Dnes je 23.07.2018, meniny má Oľga.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 16.04.2018 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 16.04.2018
Číslo konania: 1682/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na CKN p. č. 62/117, 62/205 v k. ú. Horné Opatovce zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.