Dnes je 21.07.2018, meniny má Daniel.   

Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Zverejnené: 22.04.2016 08:40:51 |   | vytlačiť
obr: Mesto po rokoch obnovilo činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľný hasičský zbor vykonával svoju činnosť v Žiari nad Hronom do roku 2012. Odvtedy mesto nemalo svojich dobrovoľných hasičov. Všetko sa zmenilo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci, kedy poslanci schválili znovuobnovenie Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO).

Dobrovoľný hasičský zbor v meste by mal svoju činnosť opäť po rokoch rozbehnúť od mája tohto roku. Za veliteľa dobrovoľníkov bol vymenovaný Ján Kobelár, ktorý je zároveň profesionálnym hasičom. A keďže dobrovoľný hasičský zbor sa bude zakladať v spolupráci s profesionálnymi žiarskymi hasičmi, časť z nich sa stane jeho členmi. „Mesto musí zabezpečiť, aby členovia DHZO spĺňali zdravotnú spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky a aby boli psychologicky spôsobilí na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,“ vymenúva povinnosti mesta riaditeľ Okresného hasičského zboru v Žiari nad Hronom Ivan Pružina a pokračuje: „Povinnosťou mesta je tiež zabezpečiť vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, jednoduchými vecnými prostriedkami, ako sú napríklad lopaty, motykosekery, ručné svietidlá a podobne.“ Mesto sa však môže spoľahnúť aj na pomoc profesionálnych hasičov. „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru organizuje a vykonáva odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi a overuje odbornú spôsobilosť veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce v rozsahu vymedzenom ministerstvom,“ dodáva Ivan Pružina.

Pre činnosť dobrovoľníkov hľadajú nové priestory

Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari nad Hronom vykonával svoju činnosť do roku 2012. Problémom v tom čase bola aj bývalá požiarna stanica v starej časti mesta, ktorá potrebovala na rekonštrukciu veľké investície. Zastaraná bola aj technika, ktorú mali dobrovoľní hasiči k dispozícii. Po opätovnom znovuobnovení činnosti tak bude mesto hľadať priestory, kde by mohla hasičská jednotka mesta sídliť. „Podľa zákona o ochrane pred požiarmi je mesto povinné zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Povinnosťou je tiež zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru mesta, vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta a zabezpečiť pre DHZO mesta priestor, ktorý bude slúžiť ako hasičská zbrojnica,“ konkretizuje ďalej Ivan Pružina. Podľa našich informácií, svoje sídlo by mali mať dobrovoľní hasiči v priestoroch mestských Technických služieb.

Osloviť chcú aj dobrovoľníkov z radov občanov

Ako sme už spomenuli, dnes sú členmi hasičskej jednotky prevažne profesionálni hasiči, do budúcnosti však mesto počíta aj s dobrovoľníkmi z radov občanov. Zbor je otvorený aj mládeži, ktorá by sa okrem zásahov zúčastňovala aj hasičských súťaží. Keďže v súčasnosti nemá zbor k dispozícii žiadnu techniku, podľa vyhlášky o hasičských jednotkách bude zaradený do kategórie C. „DHZO v Žiari nad Hronom bude vykonávať samostatné zásahy pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí, podporovať zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí a zásahovú činnosť pri nežiaducich udalostiach, akými sú napríklad veterné a snehové kalamity či povodne,“ dodáva na záver Ivan Pružina.

Podľa slov primátora Petra Antala, v budúcnosti sa bude mesto snažiť zaobstarať vyhovujúcu požiarnu techniku z vlastných zdrojov, prípadne prostredníctvom grantov, ktoré ponúka štát a zabezpečiť si tak miesto vo vyššej kategórii, ako sa nachádza v súčasnosti.

 


Novinky

19.07.2018 12:37:00 Šport

Na tlačovke o nových posilách a fanshope

V utorok 17. júla sa na žiarskom štadióne konala tlačovka k začiatku sezóny 2018/2019, na ktorej športový riaditeľ Miroslav Poliaček hovoril ...

17.07.2018 09:10:08 Naše mesto

Rekonštrukcia chodníkov dokončená v priebehu augusta

Už v máji sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v rámci celého mesta. Celkovo sa opraví 3710 metrov štvorcových chodníkov v sume 96 000 eur. Mesto ...

16.07.2018 08:35:40 Naše mesto

Vyšplhajú sa teploty v druhej polovici júla nad tridsať?

Tohtoročné leto je zatiaľ premenlivé. Stabilné slnečné počasie sa nám akosi nevie ustáliť na dlhšie obdobie. Keď už sa počasie ...

10.07.2018 12:29:22 Naše mesto

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy na Ul. Dr. Janského a jej elokovaných pracovísk je cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime. To ...

04.07.2018 08:13:49 Naše mesto

Nový asfaltový koberec je aj na autobusovom nástupišti

V rámci masívnej rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste sa opravil aj úsek vozovky na Centrálnej autobusovej stanici. Dodávateľ prác, ktorými je spoločnosť ...

03.07.2018 07:53:34 Naše mesto

Staré smetné koše zmiznú z ulíc. Nahradia ich betónové modely

Tento rok pribudne v uliciach mesta 48 kusov nových separačných smetných košov. Ide pritom o prototypy, ktoré sa vyrábajú podľa návrhu a požiadaviek ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky