Dnes je 21.08.2017, meniny má Jana.   

Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zverejnené: 11.10.2016 10:44:32 |   | vytlačiť
obr: Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo svojom § 81, ods. 7 ukladá obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného zaviesť a vykonávať triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú  v domácnosti  pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. V minulosti sa použité oleje, napríklad z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC, teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky  sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú do vodného toku, poškodzovania životného prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre ďalšie použitie.

V meste Žiar nad Hronom bol zavedený triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby. Zberné nádoby  sú označené druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto je zakázané tento odpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, alebo k zberným nádobám na komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností v meste Žiar nad Hronom určuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom č. 4/2016.

Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi z domácností niektorí naši občania lejú olej priamo do zberných nádob, či už na olej, alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú na znečistenie a zápach, najmä v horúcom letnom období. V roku 2016 bola mestom vykonaná dezinfekcia zberných nádob na použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú. Pre zaujímavosť, z  1000 kg použitého jedlého oleja sa vyrobí 850 litrov bionafty.

Žiadame našich občanov, aby rešpektovali zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností, čím prispejú  k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.

Odbor odpadového hospodárstva


Novinky

18.08.2017 13:03:41 Naše mesto

Nová publikácia mapujúca históriu svätokrížskeho a žiarskeho futbalu z pera Milana Barniaka

Svetlo sveta uzrela ďalšia futbalová publikácia z pera autora Milana Barniaka. Mapuje históriu futbalu nášho mesta od roku 1929 až do ...

16.08.2017 10:08:18 Naše mesto

Cenník sociálneho taxíka platný od 1. septembra

Vzhľadom na permanentný záujem o službu sociálny taxík a po zohľadnení ďalších možností mesta Žiar nad Hronom s cieľom zachovania tejto služby, nastáva zmena. ...

16.08.2017 07:14:02 Naše mesto

Dovolenkové počasie bude pokračovať

Očakávaný vrchol leta 2017 prišiel na začiatku augusta, keď v piatok 4. augusta vystúpila maximálna denná teplota v Žiari nad Hronom na ...

15.08.2017 13:44:41 Naše mesto

Vynovené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Nemocnica v Žiari nad Hronom zrekonštruovala priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Cieľom tejto rekonštrukcie bolo najmä zvýšiť celkový komfort a bezpečie rodičiek. Pre ...

11.08.2017 13:02:29 Šport

Bývalý futbalista Stanislav Šimko: Hrali sme pekný futbal, ktorý na tribúnu pritiahol množstvo divákov

Oficiálne otvorenie novozrekonštruovaného futbalového štadióna sa uskutoční v sobotu 12. augusta so začiatkom o 16.30 hodine. Program otvorí exhibičný zápas medzi bývalými ...

11.08.2017 08:20:39 Šport

Tréner futbalového A-tímu Miloš Foltán: Žiarsky futbal sa vracia tam, kam historicky patrí

Po prvýkrát v histórii žiarskeho futbalu odohrajú naši futbalisti majstrovský zápas pod umelým osvetlením. Na trávnik nastúpia v sobotu 12. augusta o 19.00 ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do BBSK 2017
 Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom