Dnes je 19.10.2018, meniny má Kristián.   

Na problémovej križovatke osadia semafory

Zverejnené: 04.10.2018 11:50:55 |   | vytlačiť
obr: Na problémovej križovatke osadia semafory

Križovatka ulíc Krížna a A. Dubčeka je dlhodobo motoristickou verejnosťou vnímaná ako problémová. Riadená je iba zvislým a vodorovným dopravným značením, čo je pre vodičov zjavne nedostačujúce a aj nelogické. Situáciu má vyriešiť nová svetelná signalizácia, realizáciu ktorej prisľúbila SSC.

Križovatka nad predajňou Orange je najčastejším miestom dopravných nehôd v meste. „Príčinou nehôd na samotnej križovatke Ulice SNP, Krížnej a A. Dubčeka je skutočnosť, že všetky okolité križovatky na Ulici SNP sú riadené svetelnou signalizáciou. Táto križovatka je však riadená iba zvislým a vodorovným dopravným značením, čo je zjavne nedostačujúce a pre vodiča nelogické. Navyše je výjazd z Krížnej ulice veľmi náročný s ohľadom na strmý pozdĺžny sklon komunikácie a zlé rozhľadové pomery,“ približuje prednosta MsÚ Juraj Miškovič a ako podotýka, pôvodná požiadavka mesta na SSC bolo vybudovanie kruhovej križovatky. Mesto v roku 2018 iniciatívne spracovalo štúdiu uskutočniteľnosti. „Štúdia preukázala, že osadenie kruhovej križovatky na tomto mieste je nereálne vzhľadom na obmedzené priestorové a zlé výškové pomery Krížnej ulice. Kruhová križovatka by zasahovala do súkromných pozemkov. Okrem iných zásahov by sa musel zrušiť podchod, parkoviská pri Orange, zabrala by sa aj časť pozemku pri rodinnom dome a výrazne by sme sa priblížili k priľahlému bytovému domu. Ulica Krížna by sa musela prespádovať, čím by sa narušili vjazdy do rodinných domov. S takýmto riešením SSC absolútne nesúhlasí. V minulosti SSC a ODI Žiar nad Hronom nesúhlasili ani s osadením semaforov z dôvodu blízkosti semaforov pri CAZ. Na základe mnohých rokovaní a argumentácií mesta, nakoniec SSC a ODI Žiar nad Hronom pristúpili k riešeniu, že aj na tejto križovatke predsa len osadia semafory,“ informuje ďalej Juraj Miškovič.

Nutnou podmienkou realizácie inštalovania semaforov je, pomocou nového systému moderných radičov, zabezpečiť zelenú vlnu naprieč celou Ulicou SNP. V súčasnosti sú na Ulici SNP tri semafory v správe Slovenskej správy ciest a štvrtý semafor je v správe spoločnosti Tesco. „Čo je z pohľadu mesta nelogické. Semafor Tesca a jeho nastavenie mimo systém ostatných troch semaforov narúša zelenú vlnu. Mesto už oslovilo spoločnosť Tesco, ktorá predbežne súhlasí s prevodom svojho semaforu na SSC, a teda by už nemalo nič brániť osadeniu semaforov na predmetnej križovatke a inteligentnej zelenej vlne naprieč celou Ulicou SNP,“ hovorí ďalej prednosta MsÚ a dúfa, že SSC dodrží slovo, ktoré dala na poslednom rokovaní a že prísľub osadenia semaforov neostane len na papieri zápisu z rokovania. „Keďže mesto nie je vlastníkom a ani správcom komunikácie na Ulici SNP a Ulici A. Dubčeka môžeme len naliehať a dožadovať sa riešení u SSC, čo aj robíme,“ dodal na záver Juraj Miškovič.

 


Novinky

18.10.2018 16:10:24 Naše mesto

TRANSPARENCY INTERANTIONAL SA OSPRAVEDLNILA ŽIARU

Po analýze výsledkov hodnotenia transparentnosti miest od neziskovej organizácie Transparency International Slovensko podalo mesto Žiar nad Hronom námietku voči hodnoteniu ...

17.10.2018 15:03:49 Naše mesto

Reštaurovanie sochy Imaculáty

V posledných dňoch sa bez veľkej pozornosti obyvateľov nášho mesta inštalovala socha Imaculáty, nepoškvrnenej Panny Márie, z roku 1791. Mohli by sme ...

17.10.2018 10:34:21 Naše mesto

Polícia varuje, buďte na cestách opatrní!

S jesenným ročným obdobím prichádza jeho typické, častokrát nepriaznivé počasie, ktoré má negatívny dopad aj na situáciu v cestnej premávke. Častými príčinami ...

16.10.2018 09:37:23 Naše mesto

Dni jesennej čistoty v číslach

Dni jesennej čistoty 2018 už tradične organizovalo mesto Žiar nad Hronom, Odbor odpadového hospodárstva a infraštruktúry v spolupráci s Technickými službami - ...

12.10.2018 11:58:45 Naše mesto

Z októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 11. októbra sa konalo piate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Bolo to zároveň posledné zasadnutie pred ...

09.10.2018 11:54:37 Naše mesto

Zneužívanie dôvery seniorov – podvodníci opäť úradovali

Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková varuje. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu