Dnes je 25.03.2019, meniny má Marián.   

Ako triediť plasty?

Zverejnené: 14.03.2019 09:02:26 |   | vytlačiť
obr: Ako triediť plasty?

V predchádzajúcich článkoch sme venovali pozornosť komodite papier, tentokrát si povieme základné informácie, ale aj pár zaujímavostí, o ďalšej komodite – plasty. Čo patrí medzi plasty a čo nie a kam s plastmi po vytriedení.

V súčasnosti plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov a stretneme sa s nimi takmer u každého výrobku. Keď sa poobzeráme okolo seba, či už sme doma, v kancelárii, na ulici, v obchodnom dome, cestujeme autom, vlakom, alebo autobusom, ťažko by sme si vedeli predstaviť, že sa okolo nás nenachádzajú plasty. Opäť v zmysle hierarchie je najlepšie, ak nám plastový odpad vôbec nevznikne. Či už pri výrobe, balení, či bežnej spotrebe.

Kam s plastovým odpadom po vytriedení?

Vzniknutý plastový odpad umiestňujeme do zberných nádob žltej farby so štítkom s príslušným názvom druhu odpadu v stojiskách alebo pri rodinných domoch, alebo na zberný dvor. Informačné štítky slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby patrí. Ak nám odpad z plastu raz vznikne, je na nás, aby sme prispeli svojím konaním k tomu, že budú ďalej odovzdané na ich materiálové alebo energetické zhodnocovanie plastových odpadov.

Označovanie plastových materiálov

Pre lepšiu orientáciu, z čoho je odpad zložený, hľadajme na tovare alebo obale recyklačnú značku. Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami, ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu ide. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Plasty

Materiál

Číselné označenie

Písomné označenie

Polyetyléntereftalát

1

PET

Polyetylén vysokej hustoty

2

HDPE

Polyvinylchlorid

3

PVC

Polyetylén nízkej hustoty

4

LDPE

Polypropylén

5

PP

Polystyrén

6

PS

 

Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Plast / hliník

90

Plast / cínový plech

91

Plast / rôzne kovy

92

Prečo triediť?

Vytriedením plastov, ktoré tvoria objemovo najväčšiu zložku komunálnych odpadov, znižujeme množstvo nevytriedeného zmesového komunálneho odpadu, ktorý dnes končí na skládke odpadov. V roku 2017 sme zrealizovali na vzorke takmer 1 tony ZKO rozbor, čo sa v odpade nachádza. Plasty tvorili 12,8% čo do váhy, ale objemovo hovoríme o 30-50% obsahu nádoby. Z toho dôvodu je stále naše triedenie nedostatočné a potenciál, ktorý ukladáme na skládky môže byť nasmerovaný inam. Nevynímajúc fakt, že za zmesový odpad platíme, za triedený odpad nie.

Ďalším dôvodom je naše prostredie. Voľne odhodené plastové obaly sú nielenže neestetické, ale vzhľadom na ich dlhú dobu a spôsob rozkladu predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie. Spaľovaním takéhoto odpadu sa uvoľňuje do ovzdušia množstvo nebezpečných toxických látok. Plasty patria do triedeného zberu.

Urobme preto niečo pre seba aj naše prostredie. Po spotrebovaní napríklad rôznych čistiacich prostriedkov, plastových sáčkov a obalov či opotrebovaných nákupných plastových tašiek sa takýto plastový obal stáva ďalej nepotrebným, čiže odpadom. To však neznamená, že sa ďalej nedá použiť. V prvom rade by sme mali hľadať jeho druhotné využitie a až potom ho odhodiť do odpadu.

Ako na to?

 • Ak sme si nie istý aký druh odpadu a kam patrí, hľadajme recyklačnú značku, pre jeho zatriedenie.
 • Je dôležité, aby plastové obaly, ktoré umiestňujeme do zberných nádob boli relatívne čisté a zbavené iných materiálov.
 • Po vyčistení PET obalov zmenšíme objem obalu. Je to veľmi jednoduché. Buď uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme, alebo obal položíme na zem, pristúpime nohou a zakrútime uzáver.
 • Ak objem zmenšíme aspoň na jednu štvrtinu, zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď obaly dávame do zbernej nádoby nezmenšené.

Zaujímavosti:

 • Do zbernej nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 PET obalov s objemom 1,5 l.
 • Plast je z chemického hľadiska syntetický polymérny organický materiál.
 • Napriek tomu, že celofán na prvý pohľad možno plasty pripomína, nie je to plast. Vyrába sa z chemicky regenerovanej celulózy. Keďže je nepriepustný pre vodu aj vzduch, využíva sa, napríklad, na balenie potravín.
 • Väčšina plastov, ktoré ľudia vyrobili od začiatku 50. rokov, kedy sa začalo s ich masovou produkciou, sa už stihla stať odpadom. Ľudstvo podľa záverov vedcov do roku 2015 vyrobilo celkovo 8,3 miliárd ton plastov, z čoho približne 6,3 miliárd ton je dnes už plastovým odpadom.
 • Plasty sú po oceli a cemente materiálom, ktorého ľudstvo vyrobilo počas svojej existencie najviac.
 • Termoplast nazývaný polyetylén (PE) je v súčasnosti najpoužívanejším polymérom na svete. Využíva sa na výrobu, napríklad, plastových tašiek alebo fliaš.
 • K plastovým taškám ešte jeden smutnejší fakt. Vedci ich objavili už aj na najhlbšie položenom mieste sveta – na dne Mariánskej priekopy.

Pár tipov, ako môžeme znížiť negatívny vplyvy plastových obalov na životné prostredie:

 • uprednostňujme vratné a opakovateľne použiteľné obaly
 • nepoužívajme výrobky z PVC
 • uprednostňujme potraviny v sklenených alebo kovových obaloch
 • zmenšujme objem odhodených plastových obalov jednoduchým stlačením
 • nespaľujme plasty

Čo áno?

 • plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, obaly z kozmetických výrobkov

Čo nie!

 • znečistené obaly chemikáliami a nepotravinovými olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov od pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku, znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc a iné komodity patriace do inej zložky

Do zberného dvora?

 • plastové okná a nábytok, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, iný stavebný plastový materiál, polystyrén vo veľkom množstve

 


Novinky

21.03.2019 09:01:30 Kultúra

BBSK zaviedol prepojený knižnično-informačný systém. Ľudia si môžu objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji

Chodíte do knižnice v Kremnici a chcete si požičať knižku, ktorú aktuálne v knižnici nemajú? Možno ju majú v knižnici v ...

20.03.2019 13:00:49 Šport

Kampaň Vyzvi srdce k pobyhu je tu opäť!

Od 25. 3. do 16. 6. bude prebiehať už 8. ročník celoslovenskej medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej ...

20.03.2019 09:11:12 Naše mesto

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody (World Water Day) si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát ...

20.03.2019 09:01:50 Šport

Basketbal: Tesné víťazstvo v dramatickom závere.

1. Slovenská  liga Muži - skupina o 1-6 miesto Sobota  17.03.2019 MŠK BK Žiar nad Hronom : KB Slávia TU ...

19.03.2019 13:08:52 Naše mesto

Veľká rekonštrukcia mostu nad železničnou stanicou už v tomto roku

Most nad železničnou stanicou je dlhodobo v zlom stave. Keďže denne ním prechádzajú stovky vozidiel, Slovenská správa ciest rozhodla o jeho oprave. ...

19.03.2019 08:13:50 Naše mesto

Draci na vežiach

Opäť by sme chceli niečo málo pripomenúť z nedávnej histórie nášho kaštieľa. Tak ako všetci vidíme, pomaly sa odkrýva autentická krása ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 TUBAPACK mestská liga v malom futbale
 Voľby do Európskeho parlamentu 2019