Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Na zastupiteľstve BBSK bolo prijaté Vyhlásenie k vývoju situácie okolo dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Zverejnené: 30.01.2023 10:04:19 |   | vytlačiť
obr: Na zastupiteľstve BBSK bolo prijaté Vyhlásenie k vývoju situácie okolo dostupnosti zdravotnej starostlivosti

 

Vo štvrtok, 26. januára 2023 sa konalo tretie zastupiteľstvo Banskobystrického kraja. Zúčastnili sa na ňom aj primátor mesta Peter Antal spolu s Ladislavom Kukolíkom a Františkom Páleníkom. Na zastupiteľstve schválili niekoľko vecí dôležitých pre náš región.

V pondelok, 16. januára 2023 predložil Ladislav Kukolík na rokovaní Komisie zdravotníctva BBSK návrh, aby Banskobystrický samosprávny kraj prijal výzvu adresovanú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Tá sa týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti v našom kraji po zverejnení schválenej kategorizácie nemocníc. Kategorizácia sa výrazným spôsobom dotkne aj nemocnice v Žiari nad Hronom.

Ako informuje primátor mesta Peter Antal, na základe odporúčania Komisie zdravotníctva BBSK schválilo na zasadnutí zastupiteľstvo dôležité vyhlásenie. „Po schválení môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa týkal dodržania sľúbeného termínu, 31. marca 2023 a schválenia takzvaných doplnkových programov nemocníc prvej kategórie, kde je zaradené aj naša nemocnica, bolo prijaté Vyhlásenie BBSK k vývoju situácie okolo dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje Peter Antal.

Doplnkové programy pre nemocnice prvej kategórie by zahrňovali pôrodnicu, detské oddelenie, interné oddelenie, chirurgiu, neurológiu a mnohé ďalšie. Celé vyhlásenie schválené na zastupiteľstve BBSK si môžete prečítať nižšie.

Ako ďalej informuje primátor mesta Peter Antal, ďalej na zastupiteľstve rokovali o schválení vyňatia pozemku nachádzajúceho sa medzi Sociálnou poisťovňou a nemocnicou z nájmu spoločnosti Svet zdravia. „Je to za účelom výstavby Domova sociálnych služieb cez tzv. plán obnovy, čím by pribudlo v našom meste nové zariadenie pre poskytovanie sociálnej služby obyvateľom nášho okresu,“ dodáva.

Vyhlásenie BBSK k vývoju situácie okolo dostupnosti zdravotnej starostlivosti

BBSK podporuje oprávnené požiadavky poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti voči vláde a zdravotným poisťovniam o navýšenie ich financovania prostredníctvom nových zmlúv. 

Vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urgentne uzavrelo dohodu so zástupcami ambulantnej siete zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní, nakoľko bez dohody v krátkom čase hrozia nezvratné dôsledky pre pacientov. Zároveň vyzývame MZ SR, aby dodržalo deklarovaný termín 31. marca 2023 na podmienečné potvrdenie doplnkových programov dotknutých nemocníc.

Vyhlásenie upozorňuje: 

  • na neodkladnú potrebu komplexnej reformy ambulantného sektora (personálnej, legislatívnej) aj v kontexte so schválenou reformou ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je aj kategorizácia nemocníc. 
  • nalieha na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby rozhodovalo o kategorizácii nemocníc a doplnkových programoch až po konzultácii s dotknutými nemocnicami a s ohľadom na aktuálny stav ambulantnej siete tak, aby na žiadnom mieste nedošlo k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti redukciou celkových kapacít.
  • na vážne dôsledky zvýhodnenia zdravotníckeho personálu v sieti ústavnej zdravotnej starostlivosti oproti sieti ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
  • verejnosť, že pokiaľ nedôjde k dohode medzi vládou, zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami ešte pred vypršaním platnosti súčasných zmlúv medzi uvedenými poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami, samosprávny kraj nemá kompetencie ani nástroje na to, aby prinútil ambulantný sektor poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe pravidiel verejného zdravotného poistenia a zabránil prípadnému ukončeniu prevádzkovania niektorých zdravotníckych zariadení poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Ohradzujeme sa voči verejným výrokom ministra zdravotníctva SR, že poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v pôsobnosti samosprávnych krajov, nakoľko všetky dôležité regulatívy a podmienky existencie týchto zdravotníckych zariadení určuje štát a zdravotné poisťovne.

(kh)

 


Novinky

24.03.2023 10:58:04 Naše mesto

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj ...

23.03.2023 10:34:42 Naše mesto

Takto môžu rodičia požiadať o obedy zadarmo

Od 1. mája 2023 bude po splnení podmienok všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základné školy, poskytovaná ...

22.03.2023 11:17:32 Naše mesto

Vypaľovanie trávy je zakázané v každom období

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek tak isto začína robiť úpravy ...

21.03.2023 10:07:52 Naše mesto

Ako správne jazdiť na e-kolobežkách v našom meste?

Podobne ako v iných mestách, tak aj v Žiari nad Hronom už čoskoro pribudnú e-kolobežky. Mnohí obyvatelia mesta vyjadrili obavy ...

20.03.2023 10:35:22 Naše mesto

Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne otestovať vašu vodu

Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa  oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom ...

17.03.2023 08:37:35 Naše mesto

Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu cesty pri Žiari nad Hronom

Slovenská správa ciest plánuje zrekonštruovať cestu pri našom meste za viac ako šesť miliónov eur. Vyplýva to z vyhlásenia verejného ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne