Dnes je 12.12.2017, meniny má Otília.   

Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Zverejnené: 29.05.2015 15:16:26 |   | vytlačiť
obr: Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Väčšinovým vlastníkom akciovej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom je žilinská akciovka T+T, ktorá pôsobí aj v Žiline a Prievidzi. Ako tvrdí žiarsky riaditeľ Ľuboš Žilinčár, spoločnosť je stabilizovaná. Do platnosti vstupuje od roku 2016 nový zákon o odpadoch, poplatky za komunálny odpad by sa tak mali znížiť.

Proces ozdravenia firmy nastal na jeseň roku 2012, kedy spoločnosť T+T odkúpila od žiarskej akciovky 90 %. Vlastníkom 10 % spoločnosti sú Technické služby, s. r. o. Za uplynulé obdobie spoločnosť získala niekoľko certifikátov ISO. „Podarilo sa nám tiež vybaviť povolenie na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a reštaurácií. Túto službu zabezpečujeme pre región Žiar nad Hronom. Pre samotné mesto vykonávame tento zber v školách a škôlkach," konkretizuje Ľuboš Žilinčár. Spoločnosť si splnila stanovené ciele aj získaním povolenia na zber kadáverov (uhynuté živočíšne telá). Túto službu zabezpečuje pre mesto. „Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým zberom, nakladaním a triedením komunálneho odpadu, prevádzkovaním Zberného dvora a zariadenia na zhodnocovanie odpadov - separačkou. V spolupráci s mestom vykonávame dvakrát ročne aj zber veľkoobjemových odpadov na jar a na jeseň. To isté platí aj o obciach," hodnotí ďalej Žilinčár a podotýka, že zmluvu majú doposiaľ uzatvorenú s 29 obcami v regióne. Toto číslo však nemusí byť konečné. Technické služby chcú totiž s kvalitnými službami prerážať aj do ďalších obcí.

Vyseparovaný odpad sa ďalej zhodnocuje

Technické služby v uplynulých mesiacoch získali aj integrované povolenie na Skládku odpadov v Horných Opatovciach, kde vybudovali jednu kazetu. Kapacita skládky je 300-tisíc ton. Do budúcnosti však majú víziu jej rozširovania. „Našim hlavným plánom je vybudovanie a schválenie rozšírenia skládky. Samozrejme, chceme tiež zvýšiť počet separovaných zložiek z komunálneho odpadu, čomu napomáha aj dodanie kontajnerov na obce. Samosprávam sa snažíme vychádzať v ústrety, zaviedli sme zberové dni a snažíme sa, aby z komunálneho odpadu bolo čo najviac separovaných zložiek, čo ďalej cez našich odberateľov zhodnocujeme," vysvetľuje ďalej Ľuboš Žilinčár.

Oproti roku 2013 spoločnosť zaznamenala malý pokles komunálneho odpadu a malý nárast separovaných zložiek. „Je to približne o 8 percent. Ľudia už pomaly prichádzajú na to, že odpad, ktorý tvoria v domácnosti, sa dá ďalej využiť na ďalšie spracovanie," hodnotí Žilinčár. Ako však podotýka, aj naďalej sa v komunálnom odpade nachádzajú zložky, ktoré sa dajú ďalej vyseparovať. Sú to najmä biologicky rozložiteľné oleje, igelitky či papier. Celkovo sa pritom vyzbiera približne 65 % komunálneho odpadu a 35 % separovaných zložiek. „Separovaný zber sa vykonáva tak, že každá komunita má svoj kontajner. Nedochádza tak už k prvotnému zmiešaniu odpadov. Odpad sa tak vozí na triediacu linku a ďalej k odberateľom," približuje Žilinčár.

Stojiská sme vybudovali ako prví na Slovensku

Od roku 2016 vstupuje do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov. „Zákon bude tlačiť na väčšiu mieru separácie a znižovanie komunálneho odpadu. Separované zložky budú financovať samotní výrobcovia. Teoreticky by sa to malo občanov dotknúť tak, že sa bude znižovať poplatok za komunálny odpad," približuje víziu nového zákona v praxi Žilinčár.

V Žiari bol ako v prvom meste na Slovensku zavedený systém stojísk. V súčasnosti je ich v meste približne 120. „Každé mesto je špecifické a má inak zavedený separovaný zber. Špecifikom Žiaru je, že máme plasty, tetrapaky a kovy dokopy, čo sa musí ďalej rozseparovať. Je to projekt, ktorý vznikol ešte pred niekoľkými rokmi. Je však vynikajúce, že sa to vôbec zaviedlo. Musíme separovať, aby sme menej platili za komunálny odpad, aby sme druhotné suroviny naďalej zhodnotili a šetrili si životné prostredie a čím ďalej aby sa menej skládkovalo a viac sa zhodnocovalo. To je celá filozofia odpadového hospodárstva. Nielen u nás, ale aj v celej západnej Európe. Musíme to ľuďom neustále pripomínať a vychovávať tak aj nové generácie," dodáva na záver Ľuboš Žilinčár.

 


Novinky

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...

05.12.2017 12:15:15 Naše mesto

Pošta rekonštruuje priestory. Pozor, menia sa aj otváracie hodiny!

Slovenská pošta sa v rámci skvalitňovania svojich služieb rozhodla rekonštruovať interiér Pošty Žiar nad Hronom. Práce sú naplánované na obdobie od ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.