Dnes je 26.02.2018, meniny má Viktor.   

Preskočiť navigáciu

Stále komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo na volebné obdobie 2014 - 2018 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom:

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
  2. Normotvorná komisia.
  3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta.
  4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta.
  5. Komisia pre financie a ekonomiku.
  6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu.
  7. Komisia pre sociálne veci a rodinu.
  8. Komisia pre školstvo a kultúru.
  9. Komisia pre šport a mládež.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:

Ing. Peter Dubeň
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Anna Lišková
Tajomníčka: Ivana Hlaváčová

Normotvorná komisia:

Predseda: JUDr. Milan Gocník, LLM
Členovia:
Mgr. Anna Líšková
JUDr. Helena Tužinská
Mgr. Adrián Líška
JUDr. Miroslava Hudecová
Tajomníčka: Mgr. Martina Klacek

Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:

Predsedkyňa: PaedDr. Veronika Balážová
Členovia:
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Dušana Denková
Tajomníčka: Lucia Zaťková

Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:

Predsedkyňa: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Jozef Tomčáni
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Monika Balážová
Ing. Rastislav Uhrovič
Bc. Soňa Lukyová
Tajomník: Ing. Pavel Mužík

Komisia pre financie a ekonomiku:

Predseda: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Ing. Dušan Bosák
Ing. Peter Dubeň
Jozef Tomčáni
Ing. Emil Vozár
JUDr. Milan Gocník, LLM
Mgr. Martin Sklenka
Tajomník: Ing. Martin Majerník

Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:

Predsedkyňa: Ing. Mária Biesová
Členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Ing. Anna Kollárová
Tajomník: Ing. Ján Vinarčík

Komisia pre sociálne veci a rodinu:

Predsedkyňa: Bc. Soňa Lukyová
Členovia:
Stela Šeševičková
Jozef Tomčáni
Ing. Dušan Bosák
Tajomníčka: Ing. Monika Minárová

Komisia pre školstvo a kultúru:

Predsedkyňa: Mgr. Monika Balážová
Členovia:
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Norbert Nagy
PaedDr. Veronika Balážová
Mgr. Helena Žňavová
Alena Kršiaková
Tajomníčka: Mgr. Adriána Giláňová

Komisia pre šport a mládež:

Predseda: Mgr. Norbert Nagy
Členovia:
Ing. Peter Dubeň
Ing. Rastislav Uhrovič
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Katarína Drienková
Mgr. Marek Baláž
Ing. Štefan Muha
Ing. Miroslav Rybársky
Rastislav Urgela
Ľubomír Striežovský
Mgr. Ján Valent
MVDr. Igor Korbela
Tajomník: Ján Žiak

 

Zápisnice zo zasadnutí stálych komisií pri MsZ si môžete pozrieť TU.