Dnes je 24.02.2018, meniny má Matej.   

Dnes si pripomíname 220. výročie narodenia Štefana Moysesa

Zverejnené: 24.10.2017 10:36:47 |   | vytlačiť
obr: Dnes si pripomíname 220. výročie narodenia Štefana Moysesa

Zakladateľ Matice slovenskej, diecézny biskup a významný národovec Štefan Moyses sa narodil 24. októbra 1797 vo Veselom. Dnes si teda pripomíname 220. výročie jeho narodenia.

Pri tejto príležitosti sa dnes o 15.00 hodine na Námestí Matice slovenskej bude konať spomienkové stretnutie, počas ktorého sa k soche Štefana Moysesa položia kytice kvetov. Následne sa o 15.45 hodine uskutoční slávnostná akadémia v Divadelnej sále Mestského kultúrneho centra.

Štefan Moyses – významná osobnosť slovenských dejín, žil a pôsobil v našom meste asi dve desaťročia. Jeho životná púť sa však začala písať v rodnej obci Veselé pri Piešťanoch 24. októbra 1797. Po štúdiách v Trnave, Pešti a v Ostrihome bol vysvätený za kňaza v roku 1821. Doktorát z filozofie získal v roku 1929 v Pešti. Po rokoch kaplánčenia pôsobil ako profesor filozofie a gréčtiny na kráľovskej akadémii v Záhrebe. Stal sa aj poslancom na uhorskom sneme za chorvátsku národnú stranu. Podporil návrhy Ľudovíta Štúra na zavedenie materinského jazyka na školách a bohoslužbách. Tiež za zaslúžil o poslovenčenie gymnázia v Banskej Bystrici. Počas 1000. výročia príchodu vierozvestcov na Slovensko v roku sa snažil oživovať národné aj náboženské povedomie Slovákov cez obnovovanie cyrilometodskej duchovnej tradície. Spoluzakladal a bol aj prvým predsedom Matice slovenskej, ktorá vznikla v roku 1863.

V roku 1851 sa stal Štefan Moyses, ako 54 ročný, biskupom Banskobystrickej diecézy so sídlom vo Svätom Kríži. Táto skutočnosť určite významne posilnila duchovný život v celom regióne vtedajšieho Svätého Kríža. Prvá činnosť, ktorú musel vykonať bola oprava spustnutého biskupského kaštieľa, ktorý sa v revolučných rokoch 1848-1849 používal na vojenské ciele. Bolo nutné vysťahovať v kaštieli ubytovaných žandárov a neskoršie dal Moyses nákladom 6 118,8 zlatých zrenovovať biskupské budovy. Bola to v tom období dosť značná suma. Vo veľmi zlom stave bolo aj celé hospodárstvo. Na začiatku svojho pôsobenia vo Svätom Kríži to bola práve osvetová činnosť - obnovenie vydávania časopisu Cyril a Metod, ktorého redaktorom sa stal Michal Chrástek, najväčšie úsilie však venoval zakladaniu dedinských nedeľných škôl, kde na rozdiel od štátnych škôl sa mohli ľudia učiť čítať a písať po slovensky. Veľkú pozornosť venoval zakladaniu knižníc, napríklad v roku 1885, len na biskupskom úrade už mala knižnica 4 950 zväzkov a knižnica Michala Chrásteka 4 800 zväzkov.

Zo všetkého iste najviac Štefana Moysesa trápila maďarizácia školstva a keď Kráľovská miestodržiteľská rada svojim nariadením zo dňa 21.10.1861 zaviedla maďarčinu do všetkých stredných škôl Uhorska ako jediný vyučovací jazyk, sám sa postavil na čelo slovenskej delegácie k cisárovi do Viedne koncom roku 1861. Vo Viedni sa zišlo okolo 50 Slovákov, ktorí žiadali prijatie u cisára, podľa zvyklostí dvora však mohli byť prijatí len ôsmi členovia deputácie. Štefan Moyses bol na čele delegácie a bol to on, ktorý predniesol panovníkovi reč - Memorandum slovenského národa :"krivdy, túžby, potreby a záležitosti národa slovenského za prirodzené, historické a večné práva". Aký bol výsledok prijatia u cisára Františka Jozefa? Predovšetkým to bol mimoriadny ohlas v tlači Rakúsko - Uhorskej monarchie a u všetkých slovanských národov, významný ohlas zaznamenala táto cesta aj v slovenských dedinách, ale bola tu aj skutočnosť, že miestodržiteľská rada musela povoliť vyučovanie na banskobystrickom gymnáziu v slovenskej a nemeckej reči. Nasledovala úmorná práca na vybavenie povolení založiť Maticu slovenskú a keď sa to po rôznych prieťahoch s úradmi, po priamom povolení panovníka, dňa 21. augusta 1862 podarilo, bola to radostná zvesť pre celé Slovensko, ktorá sa šírila práve zo Svätého Kríža.

(Zdroj: Wikipedia, Richard Kafka)


Novinky

23.02.2018 12:45:25 Naše mesto

Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza ...

23.02.2018 12:40:53 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do ...

23.02.2018 10:00:26 Naše mesto

Mesto chce posilniť počet mestských policajtov

V súlade so zákonom o obecnej polícii rozhoduje o jej mzdových či technických prostriedkoch zastupiteľstvo. Na februárovom zasadnutí MsZ preto poslanci rozhodovali aj ...

22.02.2018 13:15:54 Naše mesto

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 22. februára sa konalo 1. zasadnutie MsZ v tomto roku. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov. V úvode zasadnutia hlavný ekonóm ...

19.02.2018 08:33:09 Šport

Basketbal: Mladší minižiaci Zvolenu nič nedarovali

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen 78:12 (35:5) Body: Valent Matej 24, Horváth Filip 21, Herich Adam ...

14.02.2018 15:01:56 Naše mesto

Aj keď je streda, so svadbami akoby sa roztrhlo vrece

Deň zaľúbených prepukol naplno aj v našom meste. Až tri mladé páry si dnes povedia „ÁNO“ a spečatia svoj vzťah manželským zväzkom. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu