Dnes je 17.08.2017, meniny má Milica.   

Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zverejnené: 22.04.2016 08:40:51 |   | vytlačiť
obr: Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor vykonával svoju činnosť v Žiari nad Hronom do roku 2012. Odvtedy mesto nemalo svojich dobrovoľných hasičov. Všetko sa zmenilo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci, kedy poslanci schválili znovuobnovenie Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO).

Dobrovoľný hasičský zbor v meste by mal svoju činnosť opäť po rokoch rozbehnúť od mája tohto roku. Za veliteľa dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján Kobelár, ktorý je zároveň profesionálnym hasičom. A keďže dobrovoľný hasičský zbor sa bude zakladať v spolupráci s profesionálnymi žiarskymi hasičmi, časť z nich sa stane jeho členmi. „Mesto musí zabezpečiť, aby členovia DHZO spĺňali zdravotnú spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky a aby boli psychologicky spôsobilí na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,“ vymenúva povinnosti mesta riaditeľ Okresného hasičského zboru v Žiari nad Hronom Ivan Pružina a pokračuje: „Povinnosťou mesta je tiež zabezpečiť vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, jednoduchými vecnými prostriedkami, ako sú napríklad lopaty, motykosekery, ručné svietidlá a podobne.“ Mesto sa však môže spoľahnúť aj na pomoc profesionálnych hasičov. „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,“ dodáva Ivan Pružina.

Pre činnosť dobrovoľníkov hľadajú nové priestory

Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari nad Hronom vykonával svoju činnosť do roku 2012. Problémom v tom čase bola aj bývalá požiarna stanica v starej časti mesta, ktorá potrebovala na rekonštrukciu veľké investície. Zastaraná bola aj technika, ktorú mali dobrovoľní hasiči k dispozícii. Po opätovnom znovuobnovení činnosti tak bude mesto hľadať priestory, kde by mohla hasičská jednotka mesta sídliť. „Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je mesto povinné zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Povinnosťou je tiež zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta, vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako hasičská zbrojnica,“ konkretizuje ďalej Ivan Pružina. Podľa našich informácií, svoje sídlo by mali mať dobrovoľní hasiči v priestoroch mestských Technických služieb.

Osloviť chcú aj dobrovoľníkov z radov občanov

Ako sme už spomenuli, dnes sú členmi hasičskej jednotky prevažne profesionálni hasiči, do budúcnosti však mesto počíta aj s dobrovoľníkmi z radov občanov. Zbor je otvorený aj mládeži, ktorá by sa okrem zásahov zúčastňovala aj hasičských súťaží. Keďže v súčasnosti nemá zbor k dispozícii žiadnu techniku, podľa vyhlášky o hasičských jednotkách bude zaradený do kategórie C. „DHZO v Žiari nad Hronom bude vykonávať samostatné zásahy pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí, podporovať zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí a zásahovú činnosť pri nežiaducich udalostiach, akými sú napríklad veterné a snehové kalamity či povodne,“ dodáva na záver Ivan Pružina.

Podľa slov primátora Petra Antala, v budúcnosti sa bude mesto snažiť zaobstarať vyhovujúcu požiarnu techniku z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom grantov, ktoré ponúka štát a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej kategórii, ako sa nachádza v súčasnosti.

 


Novinky

16.08.2017 10:08:18 Naše mesto

Cenník sociálneho taxíka platný od 1. septembra

Vzhľadom na permanentný záujem o službu sociálny taxík a po zohľadnení ďalších možností mesta Žiar nad Hronom s cieľom zachovania tejto služby, nastáva zmena. ...

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...

10.08.2017 09:21:11 Naše mesto

Drny na prvé zatrávnenie štadióna sa kopali ručne

Žiarsky futbalový štadión sa začal stavať približne v rokoch 1956 a 1957. Na prvé zatrávnenie sa vtedy použili drny, ktoré sa museli ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom