Dnes je 16.12.2017, meniny má Albína.   

Preskočiť navigáciu

Úmrtie

Potrebné doklady:

  • listy o prehliadke zosnulého minimálne v troch exemplároch,
  • občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad),
  • úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby.

Vybavujú: Marta Páleníková, Mgr. Elena Rozenbergová
Kontakt: prízemie MsÚ, Matričný úrad, 045/ 678 71 54
              marta.palenikova@ziar.sk, elena.rozenbergova@ziar.sk 
Doba vybavenia: na počkanie