Dnes je 19.03.2019, meniny má Jozef.   

Preskočiť navigáciu

Mestský mládežnícky parlament


Mestský mládežnícky parlament (MMP) je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom. Pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta, podieľa sa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom aktívne spolupracuje s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými organizáciami na území mesta, výchovne pôsobí v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života. Zároveň sa aktívne podieľa pri organizovaní podujatí pre mládež a spolupracuje s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. MMP ZH nie je nadradeným orgánom jednotlivých školských parlamentov, ale aktívne s nimi spolupracuje.

MMP ZH vykonáva najmä tieto činnosti:

 • zaoberá sa problémami žiakov a študentov základných a stredných škôl, rovnako aj otázkami ich ďalšieho vzdelávania,
 • spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami pre deti a mládež v Slovenskej republike,
 • organizuje a podporuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a športovými klubmi,
 • zameriava sa na osvetu mladých ľudí v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky a ochrany životného prostredia,
 • spolupracuje s primátorom a orgánmi mesta a jeho mestských častí, ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy,
 • spolupracuje s aktívnymi jednotlivcami i skupinami, pokiaľ nie sú členmi MMP ZH,
 •  a iné, vychádzajúce priamo z aktuálnych potrieb a záujmov mládeže.

Zasadnutia Mestského mládežníckeho parlamentu sa konajú v priestoroch Mestskej obývačky na plavárni v Žiari nad Hronom.

Dokumenty:

Kontakty:

V prípade návrhov alebo otázok na Mestský mládežnícky parlament môžete jeho zástupcov kontaktovať osobne alebo na uvedených miestach:

Tútorka Mestského mládežníckeho parlamentu:

Členovia MMP:

 • Matej Foltán, predseda
 • Martin Hazucha, podpredseda
 • Michal Černaj
 • Dominika Dubovanová
 • Ivana Hricová
 • Lýdia Kemiačová
 • Viktória Kršjaková
 • Katarína Michalková
 • Adam Neuschl
 • Slávomíra Sklenárová
 • Karolína Šťastná
 • Darina Zaušková