Dnes je 17.08.2017, meniny má Milica.   

Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Zverejnené: 29.05.2015 15:16:26 |   | vytlačiť
obr: Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Väčšinovým vlastníkom akciovej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom je žilinská akciovka T+T, ktorá pôsobí aj v Žiline a Prievidzi. Ako tvrdí žiarsky riaditeľ Ľuboš Žilinčár, spoločnosť je stabilizovaná. Do platnosti vstupuje od roku 2016 nový zákon o odpadoch, poplatky za komunálny odpad by sa tak mali znížiť.

Proces ozdravenia firmy nastal na jeseň roku 2012, kedy spoločnosť T+T odkúpila od žiarskej akciovky 90 %. Vlastníkom 10 % spoločnosti sú Technické služby, s. r. o. Za uplynulé obdobie spoločnosť získala niekoľko certifikátov ISO. „Podarilo sa nám tiež vybaviť povolenie na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a reštaurácií. Túto službu zabezpečujeme pre región Žiar nad Hronom. Pre samotné mesto vykonávame tento zber v školách a škôlkach," konkretizuje Ľuboš Žilinčár. Spoločnosť si splnila stanovené ciele aj získaním povolenia na zber kadáverov (uhynuté živočíšne telá). Túto službu zabezpečuje pre mesto. „Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým zberom, nakladaním a triedením komunálneho odpadu, prevádzkovaním Zberného dvora a zariadenia na zhodnocovanie odpadov - separačkou. V spolupráci s mestom vykonávame dvakrát ročne aj zber veľkoobjemových odpadov na jar a na jeseň. To isté platí aj o obciach," hodnotí ďalej Žilinčár a podotýka, že zmluvu majú doposiaľ uzatvorenú s 29 obcami v regióne. Toto číslo však nemusí byť konečné. Technické služby chcú totiž s kvalitnými službami prerážať aj do ďalších obcí.

Vyseparovaný odpad sa ďalej zhodnocuje

Technické služby v uplynulých mesiacoch získali aj integrované povolenie na Skládku odpadov v Horných Opatovciach, kde vybudovali jednu kazetu. Kapacita skládky je 300-tisíc ton. Do budúcnosti však majú víziu jej rozširovania. „Našim hlavným plánom je vybudovanie a schválenie rozšírenia skládky. Samozrejme, chceme tiež zvýšiť počet separovaných zložiek z komunálneho odpadu, čomu napomáha aj dodanie kontajnerov na obce. Samosprávam sa snažíme vychádzať v ústrety, zaviedli sme zberové dni a snažíme sa, aby z komunálneho odpadu bolo čo najviac separovaných zložiek, čo ďalej cez našich odberateľov zhodnocujeme," vysvetľuje ďalej Ľuboš Žilinčár.

Oproti roku 2013 spoločnosť zaznamenala malý pokles komunálneho odpadu a malý nárast separovaných zložiek. „Je to približne o 8 percent. Ľudia už pomaly prichádzajú na to, že odpad, ktorý tvoria v domácnosti, sa dá ďalej využiť na ďalšie spracovanie," hodnotí Žilinčár. Ako však podotýka, aj naďalej sa v komunálnom odpade nachádzajú zložky, ktoré sa dajú ďalej vyseparovať. Sú to najmä biologicky rozložiteľné oleje, igelitky či papier. Celkovo sa pritom vyzbiera približne 65 % komunálneho odpadu a 35 % separovaných zložiek. „Separovaný zber sa vykonáva tak, že každá komunita má svoj kontajner. Nedochádza tak už k prvotnému zmiešaniu odpadov. Odpad sa tak vozí na triediacu linku a ďalej k odberateľom," približuje Žilinčár.

Stojiská sme vybudovali ako prví na Slovensku

Od roku 2016 vstupuje do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov. „Zákon bude tlačiť na väčšiu mieru separácie a znižovanie komunálneho odpadu. Separované zložky budú financovať samotní výrobcovia. Teoreticky by sa to malo občanov dotknúť tak, že sa bude znižovať poplatok za komunálny odpad," približuje víziu nového zákona v praxi Žilinčár.

V Žiari bol ako v prvom meste na Slovensku zavedený systém stojísk. V súčasnosti je ich v meste približne 120. „Každé mesto je špecifické a má inak zavedený separovaný zber. Špecifikom Žiaru je, že máme plasty, tetrapaky a kovy dokopy, čo sa musí ďalej rozseparovať. Je to projekt, ktorý vznikol ešte pred niekoľkými rokmi. Je však vynikajúce, že sa to vôbec zaviedlo. Musíme separovať, aby sme menej platili za komunálny odpad, aby sme druhotné suroviny naďalej zhodnotili a šetrili si životné prostredie a čím ďalej aby sa menej skládkovalo a viac sa zhodnocovalo. To je celá filozofia odpadového hospodárstva. Nielen u nás, ale aj v celej západnej Európe. Musíme to ľuďom neustále pripomínať a vychovávať tak aj nové generácie," dodáva na záver Ľuboš Žilinčár.

 


Novinky

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...

10.08.2017 09:21:11 Naše mesto

Drny na prvé zatrávnenie štadióna sa kopali ručne

Žiarsky futbalový štadión sa začal stavať približne v rokoch 1956 a 1957. Na prvé zatrávnenie sa vtedy použili drny, ktoré sa museli ...

09.08.2017 15:25:30 Naše mesto

Kompletná zostava našich hráčov, ktorí odohrajú exhibičný zápas počas otvorenia štadióna

V exhibičnom futbalovom zápase počas otvorenia štadióna, v sobotu 12. augusta, proti sebe nastúpia Internacionáli Slovenskej republiky a domáci tím bývalých hráčov ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom