Dnes je 19.06.2019, meniny má Alfréd.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 11.10.2018

Zverejnené: 04.10.2018 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 11. októbra 2018 (t. j. štvrtok) o 9.00  hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. Informácia o plnení rozpočtu mesta
 5. Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov MsZ v Žiari nad Hronom
 6. a) Informácia o sociálnych projektoch – OSoO
  b) Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková služba v Žiari nad Hronom I“
 7. Interpelácia poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) Majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver