Dnes je 22.10.2017, meniny má Sergej.   

Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

Zverejnené: 24.06.2015 08:40:38 |   | vytlačiť
obr: Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

V nasledujúcom období sa klimatické pomery v Žiarskej kotline ustálili. Riečny tok v jeho terajšej úrovni vytváral meandre a pri zvýšených hladinách zatápal terén pod prvou terasou. Takto vytvorené barinaté prostredie už nevyhovovalo pre pokročilejší ráz osídlenia, ani pre rozvíjajúci sa obchod v miestach pri rieke, kadiaľ viedli spojovacie cesty.

Osídlenie v období ranného stredoveku sa sústreďovalo v polohách v blízkosti vodného toku, avšak využívalo vyvýšené terasy, ale aj miesta bezprostredne pri prechodoch - brodoch cez rieku. Tým si obyvatelia zabezpečovali kontrolu prechodu a obchodu, zároveň s poskytovanými službami. V tejto časovej etape sa vyvíjajú sídelné lokality na už overených a nepretržite osídlených miestach a zanikajú miesta, kde osídlenie bolo účelne vybudované - refúgia, spracovanie materiálu a nedosiahnuteľnosť komunikácií. Vývoj pokračoval na lokalitách, ktoré poskytovali všetky výhody a po čase sa na nich vybudovali sídliská, z ktorých vznikali miesta často s opevnením mestského typu.

V Žiarskej kotline sa osídlenie rozvíjalo v lokalitách Lovča, Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Ladomer a Vieska, ktoré ležali priamo na komunikačných trasách. Miesta s kontrolou prechodu boli Dolná Ždaňa, Prochoť, Lutila, Lovčica a Trubín. Z týchto osídlení mala však najlepšiu polohu osada Sv. Kríž, ktorá sa po čase vyvinula na hospodárske a politické centrum oblasti so sídlom správy majetkov Ostrihomskej kapituly. Úzke prepojenie s cirkevnou správou v Hronskom Beňadiku dávalo miestu veľký význam a začalo vznikať opevnené sídlo - pevnosť, pri ktorej sa po čase vytvorilo stredoveké mestečko. Táto etapa rozvoja terajšieho mesta Žiaru nad Hronom je však už témou, ktorá bola viackrát spracovaná.

Tento postup vývoja mesta dokumentujú aj výsledky archeologických výskumov realizovaných v Žiari nad Hronom. Ich vyhodnotenie nás opäť upozorňuje na význam plochy mestského parku ako centra pokračujúceho vývoja aj v období stredoveku. Dokladom toho sú nálezy z oblasti materiálnej kultúry, kde v rámci staratigrafie bola určená kultúrna vrstva, ktorá obsahovala stredoveké črepy s tenkou stenou a s hnedo až čierno sfarbeným povrchom. Tieto stopy po zadymovaní dokazujú ich dlhodobé používanie pri spracovaní potravy. Niektoré z nádob boli na vonkajšej stene zdobené zväzkom horizontálnych rýh alebo v mieste pliec nádoby s radom vpichov. Tento druh keramiky s výzdobou datujem do obdobia 12 - 13. storočia. Ojedinelý bol nález skleneného črepu (silne skorodovaného), ktorý pochádzal z dna nádoby. Vyhĺbené objekty, sprievodný materiál zaniknutého sídla a iné sprievodné znaky len potvrdzujú pretrvávanie osídlenia, ktorého centrum sa v tomto období formovalo na návrší terénnej terasy v mieste terajšieho kaštieľa.

Peter Mosný

 

Súvisiace články:

 


Novinky

20.10.2017 08:36:48 Naše mesto

Voľby do VÚC. Pozrite, kto kandiduje za náš obvod.

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC), v ktorých si ľudia vyberajú predsedov a poslancov samosprávnych krajov na štyri roky, sa uskutočnia v ...

20.10.2017 08:31:15 Naše mesto

Do zberu kuchynského odpadu z domácností je zatiaľ zapojených desať stojísk

V septembri sa v Žiari nad Hronom zaviedol zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v prvých vybraných stojiskách v meste, konkrétne na Etape. Po ...

18.10.2017 13:07:30 Naše mesto

Jeseň na cestách je riziková. Vodiči uberte z plynu, chodci používajte reflexné prvky

Jeseň prináša nielen úrodu zo záhrad a pestré lístie na stromoch, ale zvyšuje aj riziko dopravných nehôd a kolízií na ...

17.10.2017 15:07:39 Šport

Basketbalový klub podpísal novú zmluvu s Handlovou

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom v sobotu 14. októbra uzavrel historickú zmluvu o súčinnosti a vzájomnej spolupráci s klubom MBK Baník ...

12.10.2017 14:31:30 Naše mesto

Dni jesennej čistoty po prvýkrát v skrátenom čase

Dni jesennej čistoty, kedy sa Žiarčania mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu, sa túto jeseň uskutočnili v dňoch od 25. do ...

10.10.2017 09:52:44 Naše mesto

Uzávierka ciest počas Žiarskeho jarmoku

Už tento piatok a sobotu sa bude v našom meste konať tradičný Žiarsky jarmok. V tejto súvislosti budú uzatvorené niektoré ulice a zastávky MHD. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.