Dnes je 25.06.2019, meniny má Tadeáš.   

Verejná vyhláška - Oznam o zastavení zápisov do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Šášovské Podhradie

Zverejnené: 31.07.2015 | vytlačiť

Okresný úrad Žiar nad Hronom (OÚ ZH) - Katastrálny odbor oznamuje, že z dôvodu vykonávania projektu pozemkových úprav podľa §14 ods. 2 zákona č. 330/91 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov bude v k.ú. Šášovské Podhradie od 20.08.2015 zastavený zápis listín do katastra nehnuteľností pre parcely v obvode pozemkových úprav v extraviláne.


Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav doteraz evidované v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností zaniknú a tým nebude možné vykonať zápis listín vyhotovených z podkladov vydaných podľa údajov platných k termínu zastavenia zápisov do katastra nehnuteľností, t. j. k 20.08.2015.

Z uvedeného dôvodu OÚ ZH - Katastrálny odbor odporúča vyhotovovať listiny k majetkoprávnym prevodom až podľa nových údajov po zápise schváleného projektu pozemkových úprav.