Dnes je 27.06.2019, meniny má Ladislav/Ladislava.   

Oceňovanie – ŠPORTOVEC MESTA za rok 2018

Zverejnené: 08.01.2019 | vytlačiť

Oceňovanie športovcov, trénerov, funkcionárov, kolektívov sa uskutoční 27. februára 2019 o 16.00 hod. v Hlavnej sále MsKC. Návrhy na ocenenie je potrebné zaslať v zmysle schválených kritérií mesta Žiar nad Hronom v termíne najneskoršie do 15. januára 2019 v elektronickej podobe na email adresu: jan.ziak@ziar.sk alebo konatelmsk.ziar@gmail.com.

A. Kritériá oceňovania športovca mesta Žiar nad Hronom

KRITÉRIÁ:

1. Rozdelenie športov:

 • Olympijské športy - návrh podávajú športové kluby, oddiely, atď.
 • Školský šport/súťaže/ - návrh podávajú školy (ocenený bude tréner klubu a učiteľ školyň
 • Neolympijské športy /netradičné športy/ - návrh podávajú športové kluby, oddiely, atď.

2. Podmienky:

Oceňovanie športovcov bude len pre členov športových klubov pôsobiacich v meste Žiar nad Hronom.

 • Vek oceneného športovca – 10 rokov a starší (aj keď dovŕši vek 10 rokov v príslušnom roku)
 • športovec má trvalé bydlisko v meste Žiar nad Hronom alebo súťažil a bol členom športového klubu v meste Žiar nad Hronom.
 • V individuálnych prípadoch môže byť športovec ocenený cenou primátora mesta
 • súťaž je vyhlásená pre športovcov, ktorí súťažia v kategóriách žiaci-čky, dorast/juniori-ky/, dospelí, športový kolektív, tréner klubu/oddielu, atď.
 • k popisu športovca /dosiahnuté výsledky – s uvedením dátumu a miesta kde športovec dosiahol úspech je potrebné doložiť výsledkovú listinu, resp. diplom  a pod. (fotokópia)
 • najúspešnejší športovci sa vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia podľa schválených kategórií
 • športový kolektív musí mať svoje sídlo v meste Žiar nad Hronom
 • členmi športového kolektívu nemusia byť občania mesta Žiar nad Hronom, môžu byť i zahraniční športovci
 • Olympijské športy (jednotlivci) v kategórii do 15 rokov – umiestnenie na súťažiach Majstrovstiev kraja na 1. mieste. V kategórii nad 15 rokov – na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH
 • Olympijské športy (kolektív) - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP, OH
 • Školský šport - na súťažiach Majstrovstiev SR /len pódiové umiestnenie/, ďalej umiestnenie na M ISF, SU
 • Neolympijské športy (jednotlivci) - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, MS, SP,
 • Neolympijské športy (kolektív) - na súťažiach Majstrovstiev SR (len pódiové umiestnenie), ďalej umiestnenie na ME, EP, MS, SV
 • najúspešnejšie športové kolektívy sa vyhlasujú bez uvedenia celkového poradia

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

Doplnené kritéria zo zasadnutia Komisie športu a mládeže zo dňa 19.09.2016:

1. V prípade, že klub v olympijských športoch nebude mať pódiové umiestnenie na súťaži majstrovstiev Slovenska, tak prezident klubu môže navrhnúť na oceňovanie svoj klub, ktorý dosiahol úspech z úrovni majstrovstiev kraja, resp. oblastných majstrovstiev kraja.

2. Prezident klubu má právo navrhnúť na oceňovanie športovcov z kolektívnych športoch alebo v individuálnych športoch max. 3 športovcov. Návrh a posúdenie je na prezidentovi príslušného športového klubu.

3. Navrhnuté dosiahnuté úspechy v kolektívnych alebo v individuálnych športoch posúdi komisia pre šport a mládež pri MsZ a následne komisia predloží zoznam na oceňovanie športovcov primátorovi mesta na posúdenie a schválenie.

Pomocné kritérium: konkurencieschopnosť v jednotlivých športoch

B. Oceňovanie funkcionárov športových klubov

KRITÉRIÁ:

 • Vek oceneného funkcionára – 60 rokov a starší
 • Už neaktívny funkcionár
 • Doba vykonávanej práce – 10 rokov a viac
 • Dosiahnuté výsledky klubu, oddielu, atď., počas jeho aktívnej činnosti
 • Ocenenie IN MEMORIÁM