Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Zverejnené: 12.12.2017 10:51:41 |   | vytlačiť
obr: Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie.

Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ za rok 2017 sa uskutoční 28. februára budúceho roka o 16.00 hodine v Hlavnej sále MsKC.

Športovci budú rozdelení do kategórií:

 • Olympijské športy - návrh podávajú športové kluby, oddiely
 • Školský šport/súťaže/ - návrh podávajú školy (ocenený bude tréner klubu a učiteľ školy)
 • Neolympijské športy /netradičné športy/ - návrh podávajú športové kluby, oddiely...

1. Podmienky:

 Oceňovanie športovcov bude len pre členov športových klubov pôsobiacich v meste Žiar nad Hronom

 • vek oceneného športovca – 10 rokov a starší (aj keď dovŕši 10 r. v príslušnom roku)
 • športovec má trvalé bydlisko v meste Žiar nad Hronom alebo súťažil a bol členom športového klubu v meste Žiar nad Hronom.
 • v individuálnych prípadoch môže byť športovec ocenený cenou primátora mesta
 • súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách žiaci-čky, dorast, juniori-ky, dospelí, športový kolektív, tréner klubu/oddielu...
 • k popisu športovca (dosiahnuté výsledky – s uvedením dátumu a miesta, kde športovec dosiahol úspech je potrebné doložiť výsledkovú listinu, resp. fotokópiu diplomu a pod.)
 • najúspešnejší športovci sa vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia podľa schválených kategórií
 • športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Žiar nad Hronom
 • členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Žiar nad Hronom, môžu byť i zahraniční športovci
 • olympijské športy (jednotlivci) v kategórii do 15 rokov – umiestnenie na súťažiach Majstrovstiev kraja na 1. mieste. V kategórii nad 15 rokov – na súťažiach Majstrovstiev SR /len pódiové umiestnenie/, ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH
 • olympijské športy (kolektív)- na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH
 • školský šport - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na M ISF, SU
 • neolympijské športy (jednotlivci) - na súťažiach Majstrovstiev SR /len pódiové umiestnenie/, ďalej umiestnenie na ME, MS, SP,
 • neolympijské športy (kolektív) - na súťažiach Majstrovstiev SR /len pódiové umiestnenie/, ďalej umiestnenie na ME, EP, MS, SV

Doplnené kritéria zo zasadnutia Komisie športu a mládeže zo dňa 19. 9.2016:

 1. V prípade, že klub v olympijských športoch nebude mať pódiové umiestnenie na súťaži majstrovstiev Slovenska, tak prezident klubu môže navrhnúť na oceňovanie svoj klub, ktorý dosiahol úspech z úrovni majstrovstiev kraja, resp. oblastných majstrovstiev kraja.
 2. Prezident klubu má právo navrhnúť na oceňovanie športovcov z kolektívnych športoch alebo v individuálnych športoch max. 3 športovcov. Návrh a posúdenie je na prezidentovi príslušného športového klubu.
 3. Navrhnuté dosiahnuté úspechy v kolektívnych alebo v individuálnych športoch posúdi komisia pre šport a mládež pri MsZ a následne komisia predloží zoznam na oceňovanie športovcov primátorovi mesta na posúdenie a schválenie.

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

2. Oceňovanie funkcionárov športových klubov

Kritériá:

 • Vek oceneného funkcionára – 60 rokov a starší
 • Už neaktívny funkcionár
 • Doba vykonávanej práce – 15 rokov a viac
 • Dosiahnuté výsledky klubu, oddielu... počas jeho aktívnej činnosti

Podklady na ocenenie športovec mesta za predchádzajúce obdobie a oceňovanie funkcionárov športových klubov je potrebné zaslať na e-mail adresu – jan.ziak@ziar.sk, prípadne priniesť osobne do podateľne MsÚ najneskôr do 10. 1.2018.

Adresa:

Mestský úrad
p. Žiak
Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Na obálku je potrebné uviesť: ŠPORTOVEC MESTA 2017

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky