Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ / učiteľka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ): informatika - anglický jazyk

Zverejnené: 09.01.2018 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľ / učiteľka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ): informatika - anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto

Nástup do zamestnania: 01.02. 2018

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 26.01.2018 na adresu:

  • e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
  • Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom individuálne po telefonickom dohovore s riaditeľku školy.