Dnes je 18.07.2018, meniny má Kamila.   

Voľné pracovné miesto: učiteľa/učiteľku výtvarného odboru na zastupovenie počas MD

Zverejnené: 28.06.2017 | vytlačiť

Základná umelecká škola Z. S. Parákovej v Žiari nad Hronom  prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto 

učiteľa/učiteľku výtvarného odboru na zastupovenie počas MD.

Kvalifikačné predpoklady:

  • stupeň a odbor vzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov.

K žiadosti o voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť:

  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní.

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 20.08.2017 na adresu:

ZUŠ Z. S. Parákovej
Jilemnického 2
965 01 Žiar nad Hronom