Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Zverejnené: 16.08.2016 08:42:52 |   | vytlačiť
obr: Staré pneumatiky vám v zbernom dvore nevezmú. Kam teda s nimi?

Nový zákon o odpadoch priniesol množstvo zmien. Nepotrebné pneumatiky už do zberného dvora nevozte.

Použité pneumatiky, ktoré sa pre nás stali nepotrebnými, sme v minulosti zaniesli na zberný dvor. Tam sme ich bezplatne odovzdali. Od 1. januára to však neplatí. Za likvidáciu odpadových pneumatík v zmysle nového zákona o odpadoch zodpovedá ich výrobca alebo distribútor. To znamená, že starú nepotrebnú pneumatiku alebo pneumatiky môžete odovzdať u predajcu motorových vozidiel, predajcu pneumatík, v autoservise či pneuservise (distribútori). Ide o takzvaný spätný zber, a teda bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od ich držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Výrobca pneumatík prostredníctvom distribútorov vám pneumatiku odoberie bez toho, aby ste museli u neho niečo kúpiť.

Bezplatný spätný zber priamo u distribútora pneumatík

Stáva sa však, že v servisoch odmietajú brať opotrebované pneumatiky od občanov. Občania však majú na takýto spätný odber právo, ustanovené zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný odber odpadových pneumatík, a to bez ohľadu na výrobnú značku po celú prevádzkovú dobu, informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu na svojom webe, ak ho má zriadený, a tiež na viditeľnom a verejnosti prístupnom mieste v mieste svojej prevádzky. Ak distribútor predáva pneumatiky prostredníctvom zásielkového obchodu, zabezpečuje spätný odber najmenej na jednom mieste v každom okrese.

Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete zbaviť, ste povinní ju odovzdať v niektorom autoservise alebo v pneuservise a oni sú povinní ju od vás bezplatne odobrať a nežiadať od vás žiadnu protihodnotu (niečo si u nich kúpiť alebo zaplatiť). Pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla sa odovzdávajú spolu so starým vozidlom spracovateľovi starých vozidiel , čiže osobe oprávnenej na zber starých vozidiel.

Pneumatiky už na zbernom dvore neodovzdáte

Zakazuje sa ukladať odpadové pneumatiky do zberných nádob, určených na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vedľa nich, ďalej k stojiskám alebo do stojísk zberných nádob, k stanovištiam zberných nádob, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, pri dňoch jarnej a jesennej čistoty v našom meste do veľkokapacitných kontajnerov, ani vedľa nich a ani do mobilnej zberne na nebezpečný odpad. Odpadové pneumatiky vám neprevezmú ani na zbernom dvore, je to zakázané zákonom o odpadoch. Taktiež sa zakazuje odkladať odpadové pneumatiky na verejné priestranstvá ako čierne skládky.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú pneumatiku výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ju nemal od konečného používateľa odobrať.  Ani zberné dvory nemôžu odoberať odpadové pneumatiky, pretože by konali v rozpore so zákonom.

Priestupku sa dopustí ten, kto nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore so zákonom o odpadoch (§72) a možno mu uložiť pokutu do 1 500 eur.

Sankciou za porušenie povinností podľa zákona o odpadoch (§72) právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je pokuta od 1 200 do 120 000 eur.

Odbor odpadového hospodárstva, Zdroj: Zákon NR SR o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015.

 


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.