Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Oznámenie o zámere: „Predĺženie životnosti odkaliska popolčeka - DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom a. s."

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 23, ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti, že navrhovateľ - DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona zámer „Predĺženie životnosti odkaliska popolčeka - DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom a. s."

Predmetom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity úložných priestorov pre popolček na existujúcom odkalisku - tzn. vybudovanie novej skladovacej kapacity pre popolček z tepelného hospodárstva spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a. s.

Do uvedeného zámeru je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7.30 - 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, číslo dverí 6.

Verejnosť môže podľa § 23, ods. 4 zákona svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť do 26.05.2011 na adresu:

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
stále pracovisko v Žarnovici
Ul. Bystrická č. 53
966 81 Žarnovica