Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.12.2022, meniny má Oto.   

E-mail info

Dostávajte pravidelne oznamy a správy z diania v meste Žiar nad Hronom priamo do vašej e-mailovej schránky. Služba je pre príjemcov správ bezplatná a s plnou ochranou súkromia.

Registrácia

Ak si súčastne prajete dostávať aj SMS info (krátke správy priamo do vášho mobilu), môžete sa na odber noviniek prihlásiť TU.


Mesto Žiar nad Hronom zhromažďuje,  spracováva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii Ochrana osobných údajov.