Dnes je 24.06.2019, meniny má Ján.   

Adventný koncert: Ľ. Rybárska

Mesto Žiar nad Hronom a MsKC vás pri príležitosti osláv 770. výročia udelenia mestských práv pozývajú na koncert opernej speváckej divy Ľubici Rybárskej a jej hostí. 

 

Ľubica Rybárska - soprán

Narodená v Martine. Konzervatórium v Žiline absolvovala v roku 1979, ako najlepší absolvent v speváckej triede prof. Ľuby Šestákovej a HF-VŠMU v Bratislave  (1979-1983) na katedre operného a koncertného spevu u prof. Viktórie Stracenskej. Počas vysokoškolského štúdia debutovala v postave Katreny v Suchoňovej Krútňave na doskách Opery SND. Následne bola prijatá do angažmán, ako sólistka Opery SND. V roku 1988 sa stala víťazkou prestížnej svetovej opernej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii(USA). Následne bola pozvaná philadelphskou opernou spoločnosťou do Dvořákovej Rusalky a v novembri 1988 a v apríli 1989 spoločne po boku L. Pavarottiho účinkovala v titulnej postave Luisa Miller G. Verdiho.

     Po tomto úspechu sa jej začala dynamicky rozvíjať  medzinárodná kariéra. Spievala na mnohých prestížnych svetových operných a koncertných scénach: Londýn, Rím, Toríno, Bern, Luzern, Basel, Mníchov, Frankfurt n/M, Kolín, Antwerpy, Madrid, Ankara, Peking, Moskva, Vilnius, Varšava, Budapešť... Spolupracovala s mnohými významnými svetovými dirigentmi A. Guadagno, R. Weikert, C. Abbado, N. Santi, O. Caetani, G. Navarro, H. Rilling a i. Bola hosťom mnohých významných operných festivalov: Bregenz-festspiele (G. Verdi: Nabucco-Abigail), Salzburg-festspiele (P. Mascagni Cavalleria rusticana Santuzza), Baden-Baden (Galakoncert) , Schleswig- Holstein (Galakoncert), Edinburg A. Borodin knieža Igor- Jaroslavna- premiéra), Wien- Konzerthaus (L. van Beethoven Missa solemnis sopránové sólo), Oregon Bach-festival (USA: A. Dvořák: Dimitrij- Marina), Splitskoje ljeto: Verdi- Aida titulná rola. Paríž v Opere de Bastile opäť spievala po boku L. Pavarottiho ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho atď. Repertoár Ľubice Rybárskej má veľmi široký záber s hlavným ťažiskom hlavne na taliansky repertoár. Venuje sa nepretržite aj koncertnej činnosti a svoj repertoár si neustále rozvíja.

     Spolupracovala a dodnes spolupracuje s mnohými rozhlasovými, televíznymi a dokonca i s filmovými spoločnosťami. V júni 2015 bude v Prahe premiéra nového koprodukčného filmu: Najhorší zločin vo Wilsonove, kde stvárňuje spievanú postavu Sochy slobody. V zahraničí nahrala niekoľko CD nosičov Martinů- Kouzelné noci, G. Verdi Requiem v dvoch rozdielnych obsadeniach, Bartók- Hrad kniežaťa Modrofúza. Doma nahrala Vianočné CD pod názvom Búvaj dieťa krásne a profilové CD s symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou O. Dohnányiho, pod názvom Sopránové árie z talianskych opier.

     V roku 2004 začala vyučovať na Katedre spevu HTF-VŠMU, ako externý pedagóg spevu a od roku 2010 je interným pedagógom spevu dnes v pozícii docenta a zároveň garanta programu, kde sa venuje novej nastupujúcej generácie operných spevákov.

-----------------------------------

Jan Vaculík – tenor

 

Hudobné vzdelanie získal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave . Ešte počas štúdia sa zúčastnil viacerých majstrovských kurzov, kde pracoval pod vedením tenoristu Petra Schreiera, Evy Randovej v Karlových Varoch a Simona Baddiho vo Viedni. Zúčastnil sa na viacerých domácich a zahraničných súťažiach, na ktorých získal titul laureáta alebo iné ocenenia: Súťaž Franza Lehára v Komárne (1991, 1993), Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (1992), Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave (1994- Cena Dr. Janka Blahu pre najlepšieho tenoristu), Belvedere vo Viedni (1994), Emy Destinovej v Českých Budějoviciach (1995-Cena za interpretáciu).

Ján Vaculík hosťoval v Komornej opere v Bratislave a vo Viedni.. S viedenskou Komornou operou absolvoval v roku 1991 úspešné turné po Japonsku, Číne a Kórei. V rokoch 1993 a 1994 bol angažovaný na letnom festivale Opera Mozart Praha (Stavovské divadlo), súčasne hosťoval v Štátnej opere Praha. Účinkoval v Janáčkovej opere Národního divadla v Brne (1994), ako stály člen Štátnej opery Banská Bystrica (1995-1998) a popri tom hosťoval aj vo Východoslovenskom štátnom divadle v Košiciach, v Sliezskom divadle Opava (1997), sólista Národního divadla moravskoslezského v Ostrave (od roku 1998).

Od roku 2003 je umelcom v slobodnom povolaní. Popri umeleckej činnosti pôsobí aj pedagogicky. Okrem operného, si cieľavedome buduje aj koncertný repertoár. Je žiadaným hosťom na koncertoch doma i v zahraničí, kde účinkuje v oratóriách, operetách i na piesňových programoch.

-----------------------------------------------

Martina Zaťková - soprán

 

Operná a koncertná speváčka Martina Zaťkovása narodila v meste Trenčín Slovenská republika. Operný a koncertnýspev študovalapod odborným vedením operného sólistu Doc. Mgr. Petra Koppala.  Konzervatóriumúspešne ukončila v roku 1999 štátnoumaturitnouskúškou, a v tom istom roku zavŕšila aj svoje vysokoškolské štúdium diplomovým koncertomzo sólového spevu.

Už počasštúdiasa zúčastňovala na domácich a zahraničnýchspeváckychsúťažiach, na ktorých získala titul laureáta, aleboinéocenenia: Celoslovenská súťaž I. Godina, Akademická Banská Bystrica, súťažkonzervatórií a Medzinárodnáspeváckasúťaž M. Schneidera- Trnavského.

Speváčka patrí k mladejgenerácií slovenských interpretov a jej vokálneumeniezahŕňa široké spektrum dielveľmajstrovsvetovej opery v mlado-dramatickomhlasovom odbore, akýmiboli G. Verdi, G. Puccini, P. I. Čajkovskij, B. Smetana, A. Dvořák a iní.          

Sólistka Martina Zaťková prezentuje svoje umeleckénadanie v širokomdiapazoneumeleckýchvystúpení doma ako aj v zahraničí napríklad matiné, benefičné koncerty, slávnostnéomše, koncerty premilovníkovvážnej hudby, medzinárodnéhudobné festivaly, festivaly duchovnej hudby, komorné koncerty, koncerty pedagógov, tradičnéspevácke koncerty, koncerty zmiešanýchspeváckychzborovalebooperné, piesňové a operetné recitály kde je žiadanýmhosťom.

Speváčka je umelcom v slobodnom povolaní pričom svoje speváckeumenierozvíjala v pedagogickej starostlivosti Mgr. art. Zlatice Livorovej, poprednéhohlasového pedagóga.

A v súčasnejdobe u poprednejopernejspeváčky doc. Ľubice Rybárskej, ArtD. Umelecky spolupracuje s opernýmsólistom Mgr. art. JánomVaculíkom, ArtD.   Popriumeleckej činnosti vykonáva aj pedagogickúčinnosť, v rámci ktorejodovzdáva svoje umeleckéskúsenosti.

Odporúčame

Psia duša 2 /dabing/

Kino

Pripomíname divákom, že rezervácia vstupeniek prepadá 15 MINÚT pred začiatkom filmu. Diváci s rezerváciami majú pri pokladni právo ...