Dnes je 21.07.2019, meniny má Daniel.   

Hlaholika - zabudnuté dedičstvo

Zverejnené: 21.02.2014 08:35:06 |   | vytlačiť
obr: Hlaholika - zabudnuté dedičstvo

Peter Imriš sa hlaholike začal venovať v ďalekej cudzine. Hoci je samouk, úspešne vedie počas celého roka množstvo kurzov. Na nich záujemcom vysvetľuje pôvod a vznik hlaholiky, a zároveň ich učí tomuto už takmer zabudnutému písmu rozumieť.

Čo je hlaholika?


Dnešné slovo Hlaholika pochádza zo staroslovienského hlaholiť (pôvodne glagoliť - hovoriť a slova Glagol - Slovo). Hlaholika je písmo, ktoré zostavil Konštantín - Cyril a spolu z bratom Metodom ho zaviedli do praxe na našom území v 9. storočí.


Čo bolo dôvodom, že sa toto písmo použilo prvýkrát práve na našom území?


Vytvorené a použité bolo za účelom šírenia kresťanského náboženstva na Veľkej Morave v staroslovienskom jazyku. Takúto nezvyčajnú misiu si v Byzancii vyziadal kráľ Rastislav od cisára Michala III. Rastislav takto započal proces, ktorý skončil reformou celej cirkvi (spočívala v zavedení nového liturgického jazyka -staroslovienskeho). Ďalšie jazyky boli totiž zavedené do liturgie až o 1100 rokov neskôr. Preto Rastislav je bezpochyby veľkou postavu kresťanských a svetových dejín. Tohto nášho panovníka si pravoslávna cirkev uctieva ako svätého.


Kedy a kde vlastne hlaholika vznikla?


Cyril a Metod k nám prišli v roku 863 z Byzancie, ale už v tom období mali hlaholiku prepracovanú. Ako je známe, pochádzajú z gréckeho prostredia v oblasti Solúna, vtedajšej Byzantskej ríše, kde sa už vtedy nachádzalo množstvo Slovanov, ktorých jazyk dobre poznali.


Cyril a Metod, ktorí mali v tom čase za sebou už niekoľko misií, boli mimoriadne skúsení ľudia. Prišli na Veľkú Moravu a začali tam vyvíjať misiu. Koľko mali vtedy rokov?


Boli relatívne mladí. Konštantín mal 36 a Metod 48 v roku príchodu na VM. Keď sa im podarilo postaviť základy ich misie - hlaholiku, pokračovali s prekladmi a tiež založili školu, tzv. veľkomoravské učilište, kde začali pripravovať študentov, v roku 867 z Moravy odchádzajú. Úspešne obhájili svoju Moravskú misiu nielen v Benátkach pred trojjazyčníkmi, ale aj v Ríme. Pápež Hadrián II. v Chráme Panny Márie Snežnej v Ríme uznal staroslovienčinu za liturgický jazyk. V bazilike nám túto udalosť dnes pripomína aj ďakovná tabuľka v slovenskom jazyku. Je to pre Slovákov veľmi významný chrám. Preto nemali by sme na túto baziliku zabúdať pri návšteve Ríma.


Čo všetko bolo hlaholikou písané a ako vlastne vznikla?


Samozrejme, ich misia bola šíriť kresťanstvo v miestnom jazyku. Aby sa to mohlo diať, museli Cyril a Metod preložiť bohoslužobné knihy, evanjeliá a iné potrebné texty. Problém ani nebol vtom, ako preložiť grécke či latinské texty do nášho jazyka, ale skôr vtom, akými písmenami zapísať takýto preklad. Slovanské jazyky totiž majú množstvo hlások (zvukov), pre ktoré vo vtedy v známych abecedách neexistovali písmená (napr. ž, š, č, šč, ...). Akúkoľvek abecedu by bolo preto potrebné doplniť a modifikovať. Tak sa Cyril rozhodol, že zostaví úplne novú abecedu a dá jej kresťanský charakter. A takto vznikla hlaholika. Do staroslovienčiny sa s pomocou hlaholiky prekladali nielen náboženské knihy, ale napríklad aj byzantské občianske zákony a vznikala aj pôvodná tvorba, ako sú napríklad Proglas alebo Napomenutia Vladarom.


Ako dlho sa hlaholika používala?

Po smrti sv. Metoda v roku 885 došlo k likvidácii tejto misie. Svätopluk vyhnal učeníkov z Veľkej Moravy. Čo sa však podarilo zničiť a vykoreniť na Morave, prinieslo veľkú úrodu na iných miestach. Používanie hlaholiky sa zachovalo len v Chorvátsku, a to až do 19. storočia. Upravená verzia hlaholiky, známa aj ako Cyrilika, sa ujala u východných a južných Slovanov. Táto vzniká neskôr ako hlaholika v Bulharsku, a to tak, že sa k známej gréckej abecede pridali hlaholské písmená zachytávajúce špecifické slovanské hlásky. Takto zmenená abeceda grécko-hlaholská bola nazvaná na počesť sv. Cyrila a s malými reformami existuje dodnes, napr. aj v Rusku.

Hlaholiku sa naučíte za dve hodiny


Ako ste sa dostali k hlaholike vy?


Ako každý, po prvýkrát som o hlaholike počul na základnej škole. Oveľa neskôr, počas pobytu vo Fínsku, kde som pracoval a študoval, som sa však k hlaholike dostal opäť. Vtedy som sa ako svojmu koníčku venoval štúdiu histórie Ruska, slovanských národov a škandinávskych krajín. Cez históriu Slovanov som sa dostal aj priamo k Veľkej Morave. Vtedy ma hlaholika zaujala, tak som v tom pokračoval ďalej.


Naučili ste sa hlaholiku a čo ďalej?

Mal som z toho dobrý pocit. Robenie kurzov som ešte nemal v pláne v tom čase. Ale dopomohli k tomu zvláštne okolnosti. Popri hlaholike mám aj iného koníčka, a to je včelárenie, a hlaholiku som využíval na etiketách medu ako grafický doplnok. Ľudia to niekoľko rokov vnímali, a zaujímali sa o to, čo sú to za znaky. Toto bol podnet, ako začať s kurzami, o ktorých som už skôr uvažoval. Na Slovensku sa, bohužiaľ, dáva hlaholike doposiaľ nízky význam. Kurzy som teda začal robiť od roku 2011 veľmi skromným spôsobom. Najskôr pre najbližšie okolie - pre klub dôchodcov a záujemcov v Lutile. Chýr o kurze sa rýchlo rozšíril a záujem mali aj v okolitých obciach a mestách, ale aj ďalej v rámci Slovenska. S kurzom som sa však dostal aj do USA, kde žije množstvo našich rodákov, ktorých takáto téma tiež oslovuje. Tu na Slovensku bol záujem zo strany škôl všetkých stupňov, rôznych organizácii, ale i zo strany verejnosti. 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na VM dosť napomohlo šíreniu hlaholiky. Na konci výročného roka sa kurz opäť vrátil do Lutily, a to na ukončenie Roka sv. Cyrila a Metoda, spojený so slávnostnou sv. omšou 30.12. 2013. V Žiari tiež kurz nie je po prvýkrát. Mal som už možnosť učiť deti na 1. a 4. ZŠ a gymnáziu.


Ako vyzerá kurz hlaholiky a ako dlho trvá?

História tvorí podstatnú časť kurzu, kde hovorím o vývoji VM, príčinách, ktoré viedli k cyrilo-metodskej misii a o jej prínosoch pre našu kultúru. Druhá polovica je o písme samotnom. Naučené písmo sa potom precvičuje nielen písaním, ale aj čítaním pôvodných hlaholských textov. Kurz pritom trvá približne tri a pol hodiny.


Je na Slovensku viac tých, ktorí hlaholiku ovládajú a ďalej ju šíria?

Určite áno, najmä 1150. výročie príchodu vierozvestcov na naše územie prispelo k tomu, že mnohých to oslovilo. Nestretol som sa s tým, že by niekto robil podobne kurzy, aj keď sú na Slovensku autori a ľudia, ktorí sa hlaholike venujú, či už profesionálne, alebo amatérsky.


Čo je cieľom kurzu?

Naučíte sa čítať a písať našim prvým písmom - hlaholikou. Po osvojení písma vás prekvapí, že budete dobre rozumieť aj pôvodným textom v staroslovienčine (ako sú napr. Kyjevské listy). Kurzom sa tiež snažím cez poznanie našej vlastnej histórie povzbudzovať k pozitívnemu vlastenectvu a poukázať aj na kresťanské korene Slovákov a Európy.

Je prípad, že vás oslovujú opäť tí istí záujemcovia? Alebo už na druhýkrát nemáte čo ponúknuť?


Na kurzy prídu aj takí, ktorí už ho absolvovali a chcú si to zopakovať. Ani nie preto, že by zabudli písať, práve naopak. Skôr si celú túto tému chcú oživiť a precvičiť si naučené vedomosti, dostať sa k literatúre. No sú to skôr ojedinelé prípady.


Pre koho sú kurzy určené?

Pre všetkých záujemcov. Vekové ohraničenie neexistuje. V podstate ho môže absolvovať každý, ale deti najskôr tak od piateho ročníka ZŠ. Najstaršia účastníčka mala 85 rokov a naučila sa písmo počas kurzu tak, že sa dokázala podpísať a prečítať hlaholské texty.


Je ľahké naučiť sa písať hlaholikou?

Hlaholika je veľmi ľahké písmo, už tvar písma vás nabáda k výslovnosti. Zvládnu ho aj deti. Za kurz ste schopní naučiť sa abecedu a aj ju používať. O hlaholike vznikli rôzne teórie najmä o význame rôznych písmen aj preto, že od samotného Cyrila sa nezachovali žiadne vysvetlivky. Tiež som sa zaoberal analýzou tohto písma, a aj ja mam o ňom svoju vlastnú teóriu. Pre náročnejších účastníkov kurzu sa snažím ukázať, že písmo nie sú iba jednotlivé písmená, ale že je to celá symfónia. Celok je navrhnutý tak, že vytvára istú logickú previazanosť, ktorá v sebe odráža princípy trojice a kresťanského náboženstva. Takáto abecedu vôbec nemohla vzniknúť náhodným pospájaním symbolov, ale skôr je to dielo génia, ktorý uvažoval v širších súvislostiach, ako by sa na prvé zhliadnutie abecedy mohlo zdať.


Hlaholike sa venujete niekoľko rokov. Je ešte niečo, čo zisťujete len teraz, čo je aj pre vás nové?

Ale áno, jeden nikdy nevie všetko. Mnohokrát ma fascinuje, ako tí najmenší poslucháči - deti na kurzoch spontánne reagujú a vedia si vytvoriť asociácie, ktoré sú v mnohom nové a obohacujúce aj pre mňa.


Prečo si na Slovensku pripomíname sv. Cyrila a Metoda dvakrát - vo februári aj v júli?


Táto udalosť je istým spôsobom spojená aj s naším mestom. V Svätom Kríži pôsobil v druhej polovici 19. storočia Štefan Moyses, významná osobnosť slovenských dejín, ktorý pôsobil v našom meste ako biskup. Práve on veľkou mierou prispel k národnej, ale aj náboženskej obrode Slovákov cez cyrilo-metodské dedičstvo. Bol spoluzakladateľom a prvým predsedom Matice Slovenskej. V celej cirkvi sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi 14. februára na pamiatku smrti sv. Cyrila (14.2.869). Dnes je tento deň známy aj ako deň svätého Valentína. Z dôvodov osláv veľkého milénia príchodu sv. vierozvestov urgoval Štefan Moyses u pápeža, aby sviatok bol preložený na letné mesiace. Sv. stolica potvrdila 5. júl ako sviatok Cyrila a Metoda pre naše krajiny. A preto sú u nás 2 sviatky. Ešte jedna zaujímavosť o Moyzesovi: zomrel 5. júla 1869, teda 1000 rokov po sv. Cyrilovi a práve na sviatok sv. Cyrila a Metoda, o ktorého vznik sa sám pričinil. Navyše, v našom meste je aj pochovaný.


Novinky

17.07.2019 09:06:25 Naše mesto

ÚVZ SR: Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov

Najvhodnejší nápoj pre deti je voda, na spestrenie pitného režimu im môžete ponúknuť nesladený bylinkový či ovocný čaj alebo nesýtenú ...

16.07.2019 14:37:12 Kultúra

Preneste sa do stredoveku. Pätnásty ročník Šášovských hradných hier klope na dvere

Obľúbené Šášovské hradné hry sa vracajú k osvedčenému scenáru. Kým vlani bol program po prvýkrát v rukách šermiarov, tento rok sa opäť ...

11.07.2019 08:42:15 Šport

Atletika: Adam Hriň dvojnásobným majstrom Slovenska

Prvý júlový víkend sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska atletického dorastu. Farby nášho Atletického klubu zastupovalo šesť atlétov. Najlepšie sa darilo ...

11.07.2019 08:38:39 Šport

Cyklistika: Simona Záhorcová sa stala juniorskou vicemajsterkou Slovenska

Na spoločných Majstrovstvá Slovenska a Čiech v časovke jednotlivcov na 20,5 km štartovali aj juniorky a juniori z Cyklistického klubu MŠK Žiar ...

11.07.2019 08:35:44 Kultúra

Pripomenuli sme si 150 rokov od smrti Štefana Moysesa

Pri príležitosti 150. výročia úmrtia Štefana Moysesa sa vo štvrtok 4. júla uskutočnilo spomienkové stretnutie Pocta Moysesovi. Spomienkové stretnutie organizoval ...

09.07.2019 13:29:44 Naše mesto

Odkrývame históriu: Výskum v kaštieli I.

V týchto dňoch bol ukončený historicko - architektonický výskum v kaštieli, ktorý realizovali študenti Univerzity v Trnave pod vedením Ing. arch. Ivana Gojdiča. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky