Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Dotazník spokojnosti obyvateľov mesta Žiar nad Hronom

Dotazník

Mesto Žiar nad Hronom zhromažďuje,  spracováva  a  používa  osobné  údaje  v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta Žiar nad Hronom v sekcii Ochrana osobných údajov.