Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Novoročný príhovor primátora mesta 2015

Zverejnené: 16.01.2015 14:10:38 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta 2015

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania.

Je za nami obdobie najkrajších sviatkov v roku. Verím, že ste si počas Vianoc užili pokoja, radosti, že ste si v kruhu rodiny a blízkych oddýchli, načerpali nové sily do prvých dní roku, ktorý nám práve začína.

Verím, že rok 2015 bude pokojným a úspešným rokom. Pre mesto ako také, tak ako pre každého z vás.

Ak by som mal v stručnosti zhodnotiť minulý rok, bol celkom plodným. Základom je, samozrejme, zdravá ekonomika a hospodárenie mesta. Za ostatné 3 roky sme v meste vytvorili rezervný fond 2,3 milióna eur. Prebytok v hospodárení bežného rozpočtu vykážeme aj v roku 2014, aj keď presné čísla ešte nepoznáme. Vďaka tvorbe rozpočtových prebytkov si časť prostriedkov z rezervného fondu budeme môcť dovoliť použiť na plánované investície, ako napríklad nové oddychové zóny, dostavbu a spustenie zimného štadióna a podobne. Už sme vyčlenili 200-tisíc eur na financovanie rekonštrukcie športovej haly, ktorú aktuálne začíname. Samozrejme, časť prostriedkov budeme viazať na ukončenie projektu Centra zhodnocovania odpadov a časť zostane v rezervnom fonde. Dobrým hospodárením budeme rezervný fond tvoriť a plniť aj v budúcich rokoch, aby mesto malo vždy prostriedky na svoj rozvoj. Ako som spomínal, základom je zdravá ekonomika mesta a tú udržíme.

Prioritou sú chodníky a cesty v meste

Čo sa týka investícií do mesta, v nasledujúcom roku, ale aj v celom štvorročnom období sa chceme zameriavať na viaceré oblasti. V prvom rade musíme dostavať a začať prevádzkovať projekt Centra zhodnocovania odpadu. Keďže ide o technologicky a finančne mimoriadne náročný projekt, po jeho ukončení mestu spadne obrovské bremeno a môžeme sa viac zameriavať aj na iné oblasti. Dnes môžem povedať, že po veľkých problémoch, ktoré nám tento projekt priniesol, je všetko na dobrej ceste a verím, že centrum úspešne ukončíme a spustíme.

Všetci dobre vieme, že veľká časť chodníkov v meste je v dezolátnom stave. Preto potrebujeme zrekonštruovať ich značnú časť, a taktiež niekoľko ciest. To je jedna z mojich priorít. Už v roku 2015 investujeme okolo 200-tisíc eur do chodníkov, pričom za tieto prostriedky opravíme súvislým asfaltovým povrchom dohromady viac ako 3 km chodníkov.

Potrebujeme zrekonštruovať naše športoviská. Rekonštrukciu a rozšírenie športovej haly už realizujeme, určite chcem, aby sa v čo najkratšom čase dostaval a spustil zimný štadión a aby sme zrekonštruovali fasádu plavárne a znížili jej energetickú náročnosť. V roku 2015 k tomu urobíme všetky prípravné kroky.

Pozornosť budeme venovať aj našim základným a materským školám, respektíve ich objektom, interiérom a areálom. Máme výhodu oproti mnohým iným mestám, že exteriéry objektov už máme zrekonštruované. No modernizačný dlh v interiéroch a infraštruktúre tlačíme stále pred sebou. A práve na toto sa musíme v nasledujúcich 4 rokoch zamerať.

Ďalšia oddychová zóna či vybudovanie cyklotrasy

Veľkou výzvou pre nás ostáva aj rekonštrukcia objektu mestského kultúrneho centra. V prípade možnosti, že sa budú dať na tento účel čerpať prostriedky z eurofondov, budeme sa to snažiť využiť a uchádzať sa o dotáciu a objekt zmodernizovať.

Myslím si, že Žiar nad Hronom má už slušnú sieť detských ihrísk a športovísk, ktoré využíva široká verejnosť. Preto sa v tomto volebnom období chcem viac zamerať na nové príležitosti trávenia voľného času. O tom je projekt novej oddychovej zóny na Etape s in-line dráhou, ktorý chceme realizovať v tomto roku. V budúcnosti by ďalšia oddychová zóna mala vzniknúť na sídlisku Pod vŕšky a mojim veľkým cieľom je prepojenie Žiaru a Lutily asfaltovou cestou popri Lutilskom potoku, ktorá bude môcť byť využívaná ako cyklotrasa. Začali sme na tom pracovať a verím, že počas týchto 4 rokov to vieme zrealizovať.

Do funkcie primátora som nastúpil s pokorou a úctou k mestu a jeho obyvateľom. Tie chcem aj naďalej demonštrovať svojou komunikáciou a komunikáciou mesta s verejnosťou. Budem aj naďalej presadzovať otvorenosť, slušnosť, spoluprácu. Či už k poslancom, alebo ku všetkým obyvateľom, ktorí sa na mňa alebo samosprávne orgány obrátia. Chcem počúvať názory, návrhy, chcem sa s ľuďmi radiť a diskutovať s nimi. Veľmi si prajem, aby obyvatelia Žiaru nad Hronom svojmu mestu dôverovali, aby boli na svoje mesto hrdí. Preto budeme pracovať aj na posilňovaní identity Žiarčana u obyvateľov, viac propagovať našu históriu a zvyky našich predkov.

Milí Žiarčania,

čaká nás rok veľkých výziev, či už je to výzva ukončenia projektu CZO, rekonštrukcie športovej haly, výstavby ďalšej oddychovej zóny a podobne. Verím, že všetky ciele, ktoré sme si stanovili, splníme k spokojnosti vás, obyvateľov Žiaru nad Hronom.

V roku 2015 vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl, aby každý deň tohto roku bol pre vás úspešným. Nášmu mestu želám množstvo dobrých nápadov, ich úspešnú realizáciu, ktorá bude odmenená vo forme spokojnosti našich spoluobčanov, všetkých Žiarčanov. Ešte raz - všetko najlepšie.

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky