počítal s viacerými obcami, z ktorých odpad bude končiť v Centre zhodnocovania odpadov. „Dnes je to takmer dvadsiatka obcí, ale stále je priestor osloviť celé široké okolie," podotýka. S otvorením závodu sa počíta aj s tým, že sa zníži objem komunálneho odpadu, ktorý dnes končí na skládke a ktorý predstavuje až 70 %. „Cieľom projektu je, aby to bolo pod 50 %, čo je aj záväzkom Slovenska voči Európskej únii. Verím, že 50 % bude to minimum. Práve procesmi v centre zhodnocovania chceme ísť ešte nižšie, lebo Žiar nad Hronom skutočne nakladá s odpadmi od roku 2009 inak, ako sme boli v rámci Slovenska zvyknutí. Hovoríme o separovaní v rámci stojísk, ktorých máme na území mesta viac ako sto. Naučili sme obyvateľov mesta stojiská využívať a triediť to, čo doma vyprodukujú. Myslím si, že je to cieľ, kam sa má Slovensko posúvať a dôjsť tam, kde je aj zvyšok Európy," dodáva Peter Antal. 

Centrum tvoria celkovo štyri technologické celky - mechanická úprava odpadov, bioplynová stanica, gasifikačná jednotka a dotrieďovacie zariadenie. Zatiaľ je spustená dotrieďovacia linka, ale už v priebehu marca sa spustí do prevádzky aj mechanická úprava nie nebezpečných odpadov v Horných Opatovciach. Najneskôr v máji by mala byť spustená aj bioplynová stanica a gasifikácia. Každá prevádzka má pritom inú kapacitu: mechanická úprava 40-tisíc ton odpadov ročne, dotrieďovacia linka a bioplynová stanica 15-tisíc ton ročne a gasifikácia 6-tisíc ton ročne.

Žiar nad Hronom vzorom pre ostatné mestá na Slovensku

Centrom zhodnocovania odpadov sme sa opäť o čosi priblížili k cieľom, ktoré nám vytyčuje Európska únia pre oblasť odpadového hospodárstva. „V oblasti nakladania s komunálnym odpadom je toho veľmi veľa, čo musíme ešte doháňať, nakoľko ciele sú naozaj prísne a Európska únia a Európska komisia v sprísňovaní naďalej pokračujú," hovorí Vojtech Ferencz, štátny tajomník MŽP SR. Koncom minulého roka pripravila Európska únia a Európska komisia tzv. odpadový balíček, ktorý novelizuje niektoré smernice pre oblasti odpadu. Ide o veľmi ambiciózny plán a návrh, ktorý prináša mnohé zmeny. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť návrh nových cieľov pre oblasť recyklácie a skládkovania odpadov. Nový zákon o odpadoch nastavuje prísne ciele aj na triedený zber zložiek komunálneho odpadu tak, aby sme boli schopní ako štát plniť si cieľ, ktorý je na úrovni 50 % z množstva vzniknutých komunálnych odpadov.

Je potrebné vyzdvihnúť takéto aktivity ako je Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom, ktoré je s nákladom takmer 20 miliónov eur najväčším a najkomplexnejším projektom financovaným z európskych fondov. Som presvedčený, že s novým zákonom o odpadoch a s aktivitami, ako je práve táto, sa nám podarí dôstojne naplniť princípy európskej odpadovej legislatívy," hodnotí ďalej Ferenc a dodáva: „Primátor a vedenie Žiaru predbehli dobu, pretože projekt bol podpísaný ešte v roku 2009, čím samospráva predbehla aj nový zákon, ktorý platí od januára. Ľudia v Žiari si uvedomili, že odpad je potrebné separovať, aby sme znížili množstvo zmesového komunálneho odpadu. Centrum zhodnocovania odpadov je projekt, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Je tu veľa nových a technologických zariadení na to, aby sa tu odpad dotriedil a hlavne energeticky zhodnotil. Vyzdvihol by som dotrieďovanie odpadu a energetické zhodnocovanie, kedy sa odpad pri danej technológii spáli a mesto z toho získava teplo a elektrickú energiu. Možno sa Žiar nad Hronom stane vodítkom a vzorom pre ostatné mestá na Slovensku, že ak niečo chceme, vieme to dotlačiť do úspešného cieľa," dodáva na záver Vojtech Ferencz.

 


Novinky

16.01.2018 14:40:03 Naše mesto

Až 32 nehôd v našom kraji kvôli poľadovici

Počas dnešného dňa zaevidovala polícia v Banskobystrickom kraji od 6.00 do 13.00 hodiny 32 udalostí v cestnej premávke. Ako nás informovala krajská ...

16.01.2018 09:06:29 Kultúra

Kino Hron zaviedlo nový vnútorný poriadok

Od 10. januára tohto roku platí v Kine Hron nový vnútorný poriadok, ktorý povoľuje vstup do kinosály s občerstvením zakúpeným v priestoroch MsKC. ...

15.01.2018 11:48:06 Naše mesto

Bezplatný odvoz živých vianočných stromčekov

Aj tohto roku budeme zbierať živé vianočné stromčeky. Tu sú termíny. Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s ...

15.01.2018 10:42:01 Naše mesto

Zima sa nám opäť pripomenie

Skončila prvá, veľmi teplá, januárová dekáda (1. – 10.1.). Odchýlka priemernej dennej teploty vzduchu v Žiari nad Hronom od dlhodobého priemeru ...

10.01.2018 12:10:01 Šport

Fitneska, majsterka sveta Táňa Magulová o svojich úspechoch

Rodáčka z nášho mesta, fitnestrénerka, svetová rekordérka a majsterka sveta, Európy i Slovenska Tatiana Magulová nielen o svojich športových úspechoch. Tatiana Magulová sa narodila ...

08.01.2018 12:07:32 Naše mesto

Novoročný príhovor 2018

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania. Iba nedávno sa skončil sedemnásty rok 21. storočia a začali sme písať históriu nového roka 2018. Verím, ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.