Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Preskočiť navigáciu

Odbor verejného obstarávania

 

Ing. Juraj Miškovič - prednosta MsÚ v Žiari nad Hronom

Vedúci odboru:

Ing. Juraj Miškovič - poverený vedením
Tel: 045/ 678 71 30
E-mail: prednosta@ziar.sk

 

 

 

Odbor vnútornej správy tvorí:

 • oddelenie verejného obstarávania
 • 211 – koordinácia 

 

Ing. Iveta Vájová - 045/ 678 71 36, iveta.vajova@ziar.sk

Mgr. Martina Klacek - 045/ 678 71 36, martina.klacek@ziar.sk


Odbor verejného obstarávania za bezpečuje tieto úlohy:

 • zabezpečuje proces verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 • spracúva dokumenty a korešpondenciu súvisiacu s realizáciou verejného obstarávania,
 • posudzuje požiadavky jednotlivých odborov na verejné obstarávanie,
 • spracúva obstarávateľský plán na základe požiadaviek,
 • určuje postup organizačných jednotiek úradu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác,
 • zabezpečuje plnenie povinností verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy,
 • vedie evidenciu verejného obstarávania na mestskom úrade,
 • spracúva prehľad zabezpečenia verejného obstarávania na mestskom úrade,
 • spolupracuje s jednotlivými odbormi pri zabezpečovaní verejného obstarávania.