Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Voľné pracovné miesto: pedagogický asistent - asistent učiteľa

Zverejnené: 09.01.2018 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa s nástupom od 01.02.2018 na dobu určitú do 31. 8. 2018.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
  • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  • v študijnom programe, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
  • v študijnom programe, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo  profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
  • v študijnom programe, v študijnom odbore pedagogika,
  • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
  • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
  • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Požadované doklady:

 • žiadosť a profesijný životopis,
 • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok.

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 21. januára 2018:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
Tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.eu