Dnes je 19.08.2017, meniny má Lýdia.   

Preskočiť navigáciu

Mestský rozhlas online

Mestský rozhlas online newsletter - zaregistrujte sa na www.ziar.sk

14.8.2017 - 18.8.2017


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica od 2.8.2017  do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zároveň upozorňuje, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bude vykonávať v poobedňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna hliadkovaciu činnosť zameranú hlavne na dodržiavanie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, prevádzka vodovodov v Žiari nad Hronom oznamuje svojim odberateľom, že dňa 15.08.2017 bude prerušená dodávka vody z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v čase od 8.00 do 14.00 hod. na: Ul. Novomeského, Ul. Chrásteková, Ul. Pártošovej.