Dnes je 15.12.2017, meniny má Ivica.   

Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 29.09.2017 09:40:12 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 28. septembra sa konalo 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prítomných bolo 15 poslancov.

Poslanci na septembrovom zastupiteľstve schválili štvrtú zmenu rozpočtu, v rámci ktorej zvýšili základné imanie formou peňažného vkladu do mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom s. r. o. o sumu 200 000 eur. Dôvodom zvýšenia základného imania je rekonštrukcia futbalového štadióna, respektíve zmeny, ktoré ku ktorým došlo počas realizácie rekonštrukcie. Išlo napríklad o rekonštrukciu terasy, ktorá zatekala, sanáciu a spevnenie stupňov na hlavnej tribúne, dobudovanie nových požiarnych schodísk, uzáverov, varovného systému či dobudovanie novej hromozvodovej sústavy na princípe pasívneho bleskozvodu.

Poslanci ďalej schválili dve Všeobecne záväzné nariadenia – VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“. Prijatie týchto VZN bolo z dôvodu premiestnenia „Mestskej tržnice“ v rámci intravilánu mesta Žiar nad Hronom, a to od 1. januára 2018.

Metodička školstva Adriana Giláňová vo svojej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 informovala o tom, že v tomto roku školy v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom navštevuje spolu 1366 žiakov. V minulom roku to bolo 1348 žiakov a predpokladá sa, že v budúcom školskom roku to bude viac ako 1 400 žiakov.

Počas štvrtkového mestského zastupiteľstva informoval primátor mesta Peter Antal o tom, že v priestoroch mestského kultúrneho centra vznikne infocentrum, ktoré bude slúžiť nielen turistom, ale domácim návštevníkom, ktorí si tu budú môcť kúpiť upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom. Turisti tu nájdu potrebné informácie o meste, mapy mesta a okolia, informácie o cestovných poriadkoch či o aktuálnych podujatiach.

Prednosta mestského úradu Juraj Miškovič na zastupiteľstve uviedol, že sa začalo s čistením vpustov a kanalizačného potrubia na Ulici SNP. „Začalo sa s opravou kanalizačného potrubia v správe SSC Banská Bystrica, ktoré nám, podľa kamerového záznamu, spôsobovalo dlhé roky zatápanie podchodu pri Daňovom úrade, respektíve pri Hoteli Luna,“ informoval prednosta Miškovič s tým, že do tohto potrubia budú „naťahovať“ teplovzdušný rukáv v dĺžke približne 16 metrov. „Ten v potrubí utesní všetky praskliny a horizontálne posuny na spojoch potrubia, ktorými dažďová voda do podchodu presakovala a spôsobovala zoslabovanie betónového stropu a zvislých oporných múrov. To sa prejavovalo opadávaním omietky, hrdzavením a praskaním železnej armatúry,“ dodal Miškovič.

 


Novinky

13.12.2017 12:38:04 Naše mesto

Na Dvojke obohatili školskú záhradu o chov králikov

V Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika sa rozhodli obohatiť školskú záhradu o chov králikov. Žiaci školy tak budú môcť navštevovať ...

12.12.2017 10:51:41 Šport

Ocenenie športovec mesta za rok 2017

Mesto Žiar nad Hronom každoročne organizuje oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta za uplynulé obdobie. Slávnostné ocenenie „Športovec mesta Žiar nad Hronom“ ...

11.12.2017 13:29:07 Naše mesto

Z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo 7. riadne zasadnutie MsZ v Žiari nad Hronom, ktoré bolo zároveň posledným v tomto roku. Zúčastnilo sa ...

08.12.2017 10:04:00 Naše mesto

V budúcom roku chce mesto do autobusov zaviesť zariadenie na monitorovanie ich pohybu

Koncom roka končí zmluva medzi mestom Žiar nad Hronom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) na prevádzkovanie spojov Mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...

06.12.2017 09:04:45 Kultúra

Janko Kulich & Kolegium oslavuje 5. výročie

Folkrocková skupina Janko Kulich & Kolegium oslavuje svojich 5 ROKOV a 50 PESNIČIEK špeciálnym koncertom  a narodeninovým hosťom Ivanom Mládkom ...

05.12.2017 13:58:41 Šport

Majstrovské tituly opäť aj do Žiaru!

Začiatok decembra každoročne patrí významnému športovému podujatiu – Majstrovstvám Slovenskej republiky dorastencov a juniorov v karate. Športová hala v Trnave privítala 2. decembra ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.