Dnes je 19.07.2018, meniny má Dušana.   

Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Zverejnené: 29.05.2015 15:16:26 |   | vytlačiť
obr: Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch, poplatky by sa tak mali znížiť

Väčšinovým vlastníkom akciovej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom je žilinská akciovka T+T, ktorá pôsobí aj v Žiline a Prievidzi. Ako tvrdí žiarsky riaditeľ Ľuboš Žilinčár, spoločnosť je stabilizovaná. Do platnosti vstupuje od roku 2016 nový zákon o odpadoch, poplatky za komunálny odpad by sa tak mali znížiť.

Proces ozdravenia firmy nastal na jeseň roku 2012, kedy spoločnosť T+T odkúpila od žiarskej akciovky 90 %. Vlastníkom 10 % spoločnosti sú Technické služby, s. r. o. Za uplynulé obdobie spoločnosť získala niekoľko certifikátov ISO. „Podarilo sa nám tiež vybaviť povolenie na zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň a reštaurácií. Túto službu zabezpečujeme pre región Žiar nad Hronom. Pre samotné mesto vykonávame tento zber v školách a škôlkach," konkretizuje Ľuboš Žilinčár. Spoločnosť si splnila stanovené ciele aj získaním povolenia na zber kadáverov (uhynuté živočíšne telá). Túto službu zabezpečuje pre mesto. „Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým zberom, nakladaním a triedením komunálneho odpadu, prevádzkovaním Zberného dvora a zariadenia na zhodnocovanie odpadov - separačkou. V spolupráci s mestom vykonávame dvakrát ročne aj zber veľkoobjemových odpadov na jar a na jeseň. To isté platí aj o obciach," hodnotí ďalej Žilinčár a podotýka, že zmluvu majú doposiaľ uzatvorenú s 29 obcami v regióne. Toto číslo však nemusí byť konečné. Technické služby chcú totiž s kvalitnými službami prerážať aj do ďalších obcí.

Vyseparovaný odpad sa ďalej zhodnocuje

Technické služby v uplynulých mesiacoch získali aj integrované povolenie na Skládku odpadov v Horných Opatovciach, kde vybudovali jednu kazetu. Kapacita skládky je 300-tisíc ton. Do budúcnosti však majú víziu jej rozširovania. „Našim hlavným plánom je vybudovanie a schválenie rozšírenia skládky. Samozrejme, chceme tiež zvýšiť počet separovaných zložiek z komunálneho odpadu, čomu napomáha aj dodanie kontajnerov na obce. Samosprávam sa snažíme vychádzať v ústrety, zaviedli sme zberové dni a snažíme sa, aby z komunálneho odpadu bolo čo najviac separovaných zložiek, čo ďalej cez našich odberateľov zhodnocujeme," vysvetľuje ďalej Ľuboš Žilinčár.

Oproti roku 2013 spoločnosť zaznamenala malý pokles komunálneho odpadu a malý nárast separovaných zložiek. „Je to približne o 8 percent. Ľudia už pomaly prichádzajú na to, že odpad, ktorý tvoria v domácnosti, sa dá ďalej využiť na ďalšie spracovanie," hodnotí Žilinčár. Ako však podotýka, aj naďalej sa v komunálnom odpade nachádzajú zložky, ktoré sa dajú ďalej vyseparovať. Sú to najmä biologicky rozložiteľné oleje, igelitky či papier. Celkovo sa pritom vyzbiera približne 65 % komunálneho odpadu a 35 % separovaných zložiek. „Separovaný zber sa vykonáva tak, že každá komunita má svoj kontajner. Nedochádza tak už k prvotnému zmiešaniu odpadov. Odpad sa tak vozí na triediacu linku a ďalej k odberateľom," približuje Žilinčár.

Stojiská sme vybudovali ako prví na Slovensku

Od roku 2016 vstupuje do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov. „Zákon bude tlačiť na väčšiu mieru separácie a znižovanie komunálneho odpadu. Separované zložky budú financovať samotní výrobcovia. Teoreticky by sa to malo občanov dotknúť tak, že sa bude znižovať poplatok za komunálny odpad," približuje víziu nového zákona v praxi Žilinčár.

V Žiari bol ako v prvom meste na Slovensku zavedený systém stojísk. V súčasnosti je ich v meste približne 120. „Každé mesto je špecifické a má inak zavedený separovaný zber. Špecifikom Žiaru je, že máme plasty, tetrapaky a kovy dokopy, čo sa musí ďalej rozseparovať. Je to projekt, ktorý vznikol ešte pred niekoľkými rokmi. Je však vynikajúce, že sa to vôbec zaviedlo. Musíme separovať, aby sme menej platili za komunálny odpad, aby sme druhotné suroviny naďalej zhodnotili a šetrili si životné prostredie a čím ďalej aby sa menej skládkovalo a viac sa zhodnocovalo. To je celá filozofia odpadového hospodárstva. Nielen u nás, ale aj v celej západnej Európe. Musíme to ľuďom neustále pripomínať a vychovávať tak aj nové generácie," dodáva na záver Ľuboš Žilinčár.

 


Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...

02.07.2018 09:08:37 Naše mesto

Po chladnejších dňoch prichádza postupné otepľovanie

Náhle ochladenie, ktoré nás v poledných dňoch sprevádzalo, sa značne naťahuje. Ide o jedno z najvýraznejších ochladení, minimálne od konca zimy. Žiarsky meteorológ ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu