Dnes je 25.06.2018, meniny má Tadeáš.   

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Zverejnené: 10.01.2018 | vytlačiť

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie  sú povinné v zmysle § 6 ods.4 zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení Bližšie informácie na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č.10, alebo na tel. čísle 6787124 u Ing. Gendiarovej, alebo na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom v príslušnej sekcii

Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods.4 a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods.6 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bude uložená pokuta do 663,87 €.