Dnes je 15.12.2017, meniny má Ivica.   

Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zverejnené: 22.04.2016 08:40:51 |   | vytlačiť
obr: Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor vykonával svoju činnosť v Žiari nad Hronom do roku 2012. Odvtedy mesto nemalo svojich dobrovoľných hasičov. Všetko sa zmenilo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci, kedy poslanci schválili znovuobnovenie Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO).

Dobrovoľný hasičský zbor v meste by mal svoju činnosť opäť po rokoch rozbehnúť od mája tohto roku. Za veliteľa dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján Kobelár, ktorý je zároveň profesionálnym hasičom. A keďže dobrovoľný hasičský zbor sa bude zakladať v spolupráci s profesionálnymi žiarskymi hasičmi, časť z nich sa stane jeho členmi. „Mesto musí zabezpečiť, aby členovia DHZO spĺňali zdravotnú spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky a aby boli psychologicky spôsobilí na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,“ vymenúva povinnosti mesta riaditeľ Okresného hasičského zboru v Žiari nad Hronom Ivan Pružina a pokračuje: „Povinnosťou mesta je tiež zabezpečiť vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, jednoduchými vecnými prostriedkami, ako sú napríklad lopaty, motykosekery, ručné svietidlá a podobne.“ Mesto sa však môže spoľahnúť aj na pomoc profesionálnych hasičov. „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,“ dodáva Ivan Pružina.

Pre činnosť dobrovoľníkov hľadajú nové priestory

Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari nad Hronom vykonával svoju činnosť do roku 2012. Problémom v tom čase bola aj bývalá požiarna stanica v starej časti mesta, ktorá potrebovala na rekonštrukciu veľké investície. Zastaraná bola aj technika, ktorú mali dobrovoľní hasiči k dispozícii. Po opätovnom znovuobnovení činnosti tak bude mesto hľadať priestory, kde by mohla hasičská jednotka mesta sídliť. „Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je mesto povinné zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Povinnosťou je tiež zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta, vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako hasičská zbrojnica,“ konkretizuje ďalej Ivan Pružina. Podľa našich informácií, svoje sídlo by mali mať dobrovoľní hasiči v priestoroch mestských Technických služieb.

Osloviť chcú aj dobrovoľníkov z radov občanov

Ako sme už spomenuli, dnes sú členmi hasičskej jednotky prevažne profesionálni hasiči, do budúcnosti však mesto počíta aj s dobrovoľníkmi z radov občanov. Zbor je otvorený aj mládeži, ktorá by sa okrem zásahov zúčastňovala aj hasičských súťaží. Keďže v súčasnosti nemá zbor k dispozícii žiadnu techniku, podľa vyhlášky o hasičských jednotkách bude zaradený do kategórie C. „DHZO v Žiari nad Hronom bude vykonávať samostatné zásahy pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí, podporovať zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí a zásahovú činnosť pri nežiaducich udalostiach, akými sú napríklad veterné a snehové kalamity či povodne,“ dodáva na záver Ivan Pružina.

Podľa slov primátora Petra Antala, v budúcnosti sa bude mesto snažiť zaobstarať vyhovujúcu požiarnu techniku z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom grantov, ktoré ponúka štát a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej kategórii, ako sa nachádza v súčasnosti.

 


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.