Dnes je 19.02.2020, meniny má Vlasta.   

Mesto získalo financie na ďalší projekt

Zverejnené: 17.01.2020 14:28:26 |   | vytlačiť
obr: Mesto získalo financie na ďalší projekt

Ešte na jeseň minulého roku získalo mesto takmer 32 000 eur na projekt, ktorého cieľom je zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta v oblasti predchádzania vzniku odpadov. 

Myslime environmentálne a spoločne vyhrajme nad odpadom je názov projektu, na ktorý získalo mesto dotáciu z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 31 914 eur. Projekt bude trvať do roku 2021. 

Cieľom projektu je zvýšenie miery informovanosti a environmentálnej gramotnosti obyvateľov mesta Žiar nad Hronom v oblasti triedenia a zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie či recykláciu. „Primárne nám nejde o to, naučiť ľudí triediť odpad, to by sme už mali vedieť, ale chceme, aby sa zmenilo ich myslenie v prístupe k odpadu tak, aby vzniku odpadu predchádzali, aby veci, ktoré nepotrebujú vracali naspäť do obehu, opätovne ich využívali alebo správne vytriedili tak, aby sa tento odpad dal recyklovať alebo ináč zhodnotiť,“ hovorí na úvod Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ a dodáva, že v rámci projektu bude až do roku 2021 v meste prebiehať niekoľko aktivít.

Všetkým obyvateľom mesta bol v prvej fáze projektu distribuovaný do poštových schránok leták o tom, ako správne separovať odpad a hierarchia odpadového hospodárstva. Budeme však využívať aj ďalšie komunikačné prostriedky, ako napríklad bilboardy, letáky, prezentačné tabule, ale aj Facebook, kde pravidelne uverejňujeme videospoty na témy, ako nevytvárať odpad či ako triediť. V tomto roku budeme taktiež robiť rôzne informačné aktivity pre deti v predškolskom veku, ale aj pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a, samozrejme, pre dospelých,“ dopĺňa Ivana Martincová s tým, že ak sa ľudia naučia nevytvárať odpad, a teda napríklad nahrádzať jednorazové obaly takými, ktoré sa dajú využiť viackrát, bude aj množstvo odpadu ukladaného na skládku nižšie.

Asi 50 percent európskeho odpadu stále končí na skládkach alebo v spaľovniach. V Žiari nad Hronom sa skládkuje 65 percent vyprodukovaného komunálneho odpadu. A práve toto číslo chceme a musíme znížiť. Uvedomujeme si, že zmeniť myslenie ľudí je náročné a zdĺhavé, ale veríme, že každému, nielen Žiarčanom, záleží na životnom prostredí a že môžeme byť príkladom pre iné mestá na Slovensku v miere triedenia zberu či v množstve odpadu, ktoré skončí na skládke,“ dodáva Martincová.

 


Novinky

17.02.2020 09:41:32 Naše mesto

Zima sa chýli ku koncu

V prvej polovici uplynulého týždňa prevládalo na našom území veľmi nepríjemné veterné počasie. Prvá polovica posledného zimného mesiaca sa tak ...

13.02.2020 10:13:38 Naše mesto

Autobusové zastávky v našom meste sú bezpečné 

Na podnet primátora mesta bola vykonaná kontrola všetkých autobusových zastávok v našom meste. Tie sú bezpečné a nehrozí ich vyvrátenie. ...

07.02.2020 11:07:48 Kultúra

Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom!

Neuveriteľná Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom. Na jej jedinečný koncert sa môžete tešiť 25. októbra. Bol to obrovský ...

06.02.2020 15:18:23 Naše mesto

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?

Aj vy ste sa už vo svojom živote dostali do situácie ako pani Janka? Možno to, čo zistila ona, pomôže ...

05.02.2020 09:53:20 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. ...

04.02.2020 10:27:40 Kultúra

Ekotopfilm po roku opäť v Žiari

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne