Dnes je 24.06.2019, meniny má Ján.   

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o povolení na realizáciu vodnej stavby SO 05 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL a o začatí konania na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd a pozvanie na ústne pojednávanie

Zverejnené: 24.08.2018 | vytlačiť