Dnes je 26.10.2020, meniny má Demeter.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Vychovávateľ/ka

Zverejnené: 26.08.2020 | vytlačiť

Riaditeľstvo Centra voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/ku na dobu určitú – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo  prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15.01.2020

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC (pokročilý)
 • pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup  k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, profesionálne vystupovanie
 • manažérske  a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov a ovládanie anglického jazyka výhodou
 • flexibilita pracovnej doby

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
 • motivačný list
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „VYCHOVÁVATEĽ“,  najneskôr do 10. septembra 2020 na adresu: Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č.17, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.kontakt 0905 797 871, e-mail: riaditelcvczh@gmail.com