Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Už 21. ročník podujatia Stredoškolák

Zverejnené: 07.11.2017 12:46:53 |   | vytlačiť
obr: Už 21. ročník podujatia Stredoškolák

Už 21. ročník podujatia Stredoškolák sa bude konať v našom meste, a to 21. novembra. Žiaci tu získajú nielen prehľad o možnostiach štúdia, ale môžu sa pomocou počítačového programu rozhodnúť pri výbere štúdia na strednej školy.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom pozývajú žiakov a ich rodičov na 21. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, ktorý sa uskutoční 21. novembra od 9.00 do 15.00 hodiny v MsKC.

Na podujatí žiaci získajú prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne, aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2018/2019, ale napríklad aj informácie o štúdiu priamo od pedagogických zamestnancov a študentov 37 stredných škôl. Dozvedia sa tiež o podmienkach štúdia, profile absolventa, uplatnenia na trhu práce a možnostiach ďalšieho vzdelávania.

Žiakom bude poskytnuté profesijné poradenstvo od odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, budú mať možnosť vyskúšať si počítačový program, ktorý im pomôže v rozhodovaní a orientácii pri výbere štúdia na strednej škole, získajú aj informácie o situácii na trhu práce v regióne priamo od zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Záujmom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie o nových študijných odboroch a formách vzdelávania (napr. duálne vzdelávanie) nielen žiakom, rodičom a pedagógom, ale aj širokej verejnosti a pomôcť im zorientovať sa v spleti ponúkaných študijných a učebných odborov stredných škôl.

Viac informácií získate na telefónnom čísle: 045/673 22 80, mobil: 0948 422 987, e-mail: pppzh@stonline.sk

Podujatie finančne podporila Nadácia ZSNP a Slovalco v Žiari nad Hronom.

CPPPaP v Žiari nad Hronom

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky