Dnes je 15.12.2017, meniny má Ivica.   

Projekt občianskych hliadok po roku skončil

Zverejnené: 06.10.2015 08:03:46 |   | vytlačiť
obr: Projekt občianskych hliadok po roku skončil

Mesto Žiar nad Hronom sa v roku 2014 zapojilo do projektu, z ktorého získalo nenávratný finančný príspevok na podporu vytvorenia šiestich pracovných miest v občianskej hliadke. V septembri tento projekt po roku skončil.

Mesto po vypracovaní projektu uskutočnilo výberové konanie na šiestich zamestnancov, ktorí museli splniť presne vymedzené a stanovené podmienky riadiacim orgánom, európskym sociálnym fondom, ale zároveň aj Zákonníkom práce SR. „Výber nebol jednoduchý. Mnohí záujemcovia nemali ani základné vzdelanostné vedomosti či komunikačné návyky a zručnosti. O pracovných návykoch ani nehovoriac. Ale podmienky dané riadiacim orgánom zneli jasne - minimálne ukončené základné vzdelanie, s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných uchádzačov, resp. takých, ktorí ešte nikdy nepracovali," približuje problematiku vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Náčelník MsP, pod ktorého organizačne patrili členovia hliadky, v novovytvorenom kolektíve šiestich pracovníkov musel riešiť porušenia aj tých najjednoduchších pravidiel pracovného poriadku, ako je pravidelná a včasná dochádzka do práce, dodržiavanie samotného pracovného poriadku a disciplíny, akceptovanie kolektívu. „Bohužiaľ, musíme povedať, že sme museli spoločne s náčelníkom MsP riešiť aj také netradičné veci, ako je dodržiavanie bežných hygienických noriem v pracovnom procese. Ako sa ukázalo, táto práca, vzhľadom na jej zameranie, úlohy, ako aj jej celkovú organizáciu, bola veľmi náročná na sebadisciplínu, pričom kontrolné mechanizmy nastavené mestskou políciou sa v niektorých prípadoch ukázali ako nedostatočné. Nebol to ľahký proces zaradiť ľudí, ktorí nikdy do začiatku projektu ešte nepracovali, ba mnohí z nich nemali ani len tušenie o tom, čo je to byť zamestnaný a dodržiavať povinnosti zamestnanca, ktorý sa musí riadiť pracovným poriadkom," netají Monika Minárová, podľa ktorej bolo najdôležitejším zistením, že človek, ktorý nikdy neprišiel do kontaktu s praxou, o zamestnaní ani nehovoriac, nie je schopný bez adekvátneho vzdelania a praxe vydržať chodiť riadne včas do práce, vydržať na pracovisku 8,5 hodiny, pracovať a úspešne sa zaradiť do pracovného procesu, napr. na pracovné zmeny.

Na začiatku bola snaha

Občianske hliadky bol pilotný projekt v meste, preto to bola pre mnohých pracovníkov mestského úradu premiérová práca. „Nezostávala nám energia a ani čas na to, aby sme suplovali výchovný a vzdelávací systém pre skupinu nezamestnaných, ktorí nemajú žiadne pracovné návyky a ostatné základné zručnosti a návyky. Na druhej strane, všetci prijatí pracovníci sa v úvode svojho zamestnania snažili priniesť do im zverenej pracovnej náplne, najmä z ich pohľadu, všetko, čo im ležalo na srdci, čo si mysleli, že by chceli pre komunitu, mesto, ale aj seba urobiť. Práve tu nastali prvé problémy, keď zistili, že tu neplatí živelnosť, ale poriadok a pravidlá vo forme pracovného poriadku, pracovnej disciplíny a že to, čo si oni vzali za záväzok riešiť hneď a okamžite a svojim spôsobom, nie je možné vždy tak urobiť. Bol značný problém z ich strany pochopiť, že nie sú tzv. samostatné jednotky, že pracujú v kolektíve, v organizácii s pevne stanovenou štruktúrou, poriadkom a svojimi postupmi a že majú okrem podmienok projektu plniť aj príkazy svojich nadriadených," približuje ďalej fungovanie hliadky Monika Minárová a podotýka, že i keď mnohí boli s väčšími, ale aj menšími výhradami ochotní spolupracovať, napriek tomu sa museli s jedným zamestnancom rozlúčiť.

Problémy sa podarilo posunúť do pozitívnejšej roviny riešenia

V konečnom hodnotí projekt občianskych hliadok priniesol pre mesto aj pozitívne poznatky a skutočnosti. Prínosom bola skutočnosť, že Mestská polícia v Žiari nad Hronom získala v určitých prípadoch, najmä v práci v osade Pod Kortínou, predĺženú ruku z pohľadu ľahšej komunikácie s osadníkmi. „Rómsky hovoriaci člen hliadky má lepšiu pozíciu v prípade nejakého konfliktu v osade ako nerómsky hovoriaci príslušník mestskej polície. Dobre, ale direktívne predostretá požiadavka v rómštine sa pozitívnejšie vníma ako požiadavka v inej reči, ktorej účastník konfliktu mnohokrát jednoducho nerozumie," konkretizuje Monika Minárová a náčelník MsP Róbert Šiška ju dopĺňa: „Vyzdvihol by som tiež veľmi dobrú miestnu a osobnú znalosť pomerov, keďže niektorí z členov hliadky priamo bývajú v uvedených lokalitách, alebo tam majú rodinných príslušníkov, čo im súčasne dáva veľmi dobrú výhodu pri vyjednávaní a presadzovaní zákonných požiadaviek." Väčšiu dôveru a rešpekt k rómskym členom občianskej hliadky mali aj rómski rodičia, ktorým hliadkári doprevádzali deti z a do škôl. „Potešili sa aj okrajové časti mesta, najmä tie, ktoré bezprostredne susedia s osadou. Hliadka pomáhala aj pri identifikácii čiernych skládok a ich odstránení za aktívnej spolupráce obyvateľov osady a odboru životného prostredia a aktivačných pracovníkov. Mnohé čierne skládky, neorganizované skupiny vystrájajúcich tínedžerov, fetujúci mladí z osady či nevhodné správanie dospelých osadníkov pod vplyvom alkoholu sa práve vďaka členom hliadky podarilo buď úplne doriešiť, alebo ich posunúť do inej, pozitívnejšej roviny riešenia. I keď treba podotknúť, že za tak krátky čas projektu sa ani hliadkárom nepodarilo byť všade a snažiť sa všetko vyriešiť," podotýka Monika Minárová.

Projekt občianskych hliadok skončil 30. septembra. Onedlho sa končí aj súčasné programové obdobie eurofondov, čo znamená, že kontinuálne nebude pokračovať mnoho tzv. neinvestičných projektov. „Či aj tento patrí medzi tie kontinuálne nepokračujúce, môžeme len predpokladať, keďže žiadna nová výzva sa do dnešných dní pre záujemcov neotvorila. Kedy začne nové programovacie obdobie už vieme - v januári budúceho roka. Kedy však budú otvorené výzvy pre všetky projekty tohto nového obdobia, sme sa od štátu ešte stále nedozvedeli," dodáva Monika Minárová. Osud ďalšieho ročníka občianskej hliadky v Žiari nad Hronom tak stále nie je jasný.

 


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.