Dnes je 24.02.2018, meniny má Matej.   

Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 29.09.2017 09:40:12 |   | vytlačiť
obr: Zo septembrového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 28. septembra sa konalo 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prítomných bolo 15 poslancov.

Poslanci na septembrovom zastupiteľstve schválili štvrtú zmenu rozpočtu, v rámci ktorej zvýšili základné imanie formou peňažného vkladu do mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom s. r. o. o sumu 200 000 eur. Dôvodom zvýšenia základného imania je rekonštrukcia futbalového štadióna, respektíve zmeny, ktoré ku ktorým došlo počas realizácie rekonštrukcie. Išlo napríklad o rekonštrukciu terasy, ktorá zatekala, sanáciu a spevnenie stupňov na hlavnej tribúne, dobudovanie nových požiarnych schodísk, uzáverov, varovného systému či dobudovanie novej hromozvodovej sústavy na princípe pasívneho bleskozvodu.

Poslanci ďalej schválili dve Všeobecne záväzné nariadenia – VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a VZN mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení VZN č. 4/2015 Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“. Prijatie týchto VZN bolo z dôvodu premiestnenia „Mestskej tržnice“ v rámci intravilánu mesta Žiar nad Hronom, a to od 1. januára 2018.

Metodička školstva Adriana Giláňová vo svojej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017 informovala o tom, že v tomto roku školy v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom navštevuje spolu 1366 žiakov. V minulom roku to bolo 1348 žiakov a predpokladá sa, že v budúcom školskom roku to bude viac ako 1 400 žiakov.

Počas štvrtkového mestského zastupiteľstva informoval primátor mesta Peter Antal o tom, že v priestoroch mestského kultúrneho centra vznikne infocentrum, ktoré bude slúžiť nielen turistom, ale domácim návštevníkom, ktorí si tu budú môcť kúpiť upomienkové predmety mesta Žiar nad Hronom. Turisti tu nájdu potrebné informácie o meste, mapy mesta a okolia, informácie o cestovných poriadkoch či o aktuálnych podujatiach.

Prednosta mestského úradu Juraj Miškovič na zastupiteľstve uviedol, že sa začalo s čistením vpustov a kanalizačného potrubia na Ulici SNP. „Začalo sa s opravou kanalizačného potrubia v správe SSC Banská Bystrica, ktoré nám, podľa kamerového záznamu, spôsobovalo dlhé roky zatápanie podchodu pri Daňovom úrade, respektíve pri Hoteli Luna,“ informoval prednosta Miškovič s tým, že do tohto potrubia budú „naťahovať“ teplovzdušný rukáv v dĺžke približne 16 metrov. „Ten v potrubí utesní všetky praskliny a horizontálne posuny na spojoch potrubia, ktorými dažďová voda do podchodu presakovala a spôsobovala zoslabovanie betónového stropu a zvislých oporných múrov. To sa prejavovalo opadávaním omietky, hrdzavením a praskaním železnej armatúry,“ dodal Miškovič.

 


Novinky

23.02.2018 12:45:25 Naše mesto

Máte doma predškoláka? Čo všetko musí ovládať pri zápise do školy?

Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza ...

23.02.2018 12:40:53 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do ...

23.02.2018 10:00:26 Naše mesto

Mesto chce posilniť počet mestských policajtov

V súlade so zákonom o obecnej polícii rozhoduje o jej mzdových či technických prostriedkoch zastupiteľstvo. Na februárovom zasadnutí MsZ preto poslanci rozhodovali aj ...

22.02.2018 13:15:54 Naše mesto

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 22. februára sa konalo 1. zasadnutie MsZ v tomto roku. Zúčastnilo sa ho 18 poslancov. V úvode zasadnutia hlavný ekonóm ...

19.02.2018 08:33:09 Šport

Basketbal: Mladší minižiaci Zvolenu nič nedarovali

MŠK BK Žiar nad Hronom – BK ZŠ Zvolen 78:12 (35:5) Body: Valent Matej 24, Horváth Filip 21, Herich Adam ...

14.02.2018 15:01:56 Naše mesto

Aj keď je streda, so svadbami akoby sa roztrhlo vrece

Deň zaľúbených prepukol naplno aj v našom meste. Až tri mladé páry si dnes povedia „ÁNO“ a spečatia svoj vzťah manželským zväzkom. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu