Dnes je 19.06.2019, meniny má Alfréd.   

Voľné pracovné miesto: operátor kamerového systému

Zverejnené: 08.10.2018 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto operátora kamerového systému na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

  • dobré komunikačné, organizačné schopnosti
  • osobnostné a morálne predpoklady
  • ovládanie práce s PC
  • pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť - t. j. mať priznaný invalidný dôchodok (nevyhnutné kritérium)

Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
  • nástup do práce 01.11.2018

Ponúkaný plat:

  • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V prípade otázok týkajúcich sa náplne práce  kontaktujte náčelníka mestskej polície na tel. čísle: 045/ 678 71 72.

Prihlášku s požadovanými dokladmi na voľné pracovné miesto doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 26.10.2018 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením „voľné pracovné miesto“- neotvárať.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, písomne resp. telefonicky oznámený.