Dnes je 17.08.2017, meniny má Milica.   

Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Zverejnené: 16.08.2016 08:42:52 |   | vytlačiť
obr: Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Nový zákon o odpadoch priniesol množstvo zmien. Nepotrebné pneumatiky už do zberného dvora nevozte.

Použité pneumatiky, ktoré sa pre nás stali nepotrebnými, sme v minulosti zaniesli na zberný dvor. Tam sme ich bezplatne odovzdali. Od 1. januára to však neplatí. Za likvidáciu odpadových pneumatík v zmysle nového zákona o odpadoch zodpovedá ich výrobca alebo distribútor. To znamená, že starú nepotrebnú pneumatiku alebo pneumatiky môžete odovzdať u predajcu motorových vozidiel, predajcu pneumatík, v autoservise či pneuservise (distribútori). Ide o takzvaný spätný zber, a teda bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od ich držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Výrobca pneumatík prostredníctvom distribútorov vám pneumatiku odoberie bez toho, aby ste museli u neho niečo kúpiť.

Bezplatný spätný zber priamo u distribútora pneumatík

Stáva sa však, že v servisoch odmietajú brať opotrebované pneumatiky od občanov. Občania však majú na takýto spätný odber právo, ustanovené zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, a to bez ohľadu na výrobnú značku po celú prevádzkovú dobu, informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu na svojom webe, ak ho má zriadený, a tiež na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste v mieste svojej prevádzky. Ak distribútor predáva pneumatiky prostredníctvom zásielkového obchodu, zabezpečuje spätný odber najmenej na jednom mieste v každom okrese.

Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete zbaviť, ste povinní ju odovzdať v niektorom autoservise alebo v pneuservise a oni sú povinní ju od vás bezplatne odobrať a nežiadať od vás žiadnu protihodnotu (niečo si u nich kúpiť alebo zaplatiť). Pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla sa odovzdávajú spolu so starým vozidlom spracovateľovi starých vozidiel , čiže osobe oprávnenej na zber starých vozidiel.

Pneumatiky už na zbernom dvore neodovzdáte

Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, ďalej k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, k stanovištiam zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, pri dňoch jarnej a jesennej čistoty v našom meste do veľkokapacitných kontajnerov, ani vedľa nich a ani do mobilnej zberne na nebezpečný odpad. Odpadové pneumatiky vám neprevezmú ani na zbernom dvore, je to zakázané zákonom o odpadoch. Taktiež sa zakazuje odkladať odpadové pneumatiky na verejné priestranstvá ako čierne skládky.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú pneumatiku výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ju nemal od konečného používateľa odobrať.  Ani zberné dvory nemôžu odoberať odpadové pneumatiky, pretože by konali v rozpore so zákonom.

Priestupku sa dopustí ten, kto nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom o odpadoch (§72) a možno mu uložiť pokutu do 1 500 eur.

Sankciou za porušenie povinností podľa zákona o odpadoch (§72) právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je pokuta od 1 200 do 120 000 eur.

Odbor odpadového hospodárstva, Zdroj: Zákon NR SR o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015.

 


Novinky

16.08.2017 10:08:18 Naše mesto

Cenník sociálneho taxíka platný od 1. septembra

Vzhľadom na permanentný záujem o službu sociálny taxík a po zohľadnení ďalších možností mesta Žiar nad Hronom s cieľom zachovania tejto služby, nastáva zmena. ...

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...

10.08.2017 09:21:11 Naše mesto

Drny na prvé zatrávnenie štadióna sa kopali ručne

Žiarsky futbalový štadión sa začal stavať približne v rokoch 1956 a 1957. Na prvé zatrávnenie sa vtedy použili drny, ktoré sa museli ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom