Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Centrum zhodnocovania odpadov sa dobuduje

Zverejnené: 15.08.2014 12:07:47 |   | vytlačiť
obr: Centrum zhodnocovania odpadov sa dobuduje

Po roku sa opäť začne s prácami na najväčšom projekte mesta. Centrum zhodnocovania odpadov by mal byť ukončený v prvom štvrťroku 2015.

Projekt Centrum zhodnocovania sa dostal do vážnych problémov v minulom roku, keď jedna z troch firiem vtedajšieho zhotoviteľského konzorcia odmietla podpísať dodatky k zmluve, ktoré súviseli s technickou zmenou projektu. „Dnes môžem skonštatovať, že projekt bude pokračovať," uviedol na stretnutí s novinármi primátor mesta, Peter Antal a dodal: „V najbližších dňoch budú podpísané realizačné zmluvy na dodávku technológií a stavebných prác, ktoré smerujú k úplnému dobudovaniu Centra zhodnocovania odpadov." V prípade, že by mesto nedokázalo projekt dokončiť a včas odovzdať do užívania, muselo by vracať finančné prostriedky, ktoré naň získalo z európskych zdrojov. Išlo o taký finančný objem, ktorý by mesto len tak ľahko nezvládlo. Reálne tak hrozil ten najhorší scenár - nútená správa. „Mestu v tomto čase nehrozí žiadna nútená správa, žiadne sankcie ani žiadna ujma, ktorá nám v minulosti reálne hrozila," konštatoval primátor, podľa ktorého bol uplynulý rok rokom veľmi náročnej práce. Potrebné bolo ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou Euro Building, v rámci ktorého nevedelo mesto projekt dokončiť. Nastavili sa tiež nové verejné obstarávania. „Rozhodli sme sa, že to bude päť samostatných verejných obstarávaní, nie jedno veľké ako predtým. Výsledkom obstarávaní je uzatvorenie realizačných a dodávateľských zmlúv. Na verejné obstarávanie sme z časového hľadiska mali iba jeden pokus. Všetky obstarávanie preto museli byť úspešné, ani jedno nemohlo byť zrušené. Víťazmi obstarávaní sa stali spoločnosti Eurovia SK, Remeslo Strojal a skupina dodávateľov Exim - Rozmarín," konkretizoval ďalej primátor.

Pred rokom sa konalo aj mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva k tejto problematike, na ktorom poslanci prijali odporúčania pre primátora mesta. Vytvorila sa aj komisia pre projekt, v ktorej pracovali zástupcovia advokátskej kancelárie, odborníci na technológiu, pracovníci MsÚ či odborníci na verejné obstarávanie. „Bez práce komisie, ktorú som pre projekt zriadil, a bez prístupu Ministerstva životného prostredia SR, bez ich profesionálneho a korektného prístupu, by projekt nebol v štádiu, v akom je v súčasnosti. Dnes však môžem povedať, že sme na začiatku, na bode nula, kedy ideme projekt dokončiť a spustiť."

V európskom kontexte je Centrum zhodnocovania odpadov jedinečným projektom

Advokátska kancelária Soukeník - Štrpka, ktorú si mesto v súvislosti s riešením problému najalo, bola do projektu prizvaná v máji minulého roka, kedy sa jej právni experti reálne oboznámili so stavom, v ktorom sa projekt nachádzal. „Situácia bola pre mesto z reálnej a právnej stránky skutočne veľmi zložitá," priznal Miroslav Hlivák, právny expert spoločnosti a dodal: „Som rád, že sa nám podarilo projekt dostať do stavu, v akom v súčasnosti je. Za uplynulé obdobie sme prekonali naozaj veľa právnych problémov, dnes sú však všetky právne rámce nastavené tak, aby mesto mohlo v projekte pokračovať a aby mohol byť projekt realizovaný a realizovateľný. Predpokladaný termín dokončenia diela je koniec prvého štvrťroka 2015."

Centrum zhodnocovania odpadov bude prioritne slúžiť mestu Žiar nad Hronom a z časti aj okolitým obciam. Na jeho vybudovanie sa preinvestuje viac ako 19 miliónov eur, z ktorých sa doteraz preinvestovala približne polovica. Spolufinancovanie mesta na projekte je vo výške približne 1 milióna eur. „V najbližšej dobe sa na projekte začnú realizovať stavebné práce. Vybudujú sa tiež celky súvisiace so separovaním nie nebezpečných odpadov a technologické celky na výrobu CNG plynu, tepla a elektrickej energie," konkretizoval Peter Antal, a zároveň avizoval vznik nových pracovných miest: „V dobudovanom Centre zhodnocovania odpadov nájde prácu určite minimálne desať ľudí, presný počet však ešte dnes nie je možné určiť," dodal na záver žiarsky primátor.

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu