Hlavná stránka Mapa stránky Kontakt |  Dnes je 18.04.2014, meniny má Valér    textová verzia | grafická verzia | verzia pre slabozrakých   FB  RSS
 Recitál s klavírnym sprievodom Petra Maláska. Lucie Bílá patrí už niekoľko rokov na Slovensku k absolútne najpopulárnejšim speváckym osobnostiam so širokým spektrom svojho zamerania.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je rozvojový dokument, ktorý sa spracováva na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 Slovensko 2.0 je mozaikou 10 rôznych krátkych filmov (hraný, animovaný, dokumentárny, experimentálny film), ktoré reflektujú dvadsať rokov existencie Slovenska očami desiatich slovenských režisérov - Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová, Miro Jelok a Iveta Grófová.
Transparentné mesto Žiar nad Hronom Zlatý mravecSystém manažérstva kvality

Úradná tabuľa

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

14.04.2014 14:30:23
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Dr. Janského

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

14.04.2014 14:21:52
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Základnej školy na Ul. Jilemnického

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

14.04.2014 14:12:50
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Materskej školy

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ods. 3 ...

Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

14.04.2014 14:06:37
Výberové konanie - riaditeľ / riaditeľka Centra voľného času

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 , ...

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

14.04.2014 10:22:57
Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.04.2014

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,   z v o l á v a m   zasadnutie Mestského zastupiteľstva ...

Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

09.04.2014 14:35:10
Verejná vyhláška: Obnova bytového domu

Na čítanie:   Verejná vyhláška: Obnova bytového domu [pdf; 212,61 kB]  

Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

08.04.2014 12:53:34
Zámer - predaj pozemku - Šášovské Podhradie

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer priameho predaja nehnuteľnosti - pozemku, nachádzajúceho sa ...

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta a záverený účet za rok 2013

08.04.2014 09:24:41
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta a záverený účet za rok 2013

Na čítanie:   Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta [pdf; 416,24 kB] Záverený účet mesta za rok 2013 [pdf; 1 725,37 kB]  

» viac oznamov

Kontaktné informácie

Primátor mesta

Primátor mesta

Mgr. Peter Antal

 

 

 

MsÚ Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 01 Žiar nad Hronom

 

 +421 45 678 71 20
 msu@ziar.sk

» viac kontaktov

 

Úradné hodiny

Pon 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Uto 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Str 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štv 7:30 - 12:00
Pia 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod.
Streda 7:30 - 17:30 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod.
Piatok 7:30 - 15:30 hod.
partnerské mesto Svitavy - Česká republika

Klub dôchodcov

 

V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, alebo občan s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Klub dôchodcov mesta Žiar nad Hronom je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Vznikol v roku 1965. Uplynulé roky potvrdili, že je stále vyhľadávaným miestom kultúrno-spoločenského života ľudí vo vyššom veku, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby ich chvíle odpočinku boli vždy krásne, vyplnené zaujímavými udalosťami, činnosťou a spoločenskou zábavou.

 

Klub dôchodcov zabezpečuje záujmovú činnosť pre svojich členov v priestoroch klubu i mimo neho. Aktivity klubu tvoria:

 

 • klubová činnosť - vlastná činnosť v priestoroch denného centra, 
 • kultúrno-spoločenské podujatia - fašiangy v klube, senior majáles, Anna bál, Michalská zábava, rozlúčka so starým rokom, 
 • organizované zájazdy - tuzemské aj do zahraničia, 
 • organizované prednášky a besedy na témy - ako do života presadiť správne zásady pre zdravie - správnu výživu, pohyb, duševnú pohodu, rozvoj zmyslových a duševných schopností.

 

 

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody

Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Výlet Kozelník, Sv. Anton, Ranč Nádej, kačacie hody Opekačka - Kopanice Opekačka - Kopanice

Opekačka - Kopanice Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek Turecká - MS vo varení halušiek

Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo Komárno, Gabčíkovo

 

 

Klub dôchodcov má dve veľké klubové miestnosti, sociálne zariadenie a kuchynku. Klubové dni sú 3 x v týždni (utorok, štvrtok, nedeľa). Členský poplatok je 3,00 € ročne na člena.

 

Klub dôchodcov je organizačne začlenený pod Odbor starostlivosti o obyvateľa na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

 

 

 

Adresa: 
Klub dôchodcov
A. Kmeťa 9 (X. materská škola)
965 01 Žiar nad Hronom

 

Kontakt:  Emília Pobežková - vedúca klubu dôchodcov, e-mail: klub.ziar@gmail.com

 

Bližšie informácie: Kancelária 1. kontaktu, odbor starostlivosti o obyvateľa č. 2 -  Bc. Lívia Hricová, tel. 045/678 71 15, e-mail: livia.hricova@ziar.sk

 

 

Fotogaléria:

 

 

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom Varenie s primátorom

Varenie s primátorom Varenie s primátorom Tanečná zábava Tanečná zábava

Tanečná zábava Tanečná zábava Deň matiek Deň matiek

Deň matiek Deň matiek Deň matiek Fašiangy

Fašiangy Fašiangy Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Jubilanti Jubilanti Jubilanti Jubilanti

Vianočné posedenie Vianočné posedenie Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou Výročná schôdza spojená s tanečnou zábavou

 

 

 

 

Plán podujatí na rok 2012

 


Kultúrno - spoločenské podujatia:

 

 • Literárne posedenie január - 13.00 hod. KD
 • Valentínske posedenie 14.02.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy MDŽ 08.03.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy Dňa matiek 10.05.2012 - 13.00 hod. KD
 • Oslavy životných jubileí 21.09.2012 - 14.00 hod. KD
 • Mesiac úcty k starším 18.10.2012 - 13.00 hod. KD
 • Členská schôdza 29.11.2012 - 14.00 hod. KD
 • Vianočné posedenie pri stromčeku 11.12.2012 - 13.00 hod. KD
 • Návšteva divadla november - podľa záujmu

 

 

Zábavné odpoludnie:

 

 • Ples seniorov 13.01.2012 - 16.00 hod. MsKC
 • Fašiangy v klube (Maškarný bál) 17.02.2012 - 15.00 hod. KD
 • Posedenie pri posúchoch marec - podľa záujmu KD
 • Zábavné popoludnie „Vtipnejší vyhráva" apríl - podľa záujmu KD
 • Senior majáles 25.05.2012 - 15.00 hod. KD
 • Annabál 25.07.2012 - 15.00 hod. KD
 • Kačacie hody september - podľa záujmu KD
 • Michalská zábava 05.10.2012 - 15.00 hod. KD
 • Ukončenie roka 2012 28.12.2012 - 13.00 hod. KD
 • Posedenie v prírode, opekanie jún - júl - podľa záujmu

 

 

Zájazdy:

 

 • Bratislava - výstava kvetov FLORA máj 2012
 • Banská Bystrica - Slovenská Ľupča jún - júl 2012
 • Betliar - Krásna Hôrka august 2012
 • Celodenné kúpanie - podľa záujmu august 2012

 

 

Dnešné podujatia

» viac podujatí

Program podujatí

» viac podujatí

Mestský rozhlas ONLINE

Chcete dostávať oznamy mestského rozhlasu a novinky e-mailom?


Aktuálne

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

31.03.2014 14:25:02
Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

Životné prostredie: Informácia o stave ovzdušia 2/2014

www.navstevalekara.sk: Návšteva lekára - stránka sa zobrazí v novom okne

- Inzercia -

Reklamný partner mesta

WebyGroup