Dnes je 19.03.2018, meniny má Jozef.   

Žiar je ekonomicky stabilné mesto

Zverejnené: 28.11.2014 14:16:27 |   | vytlačiť
obr: Žiar je ekonomicky stabilné mesto

V stredu 26. novembra sa primátor Peter Antal oficiálne ujal vedenia mesta, ktoré povedie ďalšie štyri roky. Spolu s poslancami zložili na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátorský a poslanecký sľub.

Poslanecký sľub zložilo šestnásť prítomných poslancov, traja poslanci zložia sľub dodatočne. Oficiálne tak začalo štvorročné pôsobenie primátora a poslaneckého zboru.

Po vymenovaní do funkcie primátora sa Peter Antal prihovoril prítomným poslancom. „Gratulujem všetkým poslancom, ktorí dostali v komunálnych voľbách dôveru našich obyvateľov. Poďakovanie patrí aj tým poslancom, ktorí už v nasledujúcom volebnom období v práci poslanca pokračovať nebudú, a to za ich spoluprácu, za zastupovanie obyvateľov a za rozhodnutia v prospech mesta," povedal na úvod. Počas príhovoru zdôraznil, že celý poslanecký zbor na čele s vedením mesta je tu na to, aby sa o spoločný majetok obyvateľov mesta starali, spravovali ho a hlavne rozvíjali. Podľa Antala sú tiež základom dobrého fungovania mesta zdravá ekonomika a hospodárenie mesta. „Za ostatné dva roky sme v meste vytvorili rezervný fond vo výške 2,3 milióna eur. Prebytok v hospodárení vykazujeme aj v tomto roku. Preto si časť prostriedkov z rezervného fondu budeme môcť dovoliť použiť na plánované investície, ako sú napr. nové oddychové zóny či dostavba a spustenie zimného štadióna," uviedol ďalej a podotkol, že dvestotisíc eur sa už použilo na financovanie rekonštrukcie športovej haly, s ktorou sa aktuálne začína. „Časť prostriedkov budeme určite viazať aj na ukončenie projektu Centra zhodnocovania odpadov a časť zostane v rezervnom fonde. Dobrým hospodárením budeme rezervný fond tvoriť a plniť aj v budúcich rokoch, aby malo mesto vždy prostriedky na svoj rozvoj."

Na veľké projekty sa bude mesto uchádzať o eurofondy

Vedenie mesta sa chce v nasledujúcom období zamerať na viacero oblastí. V prvom rade je potrebné dostavať a začať prevádzkovať Centrum zhodnocovania odpadov. „Keďže ide technologicky a finančne o mimoriadne náročný projekt, po jeho ukončení spadne mestu obrovské bremeno a môžeme sa viac zameriavať na iné oblasti. Po veľkých problémoch s týmto projektom je však dnes všetko na dobrej ceste a centrum úspešne ukončíme a sprevádzkujeme," ubezpečil Antal. Potrebné je tiež zrekonštruovať značnú časť chodníkov a taktiež aj niekoľko ciest, ktoré sú v dezolátnom stave. Rekonštrukcia čaká aj všetky naše športoviská. V nasledujúcom volebnom období bude vedenie mesta pracovať aj na dostavaní a spustení zimného štadióna a na výmene opláštenia plavárne, čím sa dosiahne zníženie veľkej energetickej náročnosti. „Pozornosť chcem venovať aj základným a materským školám a ich objektom, interiérom a areálom. Máme výhodu oproti iným mestám, že exteriéry budov už máme zrekonštruované. Na modernizáciu a technologické vybavenie zariadení sa však musíme zamerať práve teraz. Veľkou výzvou pre nás zostáva aj rekonštrukcia objektu Mestského kultúrneho centra. V prípade možnosti, že sa budú dať na tento účel čerpať prostriedky z eurofondov, budeme sa to snažiť využiť a uchádzať sa o dotáciu a objekt tak zmodernizovať," uviedol ďalej primátor.

Vybudovanie cyklotrasy patrí medzi priority

Legislatíva tiež mesto zaväzuje k dobudovaniu vodovodu a kanalizácie v Šášovskom Podhradí, na čom sa tiež začne pracovať v tomto volebnom období. „Myslím si, že Žiar má už funkčnú sieť ihrísk a športovísk, ktorú využíva široká verejnosť. Preto sa chcem zamerať aj na nové možnosti trávenia voľného času. O tom je projekt novej oddychovej zóny na Etape s in-line dráhou a o tom bude aj nová oddychová zóna na Pod vrškoch," zdôraznil Antal a dodal: „Mojim veľkým cieľom je prepojenie Žiaru nad Hronom a Lutily asfaltovou cestou popri Lutilskom potoku, ktorá bude môcť byť využívaná ako cyklotrasa. Začali sme na tom pracovať a verím, že počas týchto štyroch rokov to aj vieme zrealizovať."

Ako Peter Antal ďalej zdôraznil, aj naďalej bude presadzovať otvorenosť, slušnosť a spoluprácu. Či už smerom k poslancom, alebo ku všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa na neho alebo samosprávne orgány obrátia. „Chcem počúvať názory, návrhy a chcem sa s ľuďmi radiť a diskutovať s nimi. Veľmi si prajem, aby obyvatelia mesta svojmu mestu dôverovali a aby naň boli hrdí. Preto budeme pracovať aj na posilnení identity Žiarčana, viac propagovať našu históriu a zvyky našich predkov. Čakajú nás štyri roky spoločnej práce, je len na nás, aké tieto roky budú. Verím, že to bude obdobie dobrej spolupráce. Máme ekonomicky stabilné mesto, máme množstvo príležitostí, ktoré môžeme zlepšovať a zdokonaľovať, dosť schopných a skúsených ľudí, s ktorými to všetko vieme realizovať. Verím, že o štyri roky budeme môcť skonštatovať, že sa nám to podarilo, že sa nám podarilo mesto posunúť ďalej, že sme dokázali zrealizovať investície, ktoré po nás obyvatelia žiadajú a že väčšina obyvateľov Žiaru je s nami ako správcami mesta spokojná," dodal na záver Peter Antal.

 


Novinky

15.03.2018 11:01:00 Naše mesto

Mesto zaviedlo systém zberu kuchynského odpadu z domácností

V septembri minulého roku bol v meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, a to kuchynského odpadu z domácností. Dnes už radnica pozná ...

14.03.2018 10:13:13 Naše mesto

Kurz pre priaznivcov ovocinárstva a starých ovocných odrôd

Srdečne vás všetkých pozývame na ovocinársky kurz do Mestského sadu v sobotu 24. marca o 10.00 hod. Mestský sad sa nachádza v Parku ...

14.03.2018 08:26:40 Šport

Grand Prix Slovakia v karate

Grand Prix Slovakia je najväčšia medzinárodná súťaž karate organizovaná na Slovensku. Tento rok sa konala 9. - 11. marca v Bratislave. ...

13.03.2018 13:21:07 Naše mesto

Žiarska komunálna spoločnosť sa zlúči s technickými službami

Žiarsku komunálnu spoločnosť založilo mesto v roku 2016 s cieľom poskytnúť prácu dlhodobo nezamestnaným bez pracovných návykov. Keďže v súčasnosti je miera nezamestnanosti ...

12.03.2018 10:10:23 Naše mesto

Nastupuje konečne jar?

Prúdenie studeného, pôvodom arktického, vzduchu pod vplyvom tlakovej výše už v prvej polovici uplynulého týždňa strácalo na sile. Miesto nej nastúpila ...

09.03.2018 12:42:29 Naše mesto

Nová ulica ponesie meno uznávaného žiarskeho pôrodníka

Na poslednom zasadnutí schválili žiarski poslanci názov novej ulice, ktorá vznikla na okraji mesta s piatimi rodinnými domami. Ulica ponesie meno ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky