Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Zverejnené: 16.08.2016 08:42:52 |   | vytlačiť
obr: Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Nový zákon o odpadoch priniesol množstvo zmien. Nepotrebné pneumatiky už do zberného dvora nevozte.

Použité pneumatiky, ktoré sa pre nás stali nepotrebnými, sme v minulosti zaniesli na zberný dvor. Tam sme ich bezplatne odovzdali. Od 1. januára to však neplatí. Za likvidáciu odpadových pneumatík v zmysle nového zákona o odpadoch zodpovedá ich výrobca alebo distribútor. To znamená, že starú nepotrebnú pneumatiku alebo pneumatiky môžete odovzdať u predajcu motorových vozidiel, predajcu pneumatík, v autoservise či pneuservise (distribútori). Ide o takzvaný spätný zber, a teda bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od ich držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Výrobca pneumatík prostredníctvom distribútorov vám pneumatiku odoberie bez toho, aby ste museli u neho niečo kúpiť.

Bezplatný spätný zber priamo u distribútora pneumatík

Stáva sa však, že v servisoch odmietajú brať opotrebované pneumatiky od občanov. Občania však majú na takýto spätný odber právo, ustanovené zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, a to bez ohľadu na výrobnú značku po celú prevádzkovú dobu, informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu na svojom webe, ak ho má zriadený, a tiež na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste v mieste svojej prevádzky. Ak distribútor predáva pneumatiky prostredníctvom zásielkového obchodu, zabezpečuje spätný odber najmenej na jednom mieste v každom okrese.

Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete zbaviť, ste povinní ju odovzdať v niektorom autoservise alebo v pneuservise a oni sú povinní ju od vás bezplatne odobrať a nežiadať od vás žiadnu protihodnotu (niečo si u nich kúpiť alebo zaplatiť). Pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla sa odovzdávajú spolu so starým vozidlom spracovateľovi starých vozidiel , čiže osobe oprávnenej na zber starých vozidiel.

Pneumatiky už na zbernom dvore neodovzdáte

Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, ďalej k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, k stanovištiam zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, pri dňoch jarnej a jesennej čistoty v našom meste do veľkokapacitných kontajnerov, ani vedľa nich a ani do mobilnej zberne na nebezpečný odpad. Odpadové pneumatiky vám neprevezmú ani na zbernom dvore, je to zakázané zákonom o odpadoch. Taktiež sa zakazuje odkladať odpadové pneumatiky na verejné priestranstvá ako čierne skládky.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú pneumatiku výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ju nemal od konečného používateľa odobrať.  Ani zberné dvory nemôžu odoberať odpadové pneumatiky, pretože by konali v rozpore so zákonom.

Priestupku sa dopustí ten, kto nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom o odpadoch (§72) a možno mu uložiť pokutu do 1 500 eur.

Sankciou za porušenie povinností podľa zákona o odpadoch (§72) právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je pokuta od 1 200 do 120 000 eur.

Odbor odpadového hospodárstva, Zdroj: Zákon NR SR o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015.

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu