Dnes je 17.03.2018, meniny má Ľubica.   

Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zverejnené: 22.04.2016 08:40:51 |   | vytlačiť
obr: Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor vykonával svoju činnosť v Žiari nad Hronom do roku 2012. Odvtedy mesto nemalo svojich dobrovoľných hasičov. Všetko sa zmenilo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci, kedy poslanci schválili znovuobnovenie Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO).

Dobrovoľný hasičský zbor v meste by mal svoju činnosť opäť po rokoch rozbehnúť od mája tohto roku. Za veliteľa dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján Kobelár, ktorý je zároveň profesionálnym hasičom. A keďže dobrovoľný hasičský zbor sa bude zakladať v spolupráci s profesionálnymi žiarskymi hasičmi, časť z nich sa stane jeho členmi. „Mesto musí zabezpečiť, aby členovia DHZO spĺňali zdravotnú spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky a aby boli psychologicky spôsobilí na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,“ vymenúva povinnosti mesta riaditeľ Okresného hasičského zboru v Žiari nad Hronom Ivan Pružina a pokračuje: „Povinnosťou mesta je tiež zabezpečiť vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, jednoduchými vecnými prostriedkami, ako sú napríklad lopaty, motykosekery, ručné svietidlá a podobne.“ Mesto sa však môže spoľahnúť aj na pomoc profesionálnych hasičov. „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,“ dodáva Ivan Pružina.

Pre činnosť dobrovoľníkov hľadajú nové priestory

Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari nad Hronom vykonával svoju činnosť do roku 2012. Problémom v tom čase bola aj bývalá požiarna stanica v starej časti mesta, ktorá potrebovala na rekonštrukciu veľké investície. Zastaraná bola aj technika, ktorú mali dobrovoľní hasiči k dispozícii. Po opätovnom znovuobnovení činnosti tak bude mesto hľadať priestory, kde by mohla hasičská jednotka mesta sídliť. „Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je mesto povinné zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Povinnosťou je tiež zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta, vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako hasičská zbrojnica,“ konkretizuje ďalej Ivan Pružina. Podľa našich informácií, svoje sídlo by mali mať dobrovoľní hasiči v priestoroch mestských Technických služieb.

Osloviť chcú aj dobrovoľníkov z radov občanov

Ako sme už spomenuli, dnes sú členmi hasičskej jednotky prevažne profesionálni hasiči, do budúcnosti však mesto počíta aj s dobrovoľníkmi z radov občanov. Zbor je otvorený aj mládeži, ktorá by sa okrem zásahov zúčastňovala aj hasičských súťaží. Keďže v súčasnosti nemá zbor k dispozícii žiadnu techniku, podľa vyhlášky o hasičských jednotkách bude zaradený do kategórie C. „DHZO v Žiari nad Hronom bude vykonávať samostatné zásahy pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí, podporovať zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí a zásahovú činnosť pri nežiaducich udalostiach, akými sú napríklad veterné a snehové kalamity či povodne,“ dodáva na záver Ivan Pružina.

Podľa slov primátora Petra Antala, v budúcnosti sa bude mesto snažiť zaobstarať vyhovujúcu požiarnu techniku z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom grantov, ktoré ponúka štát a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej kategórii, ako sa nachádza v súčasnosti.

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky