Dnes je 17.03.2018, meniny má Ľubica.   

Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

Zverejnené: 24.06.2015 08:40:38 |   | vytlačiť
obr: Po stopách histórie a pamiatkach mesta: Stredovek

V nasledujúcom období sa klimatické pomery v Žiarskej kotline ustálili. Riečny tok v jeho terajšej úrovni vytváral meandre a pri zvýšených hladinách zatápal terén pod prvou terasou. Takto vytvorené barinaté prostredie už nevyhovovalo pre pokročilejší ráz osídlenia, ani pre rozvíjajúci sa obchod v miestach pri rieke, kadiaľ viedli spojovacie cesty.

Osídlenie v období ranného stredoveku sa sústreďovalo v polohách v blízkosti vodného toku, avšak využívalo vyvýšené terasy, ale aj miesta bezprostredne pri prechodoch - brodoch cez rieku. Tým si obyvatelia zabezpečovali kontrolu prechodu a obchodu, zároveň s poskytovanými službami. V tejto časovej etape sa vyvíjajú sídelné lokality na už overených a nepretržite osídlených miestach a zanikajú miesta, kde osídlenie bolo účelne vybudované - refúgia, spracovanie materiálu a nedosiahnuteľnosť komunikácií. Vývoj pokračoval na lokalitách, ktoré poskytovali všetky výhody a po čase sa na nich vybudovali sídliská, z ktorých vznikali miesta často s opevnením mestského typu.

V Žiarskej kotline sa osídlenie rozvíjalo v lokalitách Lovča, Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Ladomer a Vieska, ktoré ležali priamo na komunikačných trasách. Miesta s kontrolou prechodu boli Dolná Ždaňa, Prochoť, Lutila, Lovčica a Trubín. Z týchto osídlení mala však najlepšiu polohu osada Sv. Kríž, ktorá sa po čase vyvinula na hospodárske a politické centrum oblasti so sídlom správy majetkov Ostrihomskej kapituly. Úzke prepojenie s cirkevnou správou v Hronskom Beňadiku dávalo miestu veľký význam a začalo vznikať opevnené sídlo - pevnosť, pri ktorej sa po čase vytvorilo stredoveké mestečko. Táto etapa rozvoja terajšieho mesta Žiaru nad Hronom je však už témou, ktorá bola viackrát spracovaná.

Tento postup vývoja mesta dokumentujú aj výsledky archeologických výskumov realizovaných v Žiari nad Hronom. Ich vyhodnotenie nás opäť upozorňuje na význam plochy mestského parku ako centra pokračujúceho vývoja aj v období stredoveku. Dokladom toho sú nálezy z oblasti materiálnej kultúry, kde v rámci staratigrafie bola určená kultúrna vrstva, ktorá obsahovala stredoveké črepy s tenkou stenou a s hnedo až čierno sfarbeným povrchom. Tieto stopy po zadymovaní dokazujú ich dlhodobé používanie pri spracovaní potravy. Niektoré z nádob boli na vonkajšej stene zdobené zväzkom horizontálnych rýh alebo v mieste pliec nádoby s radom vpichov. Tento druh keramiky s výzdobou datujem do obdobia 12 - 13. storočia. Ojedinelý bol nález skleneného črepu (silne skorodovaného), ktorý pochádzal z dna nádoby. Vyhĺbené objekty, sprievodný materiál zaniknutého sídla a iné sprievodné znaky len potvrdzujú pretrvávanie osídlenia, ktorého centrum sa v tomto období formovalo na návrší terénnej terasy v mieste terajšieho kaštieľa.

Peter Mosný

 

Súvisiace články:

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky