Dnes je 17.08.2017, meniny má Milica.   

Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

Zverejnené: 24.06.2015 08:40:38 |   | vytlačiť
obr: Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

V nasledujúcom období sa klimatické pomery v Žiarskej kotline ustálili. Riečny tok v jeho terajšej úrovni vytváral meandre a pri zvýšených hladinách zatápal terén pod prvou terasou. Takto vytvorené barinaté prostredie už nevyhovovalo pre pokročilejší ráz osídlenia, ani pre rozvíjajúci sa obchod v miestach pri rieke, kadiaľ viedli spojovacie cesty.

Osídlenie v období ranného stredoveku sa sústreďovalo v polohách v blízkosti vodného toku, avšak využívalo vyvýšené terasy, ale aj miesta bezprostredne pri prechodoch - brodoch cez rieku. Tým si obyvatelia zabezpečovali kontrolu prechodu a obchodu, zároveň s poskytovanými službami. V tejto časovej etape sa vyvíjajú sídelné lokality na už overených a nepretržite osídlených miestach a zanikajú miesta, kde osídlenie bolo účelne vybudované - refúgia, spracovanie materiálu a nedosiahnuteľnosť komunikácií. Vývoj pokračoval na lokalitách, ktoré poskytovali všetky výhody a po čase sa na nich vybudovali sídliská, z ktorých vznikali miesta často s opevnením mestského typu.

V Žiarskej kotline sa osídlenie rozvíjalo v lokalitách Lovča, Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Ladomer a Vieska, ktoré ležali priamo na komunikačných trasách. Miesta s kontrolou prechodu boli Dolná Ždaňa, Prochoť, Lutila, Lovčica a Trubín. Z týchto osídlení mala však najlepšiu polohu osada Sv. Kríž, ktorá sa po čase vyvinula na hospodárske a politické centrum oblasti so sídlom správy majetkov Ostrihomskej kapituly. Úzke prepojenie s cirkevnou správou v Hronskom Beňadiku dávalo miestu veľký význam a začalo vznikať opevnené sídlo - pevnosť, pri ktorej sa po čase vytvorilo stredoveké mestečko. Táto etapa rozvoja terajšieho mesta Žiaru nad Hronom je však už témou, ktorá bola viackrát spracovaná.

Tento postup vývoja mesta dokumentujú aj výsledky archeologických výskumov realizovaných v Žiari nad Hronom. Ich vyhodnotenie nás opäť upozorňuje na význam plochy mestského parku ako centra pokračujúceho vývoja aj v období stredoveku. Dokladom toho sú nálezy z oblasti materiálnej kultúry, kde v rámci staratigrafie bola určená kultúrna vrstva, ktorá obsahovala stredoveké črepy s tenkou stenou a s hnedo až čierno sfarbeným povrchom. Tieto stopy po zadymovaní dokazujú ich dlhodobé používanie pri spracovaní potravy. Niektoré z nádob boli na vonkajšej stene zdobené zväzkom horizontálnych rýh alebo v mieste pliec nádoby s radom vpichov. Tento druh keramiky s výzdobou datujem do obdobia 12 - 13. storočia. Ojedinelý bol nález skleneného črepu (silne skorodovaného), ktorý pochádzal z dna nádoby. Vyhĺbené objekty, sprievodný materiál zaniknutého sídla a iné sprievodné znaky len potvrdzujú pretrvávanie osídlenia, ktorého centrum sa v tomto období formovalo na návrší terénnej terasy v mieste terajšieho kaštieľa.

Peter Mosný

 

Súvisiace články:

 


Novinky

16.08.2017 10:08:18 Naše mesto

Cenník sociálneho taxíka platný od 1. septembra

Vzhľadom na permanentný záujem o službu sociálny taxík a po zohľadnení ďalších možností mesta Žiar nad Hronom s cieľom zachovania tejto služby, nastáva zmena. ...

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...

10.08.2017 09:21:11 Naše mesto

Drny na prvé zatrávnenie štadióna sa kopali ručne

Žiarsky futbalový štadión sa začal stavať približne v rokoch 1956 a 1957. Na prvé zatrávnenie sa vtedy použili drny, ktoré sa museli ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom