Dnes je 16.10.2018, meniny má Vladimíra.   

Adventný koncert: Ľ. Rybárska

Mesto Žiar nad Hronom a MsKC vás pri príležitosti osláv 770. výročia udelenia mestských práv pozývajú na koncert opernej speváckej divy Ľubici Rybárskej a jej hostí. 

 

Ľubica Rybárska - soprán

Narodená v Martine. Konzervatórium v Žiline absolvovala v roku 1979, ako najlepší absolvent v speváckej triede prof. Ľuby Šestákovej a HF-VŠMU v Bratislave  (1979-1983) na katedre operného a koncertného spevu u prof. Viktórie Stracenskej. Počas vysokoškolského štúdia debutovala v postave Katreny v Suchoňovej Krútňave na doskách Opery SND. Následne bola prijatá do angažmán, ako sólistka Opery SND. V roku 1988 sa stala víťazkou prestížnej svetovej opernej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii(USA). Následne bola pozvaná philadelphskou opernou spoločnosťou do Dvořákovej Rusalky a v novembri 1988 a v apríli 1989 spoločne po boku L. Pavarottiho účinkovala v titulnej postave Luisa Miller G. Verdiho.

     Po tomto úspechu sa jej začala dynamicky rozvíjať  medzinárodná kariéra. Spievala na mnohých prestížnych svetových operných a koncertných scénach: Londýn, Rím, Toríno, Bern, Luzern, Basel, Mníchov, Frankfurt n/M, Kolín, Antwerpy, Madrid, Ankara, Peking, Moskva, Vilnius, Varšava, Budapešť... Spolupracovala s mnohými významnými svetovými dirigentmi A. Guadagno, R. Weikert, C. Abbado, N. Santi, O. Caetani, G. Navarro, H. Rilling a i. Bola hosťom mnohých významných operných festivalov: Bregenz-festspiele (G. Verdi: Nabucco-Abigail), Salzburg-festspiele (P. Mascagni Cavalleria rusticana Santuzza), Baden-Baden (Galakoncert) , Schleswig- Holstein (Galakoncert), Edinburg A. Borodin knieža Igor- Jaroslavna- premiéra), Wien- Konzerthaus (L. van Beethoven Missa solemnis sopránové sólo), Oregon Bach-festival (USA: A. Dvořák: Dimitrij- Marina), Splitskoje ljeto: Verdi- Aida titulná rola. Paríž v Opere de Bastile opäť spievala po boku L. Pavarottiho ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho atď. Repertoár Ľubice Rybárskej má veľmi široký záber s hlavným ťažiskom hlavne na taliansky repertoár. Venuje sa nepretržite aj koncertnej činnosti a svoj repertoár si neustále rozvíja.

     Spolupracovala a dodnes spolupracuje s mnohými rozhlasovými, televíznymi a dokonca i s filmovými spoločnosťami. V júni 2015 bude v Prahe premiéra nového koprodukčného filmu: Najhorší zločin vo Wilsonove, kde stvárňuje spievanú postavu Sochy slobody. V zahraničí nahrala niekoľko CD nosičov Martinů- Kouzelné noci, G. Verdi Requiem v dvoch rozdielnych obsadeniach, Bartók- Hrad kniežaťa Modrofúza. Doma nahrala Vianočné CD pod názvom Búvaj dieťa krásne a profilové CD s symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou O. Dohnányiho, pod názvom Sopránové árie z talianskych opier.

     V roku 2004 začala vyučovať na Katedre spevu HTF-VŠMU, ako externý pedagóg spevu a od roku 2010 je interným pedagógom spevu dnes v pozícii docenta a zároveň garanta programu, kde sa venuje novej nastupujúcej generácie operných spevákov.

-----------------------------------

Jan Vaculík – tenor

 

Hudobné vzdelanie získal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave . Ešte počas štúdia sa zúčastnil viacerých majstrovských kurzov, kde pracoval pod vedením tenoristu Petra Schreiera, Evy Randovej v Karlových Varoch a Simona Baddiho vo Viedni. Zúčastnil sa na viacerých domácich a zahraničných súťažiach, na ktorých získal titul laureáta alebo iné ocenenia: Súťaž Franza Lehára v Komárne (1991, 1993), Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (1992), Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave (1994- Cena Dr. Janka Blahu pre najlepšieho tenoristu), Belvedere vo Viedni (1994), Emy Destinovej v Českých Budějoviciach (1995-Cena za interpretáciu).

Ján Vaculík hosťoval v Komornej opere v Bratislave a vo Viedni.. S viedenskou Komornou operou absolvoval v roku 1991 úspešné turné po Japonsku, Číne a Kórei. V rokoch 1993 a 1994 bol angažovaný na letnom festivale Opera Mozart Praha (Stavovské divadlo), súčasne hosťoval v Štátnej opere Praha. Účinkoval v Janáčkovej opere Národního divadla v Brne (1994), ako stály člen Štátnej opery Banská Bystrica (1995-1998) a popri tom hosťoval aj vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach, v Sliezskom divadle Opava (1997), sólista Národního divadla moravskoslezského v Ostrave (od roku 1998).

Od roku 2003 je umelcom v slobodnom povolaní. Popri umeleckej činnosti pôsobí aj pedagogicky. Okrem operného, si cieľavedome buduje aj koncertný repertoár. Je žiadaným hosťom na koncertoch doma i v zahraničí, kde účinkuje v oratóriách, operetách i na piesňových programoch.

-----------------------------------------------

Martina Zaťková - soprán

 

Operná a koncertná speváčka Martina Zaťkovása narodila v meste Trenčín Slovenská republika. Operný a koncertnýspev študovalapod odborným vedením operného sólistu Doc. Mgr. Petra Koppala.  Konzervatóriumúspešne ukončila v roku 1999 štátnoumaturitnouskúškou, a v tom istom roku zavŕšila aj svoje vysokoškolské štúdium diplomovým koncertomzo sólového spevu.

Už počasštúdiasa zúčastňovala na domácich a zahraničnýchspeváckychsúťažiach, na ktorých získala titul laureáta, aleboinéocenenia: Celoslovenská súťaž I. Godina, Akademická Banská Bystrica, súťažkonzervatórií a Medzinárodnáspeváckasúťaž M. Schneidera- Trnavského.

Speváčka patrí k mladejgenerácií slovenských interpretov a jej vokálneumeniezahŕňa široké spektrum dielveľmajstrovsvetovej opery v mlado-dramatickomhlasovom odbore, akýmiboli G. Verdi, G. Puccini, P. I. Čajkovskij, B. Smetana, A. Dvořák a iní.          

Sólistka Martina Zaťková prezentuje svoje umeleckénadanie v širokomdiapazoneumeleckýchvystúpení doma ako aj v zahraničí napríklad matiné, benefičné koncerty, slávnostnéomše, koncerty premilovníkovvážnej hudby, medzinárodnéhudobné festivaly, festivaly duchovnej hudby, komorné koncerty, koncerty pedagógov, tradičnéspevácke koncerty, koncerty zmiešanýchspeváckychzborovalebooperné, piesňové a operetné recitály kde je žiadanýmhosťom.

Speváčka je umelcom v slobodnom povolaní pričom svoje speváckeumenierozvíjala v pedagogickej starostlivosti Mgr. art. Zlatice Livorovej, poprednéhohlasového pedagóga.

A v súčasnejdobe u poprednejopernejspeváčky doc. Ľubice Rybárskej, ArtD. Umelecky spolupracuje s opernýmsólistom Mgr. art. JánomVaculíkom, ArtD.   Popriumeleckej činnosti vykonáva aj pedagogickúčinnosť, v rámci ktorejodovzdáva svoje umeleckéskúsenosti.

Odporúčame

Venom

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia lístkov prepadá 15 minút pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...

Pavol "hiRAx" BARIČÁK

Vzdelávanie

Pozývame Vás na motivačnú prednášku Pavla „Hirax“ Baričáka do Žiaru nad Hronom. Autor úspešných kníh sa vo svojej ...

Websterovci

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia lístkov prepadá 15 minút pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...