Dnes je 01.06.2020, meniny má Žaneta.   

Informácie o začatých správnych konaniach

Zverejnené: 06.11.2019 | vytlačiť

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2019
Číslo konania: 3501/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 4 ks smrek (Picea) rastúcich na CKN p.č.732/52 v k.ú. Žiar nad Hronom zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.