Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Rozhodnutie o posudzovaní strategického dokumentu podľa zákona o vplyvoch na životné prostredie

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7, ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorý predložil obstarávateľ - mesto Žiar nad Hronom, vykonal zisťovacie konanie podľa § 7 zákona a po jeho ukončení vydal podľa § 7 ods. 5 zákona rozhodnutie, že predložený strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona.

Uvedené rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom a v elektronickej podobe je zverejnené aj v prílohe tohto oznámenia.

Predmetom zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu je doplnenie výstavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v k. ú. Šášovské Podhradie do územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Na čítanie: