Dnes je 18.01.2021, meniny má Bohdana.   

Biskupský kaštieľ sa otvára verejnosti

Zverejnené: 21.07.2020 13:45:41 |   | vytlačiť
obr: Biskupský kaštieľ sa otvára verejnosti

Kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť otvára svoje brány verejnosti. Tentokrát ako miesto atraktívne z hľadiska cestovného ruchu. Vďaka projektu, ktorý podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej Rozvojovej agentúry BBSK cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Gron, tu vznikla Pamätná izba prvého predsedu Matice slovenskej a banskobystrického biskupa Štefana Moysesa. Kaštieľ v minulosti nebol len sídlom biskupov. O jeho funkciách a premenách v čase sa návštevníci dozvedia vďaka novému produktu krajskej cestovnej kancelárie - komentovanej prehliadke Po stopách biskupov.

Prvá komentovaná prehliadka žiarskeho kaštieľa sa konala v stredu 15. júla. Okrem iných hostí prijal pozvanie aj predseda BBSK Ján Lunter či primátor mesta Peter Antal. Prítomní si počas prehliadky pozreli najmä novozriadené expozície, a to Biskupskú sieň, Izbu Š. Moysesa a Expozíciu archeológie a etnografie nášho mesta. 

Renesančno-barokový kaštieľ kúpilo mesto v roku 2018 za sumu 2,8 milióna eur. Predmetom kúpy bol samotný objekt historického kaštieľa, nová prístavba, administratívne budovy a prislúchajúce pozemky. Ako sa už v tom čase vyjadril primátor Peter Antal, zámerom samosprávy je urobiť z kaštieľa dôstojné centrum mesta, a zároveň ho otvoriť verejnosti. Cieľom bolo v priestoroch budovy umiestniť Galériu Júliusa Považana, tzv. mestské múzeum či Izbu Štefana Moysesa. Postupne by sa do kaštieľa mal dostať aj kultúrny život, a to prostredníctvom malých koncertov a organizovaním výtvarných či fotografických výstav. „Kaštieľ je jediný a skutočný symbol histórie nášho mesta. Keď sa naskytla možnosť dostať sa k jeho vlastníctvu, bral som to ako povinnosť pre budúcnosť mesta a budúce generácie, aby tak, ako v prípade parku, slúžil nášmu mestu a jeho obyvateľom,“ uviedol pred necelými dvomi rokmi na margo kúpy primátor Antal.  

Vo februári 2020 začalo mesto s realizáciou projektu Expozície v biskupskom kaštieli v Žiari nad Hronom, ktorý je jednou z fáz obnovy a rekonštrukcie objektu. Rozvojový zámer bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. (RA BBSK) a oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON vo výške 17 458 eur. Cieľom projektu je integrácia Pamätnej izby Štefana Moysesa, Galérie Jula Považana a Archeologicko-etnografickej expozície do priestorov kaštieľa. Zdroje boli použité aj na vybavenie vybraných expozícií, vrátane Biskupskej siene replikami historického nábytku. Vďaka rozvojovému zámeru sa dnes kaštieľ otvára verejnosti a turistom. Lákadlom expozície je Pamätná izba Štefana Moysesa zriadená na počesť Dr. Štefana Moysesa, ktorá predstavuje jeho život vďaka zbierke osobných vecí, literárneho diela, korešpondencie a prínosu pre národné obrodenie Slovákov. „Som veľmi rád, že kaštieľ začal dýchať tou pravou históriou. Dnes už máme ľuďom čo ukázať, čo povedať a priblížiť im tak územie bývalého Svätého Kríža,“ skonštatoval počas prehliadky žiarsky primátor, ktorý verí, že sa mestu podarí získať aj financie na rekonštrukciu exteriéru. Poslednú žiadosť o dotáciu podalo mesto v minulom roku, tento rok však prišla správa, že žiadosti nebolo vyhovené. „Aj naďalej však budeme sledovať výzvy a budeme sa o ne uchádzať. Interiér dokážeme postupne zariaďovať a rekonštruovať aj z vlastných financií, ale veľmi dôležitý je aj exteriér, ktorý robí prvý dojem. Budeme sa preto čo najskôr snažiť zohnať finančné prostriedky aj na opravu fasády,“ prisľúbil primátor. 

Okrem sprístupnenia expozícií by mal byť kaštieľ aj oddychovým miestom pre návštevníkov parku. Vedenie mesta chce preto v spodných priestoroch, z ktorých sa dá prejsť do parku, urobiť malú cukráreň. „Stala by sa oddychovým miestom pre ľudí, ktorí prídu navštíviť park. Dnes sú to ešte len naše predstavy, ale verím, že čoskoro sa postupne začnú pretavovať do reality,“ načrtol ďalšie plány Antal. A ktorá miestnosť v kaštieli sa žiarskemu primátorovi najviac páči? „Biskupská sieň. Hlavne preto, že viem, ako vyzerala, keď som do nej prvýkrát vstúpil. Vpredu bolo vyvýšené pódium, všade popod strop boli dookola vyvesené neónky, na spodku bolo linoleum a miestnosť bola škaredá. Preto som hrdý, do akej podoby sa nám práve túto miestnosť podarilo dostať. Keď sme odokryli linoleum, boli tam zničené parkety, na ktorých zostal iba milimetrový film pôvodnej podlahy. Podlahu sa nám však podarilo zachrániť a podľa odborníkov je to na veľmi dlho. Urobená je špeciálnou technológiou a s materiálmi, ktoré nie sú bežne dostupné. Verím, že takýchto vecí a miestností poodkrývame postupne viac a zistíme, že kaštieľ má za sebou peknú históriu a my jej dávame pôvodnú pečať,“ dodal na záver primátor Peter Antal.

Renesančno-baroková budova súčasťou Pohronskej hradnej cesty

Prvej komentovanej prehliadky sa zúčastnila aj Zuzana Jóbová, marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. „Je zaujímavé sledovať premeny tejto dominanty Žiaru nad Hronom v čase a využiť ju pre budovanie produktu pre návštevníkov kraja,“ uviedla počas prehliadky kaštieľa. Pozvanie na pilotnú komentovanú prehliadku biskupského kaštieľa prijal aj predseda BBSK Ján Lunter: „Kraj prostredníctvom svojich oblastných organizácií cestovného ruchu dlhodobo podporuje projekty, ktoré súvisia s využitím jeho kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Medzi také patrí jednoznačne aj kaštieľ v Žiari nad Hronom. Vnímal som stav tohto objektu už dlhšie a dnes vidím, že sa tu aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja spravil kus dobrej práce. Verím, že obnovené priestory tohto kaštieľa, ale aj neďaleká hrobka biskupov, budú lákadlom pre návštevníkov mesta, regiónu aj kraja.“ 

Kaštieľ je dnes aj významnou súčasťou zážitkového tematického projektu Pohronská hradná cesta, ktorý už viac ako rok teší svojich priaznivcov ako zážitková turistická trasa Banskobystrického kraja. „V rámci projektu je plánované sprístupnenie kaštieľa počas komentovaných prehliadok zo série ZAŽI HRADY INAK!, ktoré budú v priebehu najbližších  dní súčasťou ponuky zážitkov krajskej cestovnej kancelárie na webe www.zahoramizadolami.sk,“ informovala Žofia Buganová, riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.

Mincu z roku 1701 našli v pivnici kaštieľa

Prehliadkou kaštieľa bude návštevníkov sprevádzať historik, kastelán Peter Mosný, ktorý je s kaštieľom úzko spätý a pozná každý príbeh, ktorý sa tu udial. Kto príde na prehliadku, uvidí historický objekt renesančno-barokového kaštieľa, v ktorom v súčasnosti stále prebiehajú úpravy. Keďže financií je menej, robí sa po častiach. „Dnes je hotová časť tzv. Moysesovej izby, ktorá je zariadená dobovým nábytkom a aj artefaktami, ktoré sú priamo po Moysesovi. Máme sprístupnenú aj Biskupskú sieň v biskupskom krídle, kde sú obradná sála, rokokový salónik, rokovacia sála, bývalá spálňa a pracovňa, ktoré sú tiež zariadené dobovým nábytkom. Otvorili sme aj expozíciu múzea, ktorá sa zameriava na históriu osídlenia nášho mesta. Pozrieť sa dá aj kaplnka, ktorá ešte nie je zrekonštruovaná, ale má dobrý autentický priestor a viditeľné fresky,“ konkretizoval Peter Mosný a ako podotkol, na budúci rok sa má uzavrieť celé krídlo s tým, že tam bude premiestnená Galéria Júliusa Považana. 

Zaujímavosťou je, že pri reštaurovaní pracovne Moysesa sa našli fragmenty fresiek z konca 19. storočia, ktoré sú bohato stvárnené po celom obvode. Tie zostali zachované. „Do pracovne Moysesa sme kúpili tri originálne kusy starožitného nábytku, umiestnili sme tam knižnicu, ktorú sme našli v pivničných priestoroch kaštieľa a ktorá by svojou architektúrou a skladbou prináležala do spomínaného obdobia. V neposlednom rade, je tu aj pracovný stôl a stolička biskupa, ktoré sme dali vyhotoviť ako repliku,“ priblížil kastelán Mosný a ako podotkol, v pracovni biskupa sa tiež osadili dobové lustre a vytvorila sa predsieň, kde sú artefakty, ktoré sa vzťahujú priamo k Moysesovi a biskupom, ktorí žili v kaštieli. „Po Moysesovi sa nám priamo zachovali dve veci. Tri strieborné nádobky – na cukor, soľ a mlieko, ktoré sú z jeho pozostalosti a dve obradné nádobky na vodu a víno, ktoré sa používali pri obradoch v kaplnke kaštieľa. Zaujímavosťou sú aj dve mince umiestnené v expozícii, ktoré pochádzajú priamo z nášho mesta. Prvá je z roku 1220, vyobrazený je na nej Belo IV. so svojim otcom Ondrejom II. Druhou je malá strieborná minca z roku 1701 panovníka Leopolda I., ktorá bola nájdená v kaštieli v pivnici. V tomto prípade tak ide o autentickú záležitosť,“ dodal na záver Peter Mosný. 

(li)

 


Novinky

15.01.2021 08:31:56 Naše mesto

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu budú pošty nasledujúce dva víkendy zatvorené

V dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a vzhľadom na neustále rastúci počet obmedzení prevádzok pôšt z dôvodov, že ...

12.01.2021 11:00:58 Naše mesto

Aj tohto roku budeme zbierať živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 2/2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

11.01.2021 13:45:22 Naše mesto

Sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

Sčítanie obyvateľov SR bude prebiehať do 15. februára 2021 do 31. marca 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné ...

11.01.2021 11:22:32 Naše mesto

Opatrenia na úsekov dokladov a evidencii vozidiel

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, ...

11.01.2021 08:19:52 Naše mesto

V žiarskej nemocnici boli zaočkovaní prví zamestnanci

Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v týchto dňoch aktívne zapojila do národného očkovacieho plánu v ...

04.01.2021 12:00:04 Naše mesto

Ochladenie a sneženie aj v nižších oblastiach

Vstúpili sme do nového roku 2021, keď začal plynúť druhý zimný mesiac. Prvý zimný mesiac december 2020, okrem temných dní ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne
 Sčítanie obyvateľov 2021