Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Voľné pracovné miesto: učiteľ predprimárneho vzdelávania

Zverejnené: 09.01.2018 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1.2.2018 na dobu určitú počas zastupovania PN.

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ do 21. januára 2018:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.eu