Dnes je 23.10.2017, meniny má Alojzia.   

Preskočiť navigáciu

Vyhradené parkovanie pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)

Rozhodnutie o vyhradení priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo vydáva Mesto Žiar nad Hronom na základe písomnej žiadosti. Povolenie sa vydáva v zmysle Rozhodnutia primátora mesta Rh - 01/13 držiteľom preukazu ZŤP alebo jeho rodinnému príslušníkovi, pokiaľ majú v Meste Žiar nad Hronom trvalé alebo prechodné bydlisko. V prípade, že držiteľ preukazu ZŤP nevlastní alebo nie je oprávnený viesť motorové vozidlo, musí zároveň žiť v spoločnej domácnosti (pobyt) s vlastníkom resp. držiteľom, či prevádzkovateľom vozidla, pre ktoré žiada o vyhradené parkovacie miesto.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta,
  • náčrt situácie okolia spolu s požadovaným vyznačením umiestnenia parkovacieho miesta,
  • fotokópia preukazu ZŤP,
  • fotokópia občianskeho preukazu,
  • fotokópia Rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, v ktorom je uvedený druh zdravotného postihnutia,
  • fotokópia tzv. veľkého technického preukazu vozidla, pre ktoré je žiadané o parkovacie miesto,
  • fotokópia občianskeho preukazu prevádzkovateľa mot. vozidla (pokiaľ nie je totožný s osobou so ZŤP),
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v meste).

Pozn.: Sadzba miestneho poplatku za parkovanie podľa VZN o miestnych daniach.


Vybavuje: Ing. Miloslav Baranec
Kontakt: I. poschodie MsÚ. č. d. 6, tel.: 045/678 71 43, mobil: 0917 857 165, e-mail: miloslav.baranec@ziar.sk 
Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: 30 dní


Súbory na stiahnutie:

  • Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZŤP .rtf
  • Vyznačenie vyhradených parkovacích miest pre ZŤP .pdf