Dnes je 17.07.2018, meniny má Bohuslav.   

Výberové konanie: odborný garant Komunitného centra

Zverejnené: 14.08.2017 | vytlačiť

Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon

KC: Komunitné centrum Žiar nad Hronom

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+ 312041A136)


Poskytovateľ KC Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01  Žiar nad Hronom vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.09.2017 o 11.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01  Žiar nad Hronom.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.09.2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

OSTATNÉ INFORMÁCIE SÚ K DISPOZÍCII V KC Žiar nad Hronom, KANCELÁRII TSP, PRÍP. NA MESTSKOM ÚRADE, V KANCELÁRII PRVÉHO KONTAKTU, TEL.: 045/678 71 38.