Dnes je 14.08.2018, meniny má Mojmír.   

Výberové konanie: učiteľka / učiteľ pre sekundárne vzdelávanie (MAT - ANJ)

Zverejnené: 14.05.2018 | vytlačiť

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu

učiteľka (učiteľ) pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy, aprobácia MAT – ANJ, prípadne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa + štátna jazyková skúška.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
  • výpis z registra trestov.

Pohovor sa bude konať: 15.06.2018 o 9.00 h.

Nástup do zamestnania: 27.08. 2018

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 08.06.2018 na adresu: