Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zverejnené: 11.10.2016 10:44:32 |   | vytlačiť
obr: Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

Zákon NR SR č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo svojom § 81, ods. 7 ukladá obciam určité povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, okrem iného zaviesť a vykonávať triedený  zber jedlých olejov a tukov z domácností.

Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú  v domácnosti  pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. V minulosti sa použité oleje, napríklad z vyprážania, likvidovali vypúšťaním do WC, teda do kanalizácie. Použitý jedlý olej a tuky  sú v kanalizácii nežiadúce z dôvodov upchávania potrubia a v prípade, že sa dostanú do vodného toku, poškodzovania životného prostredia. Civilizačné posuny v spoločnosti priniesli nové riešenie – likvidáciu tohto odpadu v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu a jeho zhodnocovanie a prípravu pre ďalšie použitie.

V meste Žiar nad Hronom bol zavedený triedený zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností v roku 2012. V stojiskách boli umiestnené 240-litrové hnedé plastové nádoby. Na verejných priestranstvách v meste, kde nie sú stojiská, IBV a v Šášovskom Podhradí sú rozmiestnené 1100-litrové zberné nádoby. Zberné nádoby  sú označené druhom odpadu, na ktorý sú určené, teda na použitý jedlý olej.

Olej je zakázané vylievať priamo do zberných nádob

Vychladnutý použitý jedlý olej a tuky z domácnosti občania zbierajú do pôvodnej olejovej fľaše, alebo akejkoľvek inej čistej a suchej PET fľaše. Pri vkladaní takejto naplnenej PET fľaše do určenej zbernej nádoby musí byť táto dobre uzavretá, aby nedošlo k vyliatiu obsahu z PET fľaše do zbernej nádoby. Zakázané je vylievať použitý jedlý olej a tuky z domácnosti priamo do zbernej nádoby. V opačnom prípade sa celý obsah zbernej nádoby znehodnocuje, odpad zapácha a pracovníci technických služieb majú problém s odobratím oleja zo zbernej nádoby. Takisto je zakázané tento odpad zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, alebo k zberným nádobám na komunálny odpad. Spôsob a podmienky triedeného zberu jedlých olejov z domácností v meste Žiar nad Hronom určuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom č. 4/2016.

Napriek určeným povinnostiam a postupom pri nakladaní s jedlými olejmi a tukmi z domácností niektorí naši občania lejú olej priamo do zberných nádob, či už na olej, alebo aj komunálny odpad, čím vznikajú už spomenuté problémy. Iní občania sa sťažujú na znečistenie a zápach, najmä v horúcom letnom období. V roku 2016 bola mestom vykonaná dezinfekcia zberných nádob na použitý jedlý olej, čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu triedeného odpadu. Vytriedený a vyzbieraný použitý jedlý olej a tuky sú odovzdávané ďalej oprávneným osobám/firmám, ktoré ho zbierajú alebo zhodnocujú. Pre zaujímavosť, z  1000 kg použitého jedlého oleja sa vyrobí 850 litrov bionafty.

Žiadame našich občanov, aby rešpektovali zákon o odpadoch a VZN v súvislosti s likvidáciou použitých olejov a tukov z domácností, čím prispejú  k šetreniu životného prostredia, k čistote v stojiskách zberných nádob a tiež úspore finančných prostriedkov vynakladaných na triedený zber komunálnych odpadov, ktorý je pre občanov v Žiari nad Hronom bezplatný. Ďakujeme.

Odbor odpadového hospodárstva


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.