Dnes je 19.10.2017, meniny má Kristián.   

Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zverejnené: 11.10.2016 10:44:32 |   | vytlačiť
obr: Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo svojom § 81, ods. 7 ukladá obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného zaviesť a vykonávať triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú  v domácnosti  pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. V minulosti sa použité oleje, napríklad z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC, teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky  sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú do vodného toku, poškodzovania životného prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre ďalšie použitie.

V meste Žiar nad Hronom bol zavedený triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby. Zberné nádoby  sú označené druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto je zakázané tento odpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, alebo k zberným nádobám na komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností v meste Žiar nad Hronom určuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom č. 4/2016.

Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi z domácností niektorí naši občania lejú olej priamo do zberných nádob, či už na olej, alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú na znečistenie a zápach, najmä v horúcom letnom období. V roku 2016 bola mestom vykonaná dezinfekcia zberných nádob na použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú. Pre zaujímavosť, z  1000 kg použitého jedlého oleja sa vyrobí 850 litrov bionafty.

Žiadame našich občanov, aby rešpektovali zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností, čím prispejú  k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.

Odbor odpadového hospodárstva


Novinky

18.10.2017 13:07:30 Naše mesto

Jeseň na cestách je riziková. Vodiči uberte z plynu, chodci používajte reflexné prvky

Jeseň prináša nielen úrodu zo záhrad a pestré lístie na stromoch, ale zvyšuje aj riziko dopravných nehôd a kolízií na ...

17.10.2017 15:07:39 Šport

Basketbalový klub podpísal novú zmluvu s Handlovou

Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom v sobotu 14. októbra uzavrel historickú zmluvu o súčinnosti a vzájomnej spolupráci s klubom MBK Baník ...

12.10.2017 14:31:30 Naše mesto

Dni jesennej čistoty po prvýkrát v skrátenom čase

Dni jesennej čistoty, kedy sa Žiarčania mohli opäť zadarmo zbaviť objemného odpadu, sa túto jeseň uskutočnili v dňoch od 25. do ...

10.10.2017 09:52:44 Naše mesto

Uzávierka ciest počas Žiarskeho jarmoku

Už tento piatok a sobotu sa bude v našom meste konať tradičný Žiarsky jarmok. V tejto súvislosti budú uzatvorené niektoré ulice a zastávky MHD. ...

09.10.2017 12:11:48 Naše mesto

Na októbrovom Agifeste súťažili psy z celého Slovenska

V nedeľu 8. októbra sa na lúke žiarskeho sídliska Etapa uskutočnili neoficiálne preteky psieho športu agility Agifest. Do súťaže prihlásili majitelia ...

09.10.2017 11:16:38 Šport

Na úvod sezóny prehra pred domácim hľadiskom

1. Slovenská liga Muži – Základná časť MŠK BK Žiar nad Hronom – KB Košice „B“  54 : 94  (11:21, ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.